Menu Zoeken English

Aanpak voor toekomstbestendig onderwijs gepresenteerd bij jaaropening

31 augustus 2017

Hogeschool Rotterdam presenteerde vandaag tijdens de officiële opening van het collegejaar haar aanpak om toekomstbestendig hoger onderwijs te realiseren. Onverminderd houden kwaliteit en studiesucces prioriteit.

De hogeschool kiest ervoor een inclusieve school te zijn en wil iedereen de beste kansen bieden op een mooie toekomst. De snel veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak om beter aan te sluiten bij de diverse studentenpopulatie, maken dat opleidingen anders moeten gaan werken. De hogeschool gaat verregaand decentraliseren, zodat elk opleidingsteam de ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om onderwijs te ontwikkelen dat past bij de specifieke beroepscontext en bij de studenten van de opleiding.

Het vandaag gepresenteerde werkplan is een uitwerking van de strategische agenda ‘Onze Agenda: opleiden in Rotterdam voor de wereld van morgen’ die vorig jaar verscheen. Meer dan 100 docenten, onderzoekers, studenten, medewerkers en managers hebben in het afgelopen jaar gewerkt aan adviezen over de manier waarop het onderwijs van Hogeschool Rotterdam relevant en succesvol kan blijven. Daarnaast hebben externe deskundigen Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki geadviseerd over een moderne vormgeving van de organisatie die de hogeschool helpt om adequaat te reageren op de snelle veranderingen in de samenleving. Het College van Bestuur heeft alle adviezen overgenomen en geïntegreerd in het WERKplan. 

Het WERKplan

Het WERKplan beschrijft de gemeenschappelijke waarden en afspraken die gelden bij Hogeschool Rotterdam: het bieden van inclusief, hoogwaardig onderwijs dat sterk is verbonden met het werkveld en praktijkgericht onderzoek. Hoe dat onderwijs vorm krijgt is de verantwoordelijkheid van het opleidingsteam. De teams bepalen zelf de inrichting, uitvoering en organisatie van het onderwijs. Dat vraagt een hoge professionaliteit van onze docenten en medewerkers en om andere vormen van leiderschap. Professionals en leidinggevenden worden uitgenodigd naar voren te stappen en de vragen van deze tijd aan te pakken. Zulke ingrijpende veranderingen, met nieuwe werkwijzen, andere verantwoordingsprincipes en gericht op betere samenwerking, gaan niet vanzelf en ook niet in één keer. Daarom wordt het transitieproces gestart met acht WERKplaatsen rond gemeenschappelijke thema’s. 

De WERKplaatsen

WERKplaatsen zijn open netwerken waarin docenten, lectoren, medewerkers en leidinggevenden uit alle delen van de hogeschool samen ontwikkelen, leren en ervaren. De WERKplaatsen zijn gericht op thema’s die belangrijk zijn om invulling te geven aan het inclusief en contextrijk onderwijs. Enkele voorbeelden:

  • Techniekopleidingen nemen het voortouw bij het vormgeven van de grotere verantwoordelijkheid voor de teams. en het aantrekkelijker en meer multidisciplinair maken van het onderwijs. Elk opleidingsteam verbindt zich met een onderzoeksgroep of kenniscentrum en formuleert een eigen antwoord op de grote impact van digitalisering en ICT op het werkveld. Dit is ons antwoord op de maatschappelijk vraag te investeren in techniek.
  • In de WERKplaats ‘Nieuwe bedrijvigheid’ ontwikkelen docenten en onderzoekers nieuwe vormen van onderwijs die ondernemerschap van studenten stimuleren.
  • De WERKplaats ‘Onderwijsleertechnologie’ stelt docenten en onderzoekers in staat nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen die sterk leunen op innovatieve toepassing van ICT.
  • In een geglobaliseerde, superdiverse wereld moeten studenten in aanraking komen met de internationale dimensie van het toekomstige beroep. 10 opleidingen nemen in de WERKplaats ‘Internationalisering’ op dit thema het voortouw.

‘Goed onderwijs vereist van alle docenten de blik naar buiten’, aldus Ron Bormans, collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam. ‘Met deze aanpak stellen we elk opleidingsteam in staat om zelf, in interactie met het werkveld en met onderzoekers, invulling te geven aan het best mogelijke onderwijs. De afgelopen jaren hebben we veel met elkaar gesproken en nagedacht. Ik ben blij dat de nieuwe koers kan rekenen op een groot draagvlak bij docenten, onderzoekers, medewerkers en studenten. Genoeg gesproken. We gaan het nu gewoon doen’. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen