Menu Zoeken English

Accreditatie opleiding IBL: afstudeerfase moet beter

20 februari 2018

De opleiding International Business and Languages (IBL) gaat de kwaliteit van het afstudeeronderzoek verbeteren. Dit doet de opleiding naar aanleiding van het definitieve adviesrapport, dat ze deze week ontvangen heeft van de visitatiecommissie (NQA). De commissie brengt met dit rapport haar advies uit aan de NVAO*, op basis waarvan de NVAO een definitief oordeel over de accreditatie van de opleiding geeft.

Met de maatregelen ten aanzien van de afstudeerfase loopt de hogeschool vooruit op dit oordeel. De hogeschool ziet de definitieve beoordeling van NVAO met belangstelling tegemoet en verwacht dat dit zal leiden tot een herstelperiode ten aanzien van de afstudeerfase van IBL.

In het rapport geeft de NQA in haar “totaaloordeel een voldoende voor de kwaliteit van de opleiding”, maar heeft ten aanzien van de afstudeerfase op twee punten een kritisch oordeel. Zij geeft aan dat er te weinig variëteit is in de gehanteerde onderzoeksmodellen. Daarnaast wil zij meer diepgang zien in de door studenten gebruikte onderzoeksmethodes.

De commissie oordeelt positief over het nieuwe curriculum van de opleiding, dat voorziet in een verbetering van het afstudeeronderzoek. Het is de commissie niet onopgemerkt gebleven dat IBL reeds stappen heeft ondernomen om het afstudeerprogramma stapsgewijs te herzien, waarbij steeds meer nadruk komt te liggen op innovatie, (zelf)reflectie en onderzoeksvaardigheden.

Verbeterstappen opleiding

De opleiding heeft een verbeterplan in werking gesteld met maatregelen die ervoor zorgen dat per direct iedere afstudeerscriptie voldoet aan de vereisten uit het beoordelingskader van de NVAO

  1.  In de begeleiding van afstudeerscripties wordt meer nadruk gelegd op een kritischer onderzoekende houding.
  2. Studenten leren meer vaardigheden op het gebied van onderzoeksmodellen en financiële analyses. Hierbij wordt gebruik gemaakt van goede ervaringen bij andere opleidingen uit het internationale domein.
  3. Ook wordt externe deskundigheid ingezet om samen met het team de kwaliteit van het afstudeertraject naar het gewenste niveau te brengen.
  4. Per omgaande wordt het vier-ogen-principe aangescherpt bij de beoordeling van afstudeerscripties. Bovengenoemde maatregelen moeten er voor zorgen dat huidige afstudeerkandidaten, maar ook de volgende lichtingen studenten, goed toegerust aan hun afstudeerfase starten.

Herstelperiode

Het rapport adviseert een herstelperiode van twee jaar, waarin IBL voldoende tijd heeft om de afstudeerfase te herzien. Volgens landelijke afspraak vindt volgend jaar de accreditatie plaats van het nieuw te vormen International Business** profiel, waar de opleiding IBL ook onderdeel van is.
Hogeschool Rotterdam is er van overtuigd dat alle verbeterinspanningen dan al tot resultaat zullen leiden. Alle maatregelen zorgen ervoor dat IBL in de kern een gedegen internationale opleiding blijft voor zowel studenten als het beroepenveld.

*NVAO en NQA
Elke opleiding wordt één keer per zes jaar beoordeeld in het kader van het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs. Met de beoordeling legt de opleiding verantwoording af over de kwaliteit van het programma en het niveau dat wordt gerealiseerd. NVAO is de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De NVAO bepaalt of een opleiding voldoet aan gestelde eisen ten aanzien van het eindniveau, de onderwijsomgeving, toetsing en het afstudeerniveau. NQA is een onderzoeksbureau dat opleidingen beoordeelt op basis van het beoordelingskader van het accreditatiestelsel van de NVAO. NVAO baseert haar definitieve oordeel over accreditatie op grond van het advies van de NQA.

** Nieuw te vormen International Business Opleiding
Er is een landelijke afspraak dat alle op International Business gerichte opleidingen vanaf september 2018 samengaan onder één naam: International Business (IB), die verschillende differentiaties kent. Op Hogeschool Rotterdam vallen hieronder de opleidingen:

  • International Business and Languages
  • International Business and Managent Studies
  • Trade Management gericht op Azië

N.B. De huidige studenten vervolgen het programma aan de opleiding waar ze nu ingeschreven staan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen