Ga direct naar de content

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

30 november - 1 december 2017

Deze Wetenschapsdagen worden eenmaal per twee jaar georganiseerd, in dezelfde periode als de andere jaren steeds het Nederlandse Nationaal Congres Palliatieve Zorg plaatsvindt. Erica Witkamp, Ellen Bakker en Connie Dekker-van Doorn leiden een workshop.

Palliatieve zorg is bij uitstek een vakgebied waarbij interdisciplinaire samenwerking belangrijk is. Er moet aandacht zijn voor het medische, psychosociale en spirituele domein en het kan plaatsvinden in alle zorgsettingen. Deze interdisciplinaire samenwerking is niet alleen belangrijk voor zorgverleners, maar zeker ook voor onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg. Daarom is interdisciplinaire samenwerking een belangrijk thema van deze eerste editie van de wetenschapsdagen. Wat is de meerwaarde voor patiënt, zorgpraktijk, en onderzoek? En wat zijn de uitdagingen in de wisselwerking tussen zorg en onderzoek?

Presentatie: Het Raakt Je. De impact van palliatieve zorgverlening op studenten en jong-gediplomeerde verpleegkundigen.
M.E.A. van Sasse van IJsselt, M.A.R. Boonstra., E.J.M. Bakker, S. Stout- Kerstjens, C.M. Dekker – van Doorn,  F.E. Witkamp
Veel verpleegkundigen, en zeker studenten en jong-gediplomeerden met weinig ervaring in de zorg ervaren palliatieve en terminale zorgverlening (PTZ) als complex en belastend. De confrontatie met patiënten in de palliatieve fase tijdens stage of werk op een afdeling verhoogt het risico op stressklachten. Stress speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig verlaten van opleiding of beroep. Kennis over de risicofactoren van het bieden van PTZ op vroegtijdige uitval en over preventieve interventies is belangrijk. Wij bestudeerden de impact van PTZ op studenten en jong-gediplomeerden en identificeerden behoeften voor ondersteuning.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.