Menu Zoeken English

1e Heipaal van de nieuwe Rotterdam Business School

25 april 2016

Op vrijdag 29 april slaat Hogeschool Rotterdam de eerste heipaal in de grond van de nieuwbouw aan de Kralingse Zoom. Met het slaan van deze paal start de bouw van een duurzaam, nieuw onderwijsgebouw van hoogwaardige kwaliteit waarin Hogeschool Rotterdam volgens de laatste onderwijskundige principes economen en bedrijfskundigen van de toekomst gaat opleiden.

Het gebouw biedt vanaf september 2017 huisvesting aan de nieuwe Rotterdam Business School

Volgens Hogeschool Rotterdam hebben de Rotterdamse regio's, heel Nederland en uiteindelijk de rest van de wereld behoefte aan een nieuw soort economen en bedrijfskundigen: gespecialiseerde, onderzoekende professionals die flexibel en bewust kunnen inspelen op de snelle (inter)nationale veranderingen. Professionals die niet alleen commercieel zijn, maar ook oog hebben voor andere belangrijke waarden zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze ontwikkelingen vragen om reflectie op wat er nodig is om toekomstbestendig economisch onderwijs aan te bieden.

Om aan de eisen van die nieuw op te leiden economen te voldoen, heeft Hogeschool Rotterdam besloten de krachten te bundelen. Dit heeft geleid tot de nieuwe Rotterdam Business School.

In de huidige situatie is het economische onderwijs versnipperd over diverse gebouwen en locaties. Medewerkers en management van de al die opleidingen zijn met elkaar in gesprek over de wensen en behoeften van studenten, van elkaar, van het beroepenveld en de samenleving. Dat leidt tot een aantal zichtbare veranderingen: er is een vernieuwde onderwijsvisie ontwikkeld, en voor veel medewerkers verandert straks de werkomgeving. De vernieuwde onderwijsvisie draait om onderwijs in kleine groepen, een sterke relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk, interactieve werkvormen, themablokken, minder herkansingen en het (beperkt) mogen compenseren van onvoldoendes. Een passende huisvesting is hiervoor een vereiste.

Momenteel wordt het huidige gebouw aan de Kralingse Zoom ingrijpend verbouwd om te voldoen aan de nieuwe en veranderende eisen en aangepaste onderwijsvisie. De sloop is reeds voltooid en op 29 april vindt de officiƫle start van de nieuwbouw plaats.

Er zijn duizenden studenten die tijdelijk op een andere locatie les volgen, bijvoorbeeld in het WTC. Hetzelfde geldt voor docenten en andere medewerkers.

Vanaf september 2017 zullen meer dan tienduizend studenten op de Kralingse Zoom terecht kunnen in een inspirerende en academische studieomgeving.

Een impressie van de nieuwbouw

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen