Ga direct naar de content

Promotie Mariska Okkinga

2 februari 2018

Mariska Okkinga verdedigt op vrijdag 2 februari haar proefschrift 'Teaching reading strategies in classrooms. Does it work?' bij de Universiteit Twente. Zij deed onderzoek naar de werking van leesstrategieën bij begrijpend lezen op het vmbo.

Het proefschrift gaat over de effecten op begrijpend lezen van een bestaand leesprogramma, gericht op het aanleren van leesstrategieën. Er is een experiment uitgevoerd op vmbo-scholen, waarbij het leesprogramma Nieuwsbegrip is geëvalueerd. Enerzijds is gekeken naar of de groei in begrijpend lezen afhankelijk is van de instructiekwaliteit van de docent. Ook is gekeken naar de invloed van de woordenschat van de leerlingen op de effectiviteit van het leesprogramma. Daarnaast is een analyse uitgevoerd naar interventies gericht op het aanleren van leesstrategieën in de klas. Hoe groot zijn de effecten van leesstrategie-interventies op begrijpend lezen? Wat zijn verschillen tussen de effecten op gestandaardiseerde toetsen (zoals de CITO) en niet-gestandaardiseerde toetsen (specifiek ontwikkeld voor de interventie die is getest)?

Programma

Promotieplechtigheid: 12.30 - 13.30 uur
Receptie: vanaf 14.00 uur
Locatie: Prof. Dr. G. Berkhoffzaal. Gebouw Waaier, Universiteit Twente. Hallenweg 25, 7522 NH Enschede

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.