Ga direct naar de content

Studiemiddag Binding met studenten

9 november 2016

Hoe sluit je als docent aan bij jouw studenten en bij de grootstedelijke studentenpopulatie? Welke pedagogische en didactische vaardigheden gebruik je? Welke interactie met studenten stimuleert het leren? Hoe bevorder je binding tussen studenten onderling? Hoe zorg je dat je niet ongewild studenten buitensluit?

Dagvoorzitter is Margo Pluijters. Deze middag is bedoeld voor collega's van de hogescholen in de Randstad.

Programma

13.00 -13.30 uur: Inloop (met koffie en thee)
13.30 -13.45 uur: Opening door prof. dr. Huib de Jong rector van de HvA
13.45 -14.30 uur: Interactief gesprek tussen twee lectoren aan de hand van de vraag: Waarom is binding met studenten zo belangrijk? - drs. Guido Walraven (Inholland, lector dynamiek van de stad) en dr. Louise Elffers (HvA, lector beroepsonderwijs)

14.45 -15.45 uur: Parallelle workshops

  1. Jacob Eikelboom (HvA); empathie met rechte rug
  2. Jean Marie Molina (HR); het geheim achter studiesucces
  3. Wilma van Westen (HH); taalontwikkeling als emancipatiemiddel
  4. Elaha Asir (HU); culturele sensitiviteit van docenten en onderlinge omgang tussen allochtone en autochtone studenten.
  5. Antoinette Leerdam en Piet Hein van der Ploeg (HL); Honoursprogramma, talentontwikkeling in een diverse, veilige community.
  6. Karin Vogelaar (HU); werken in leerteams, leerwegonafhankelijke toetsing en gepersonaliseerd leren.

16.00 -16.15 uur: Studenten aan het woord

  1. Sabit Ekiz (student masteropleiding Pedagogiek HR): Succesfactoren bij de begeleiding van AD studenten
  2. Beylula Yosef (student HvA, echo genomineerde) vertelt over eigen ervaring als student

16.15 -16.45 uur: Tina Rahimy is lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam. Zij maakt de cirkel rond, door het thema Binding te bezien in het licht van superdiversiteit en talentontwikkeling van ├ílle studenten.

16.45 uur: Afsluiting en borrel

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.