Menu Zoeken English

Aanpassing regels BSA

01 juni 2016

Het College van Bestuur gaat de regels van het bindend studieadvies aanpassen. De eis dat binnen twee jaar het propedeusediploma moet zijn behaald, komt per direct te vervallen. De hogeschoolreglementen zullen hierop worden aangepast.

Meer dan 15 jaar hebben veel hogescholen en universiteiten het bindend studieadvies met succes in zijn meest gangbare (getrapte) vorm toegepast: aan het einde van het eerste propedeusejaar een minimum aantal studiepunten halen (bij Hogeschool Rotterdam in de regel 48 studiepunten), en binnen twee jaar het propedeusediploma.

Recentelijk heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) echter geoordeeld dat na een positief studieadvies aan het einde van het eerste propedeusejaar niet langer de eis mag worden gesteld dat het propedeusediploma binnen twee jaar moet zijn behaald. In eerdere uitspraken heeft het CBHO deze vorm niet beoordeeld als zijnde in strijd met de wet.

De recente uitspraken van het CBHO betekenen dan ook niet dat Hogeschool Rotterdam onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Integendeel. Dat studenten twee jaar de tijd krijgen om hun propedeuse te halen is een aanpak die ook rekening hield met de belangen van de student. Hiermee bieden wij hun immers de kans om te laten zien dat zij de opleiding met succes kunnen afronden, terwijl tegelijkertijd studenten gestimuleerd worden om voortvarend te studeren en te voorkomen dat zij een of meer propedeuse-onderdelen te lang onafgerond met zich meenemen.

Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat studenten nu snel worden geïnformeerd hoe Hogeschool Rotterdam met de nieuwe juridische werkelijkheid omgaat. Alle betrokkenen moeten weten waar zij aan toe zijn. De onderwijsinstituten zullen al hun studenten deze week nog informeren wat de nieuwe regels voor de individuele studenten precies betekenen. In de regel betekent het concreet, dat studenten die aan het einde van het eerste propedeusejaar de voor hun opleiding geldende bsa-norm hebben behaald, onvoorwaardelijk een positief studieadvies krijgen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.