Menu English

Mission: Transition 6 juni

Circulaire economie

Op dinsdag 6 juni waren Junion Hanenberg (IntelligentFood), Eline Karlas (Upcycle Mall/Rotterdam Circulair), Koen Dittrich (lector Hogeschool Rotterdam) en Ton van Kollenburg (lector Hogeschool Rotterdam) te gast.

Locatie en tijd

Alle avonden van Mission: Transition vinden plaats bij La Plaza (op locatie Academieplein van Hogeschool Rotterdam) en duren van 19.00 tot 21.00 uur.

Junion Hanenberg – IntelligentFood
Junion Hanenberg richtte IntelligentFood op om voedselverspilling tegen te gaan. In het duurzame concept voor zijn bedrijf komen keten-, structuur- en procesinnovatie bij elkaar. Zijn vertrekpunt hierbij was de vraag: hoe kan ik voedselproductiebedrijven motiveren om meer tegen voedselverspilling te doen? Veel bedrijven verdisconteren de waarde van de reststromen namelijk gewoon in hun verkoopprijs. Maar daar waar reststromen al betaald zijn, voelen bedrijven de urgentie meestal niet om er op een andere – duurzamere – manier mee om te gaan. Tijdens zijn eigen onderzoek kwam hij daarom al snel tot de conclusie dat de hoeveelheid reststromen zo immens groot is, dat het onmogelijk is om dit probleem alleen op te lossen. Hoe meer partijen met elkaar samenwerken, hoe meer voedsel er kan worden gered. Maar ook: des te complexer het hele plaatje wordt. En op wie ligt dan de focus: is dat de consument, de retailer of juist de producent?

Eline Karlas - Rotterdam Circulair
Eline Karlas wilde vroeger zangeres worden. Dat is ze niet geworden, maar als projectleider bij Rotterdam Circulair blijft muziek haar inspireren in de manier waarop ze werkt: verbindend, open en met energie. Ze werkt samen met een groep deskundige collega’s, ondernemers en bewoners om onze stad een stukje beter te maken, voor iedereen. Een duurzaam en circulair Rotterdam is hier een belangrijk onderdeel van. In haar talk vertelt Eline meer over de Upcycle Mall, die voor de zomer van 2024 de deuren opent. Haar missie is bijdragen aan een gezonde en duurzame wereld, waarin iedereen zichzelf kan zijn.
Koen Dittrich - Hogeschool Rotterdam

Koen Dittrich is lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe, circulaire verdienmodellen voor met name mkb-bedrijven in de regio Rotterdam. Met hen wil hij tot duurzame oplossingen komen voor de afval- en uitstootproblematiek. Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van duurzame samenwerkings- en waardemodellen voor het verwaarden van biomassa en andere reststromen ten behoeve van mkb-bedrijven in de voedingsindustrie en de maakindustrie. Eén van de beoogde doelen van het lectoraat is studenten bewust maken van een completer waardecreactiemodel waarin natuur, milieu en sociale waarde een rol dienen te spelen. De missie van Koen is om samen met docenten, studenten en mkb'ers te werken aan relevante vraagstukken rondom verduurzaming en circulariteit van markt en maatschappij.

Ton van Kollenburg - Hogeschool Rotterdam

Ton van Kollenburg is lector Digital Drivers for Circular Economy bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. Hier doet hij onderzoek naar het continue verbeteren en digitaliseren van bedrijven. Het lectoraat onderzoekt de kansen, barrières en randvoorwaarden voor het verzamelen, beheren, standaardiseren en delen van data door mkb-bedrijven ten behoeve van circulaire productie en consumptie. Terwijl digitalisering een essentiële voorwaarde is voor de ontwikkeling van de circulaire economie, lopen veel mkb’ers hierin achter. Ze missen hierdoor de transitie naar circulaire organisatievormen en verdienmodellen. Dat komt voornamelijk door het ontbreken van noodzakelijke kennis. Kennis die veel domeinen omvat en zich niet beperkt tot digitale technische kennis, maar juist ook kennis en vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld economie, organisatie, logistiek, duurzaamheid, creativiteit en verandermanagement.