Ga direct naar de content

Promotie Jeannette Nijkamp

16 december 2016

Op vrijdag 16 december zal Jeannette Nijkamp haar proefschrift 'Counting on Creativity - The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam' verdedigen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

'Counting on Creativity - The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam'

Het proefschrift van Jeannette Nijkamp gaat over de mogelijke bijdragen van de creatieve klasse aan de verbetering van achterstandswijken. Een belangrijke vooronderstelling van veel initiatieven die creatief ondernemerschap willen stimuleren, is dat de aanwezigheid van creatieve ondernemers bijdraagt aan wijkverbetering. Dit proefschrift beschrijft de effecten op de Rotterdamse Afrikaanderwijk van twee van dat soort initiatieven: de Creative Factory en Freehouse.

Een deel van de data is verzameld als onderdeel van de projecten Everybody on board en Development of more sustainable communities.

Over Jeannette Nijkamp

Vanaf 2012 is Jeannette Nijkamp hoofddocent voor de onderzoekslijn Samenhang in Zorg, met als aandachtsgebied samenwerking tussen de creatieve industrie en de zorg. Om deze samenwerking ook binnen de hogeschool een extra impuls te geven, is zij sinds 2016 verbonden aan Kenniscentrum Creating 010.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.