Menu Zoeken English

Accreditatie Fysiotherapie: onderzoek tijdens afstudeerfase wordt verbeterd

25 juni 2018

De Opleiding tot Fysiotherapeut gaat de kwaliteit van het afstudeeronderzoek verbeteren. Dit doet de opleiding naar aanleiding van het definitieve adviesrapport, dat ze ontvangen heeft van de visitatiecommissie (Hobeon). De commissie brengt met dit rapport haar advies uit aan de NVAO, op basis waarvan de NVAO een definitief oordeel over de accreditatie van de opleiding geeft. Met de maatregelen ten aanzien van de afstudeerfase loopt de hogeschool vooruit op dit oordeel. De hogeschool ziet de definitieve beoordeling van NVAO met belangstelling tegemoet en verwacht dat dit zal leiden tot een herstelperiode ten aanzien van de afstudeerfase van Fysiotherapie.

In het rapport oordeelt Hobeon kritisch over het literatuuronderzoek in de afstudeerfase door de beperkte wijze waarop studenten een systematische review uitvoeren. Dit sluit aan bij de eigen bevindingen van de opleiding die ervoor heeft gekozen het literatuuronderzoek (de systematische review) te vervangen door een praktijkgericht afstudeeronderzoek. De commissie heeft er dan ook vertrouwen in dat, gelet op deze reeds ingezette verbeteringen, de opleiding in staat is binnen afzienbare tijd het algehele niveau van de afstudeeronderzoeken te verhogen. Over de andere onderdelen van het afstudeerprogramma is het panel positief en van mening dat deze over het algemeen het gewenste bachelorniveau representeren.

De commissie oordeelt tevens positief over de ingezette onderwijsvernieuwing en het docententeam. De commissie complimenteert de opleiding voor de gedegen wijze waarop zij de curriculumvernieuwing aanpakt en adviseert de opleiding om door te gaan op de ingeslagen route. Het docententeam is inhoudelijk en didactisch gekwalificeerd om het onderwijs te verzorgen. De commissie spreekt haar vertrouwen uit dat de doorgevoerde veranderingen de komende jaren positieve resultaten zullen gaan opleveren, ook op het gebied van afstuderen.

Verbeterstappen opleiding

De opleiding heeft op basis van de reeds ingezette veranderingen een verbeterplan in werking gesteld met maatregelen die ervoor zorgen dat het afstudeeronderzoek voldoet aan de vereisten uit het beoordelingskader van de NVAO.

1. Studenten die starten met het afstudeerprogramma voeren niet langer een systematische review uit maar een praktijkgericht onderzoek.
2. Het praktijkgericht onderzoek vindt plaats binnen de kennisagenda van de opleiding die in samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie en het lectoraat Bewegen naar gezondheid is ontwikkeld.
3. Onderzoeksvaardigheden worden van jaar 1 t/m 4 verder in het onderwijs geïmplementeerd.

Het rapport adviseert een hersteltermijn van 2 jaar, waarin de opleiding Fysiotherapie voldoende tijd heeft om de afstudeerfase te herzien. De hogeschool is ervan overtuigd dat alle verbeterinspanningen eerder al tot een goed resultaat zullen leiden.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen