Menu Zoeken English

Aankomende leraren debatteren met politici over het onderwijs

14 februari 2017

Maandag 20 februari organiseert het Instituut voor Lerarenopleidingen een politiek debat op locatie Museumpark. Met het oog op de landelijke verkiezingen van 15 maart is het doel om het politieke besef van studenten van de lerarenopleidingen basis- en voortgezet onderwijs te vergroten.

Voor de meeste studenten is het de eerste keer dat ze hun stem mogen uitbrengen voor de Tweede Kamer verkiezingen. Voor sommigen is het zelfs de eerste gelegenheid waarin ze kunnen stemmen. Van dat moment moeten student ook gebruik willen maken, want politiek gaat namelijk over hen. Daar willen we ze bewust van maken.

Politiek gaat ook over de toekomst van onze studenten en tijdens het interactieve debat krijgen ze zo de kans om met politici stevig aan de tand te voelen. Studenten gaan stellingen zoals “De basisbeurs terug”, “Toetsen aan de poort van de Pabo zijn desastreus voor mbo’ers” en “Maximaal 18 leerlingen in de klas” voorleggen aan de politici.

We hebben vier politici (onderwijsspecialisten) bereid gevonden om de discussie met de studenten aan te gaan. Het zijn: Loes Ypma (PvdA), Paul van Meenen (D66), Wim Jan Renkema (GL) en Michel Rog (CDA). 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen