Openbare les 'De gezonde wijk'

Openbare les Dr. Henk Rosendal | 4 april 2019

Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door factoren die niet onder het domein van de zorg vallen. Zoals bijvoorbeeld opleiding, inkomen, wonen, cultuur, leefstijl en sociale omgeving. Als we de gezondheid van mensen willen bevorderen, dan vraagt dat dus om meer integrale aanpak. Hierbij is het belangrijk om vooral te kijken naar de plek waar veel veroorzakende factoren, de zogenaamde determinanten, aanwezig zijn. Daar bevinden zich immers ook de aangrijpingspunten voor verbetering. En die plek is daar waar mensen leven, wonen en werken. Die plek is de wijk.

In zijn openbare les vertelt Dr. Henk Rosendal hier meer over. Het programma volgt later. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.