Ga direct naar de content

Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

14 november 2017

Deze conferentie, die wordt georganiseerd door het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Dialogical Self Academy, verkent op een praktische en theoretische manier hoe reflectiviteit met creativiteit verbonden kan worden.

Tijdens lezingen en workshops zullen professionals uit praktijk en wetenschap ingaan op wat er al bekend is over hoe onderwijs gerealiseerd kan worden dat een in- en een externe dialoog duurzaam verbindt en zo ‘wereldburgerschap’ mogelijk maakt. Niet alleen als een middel tot succesvolle samenwerking maar ook als een
middel tot verzoening. Het doel van de conferentie is in lezingen en workshops theorie, praktijk en onderzoek te integreren.

Datum: 14 november 2017
Locatie: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN ’s-Gravenhage
Klik hier voor een routebeschrijving.

Programma

9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening door dr. Ellen Sjoer, lector Duurzame Talentontwikkeling De Haagse Hogeschool
10.15 - 11.15 uur Keynote ‘In gesprek over je loopbaan, met jezelf en anderen - een perspectief vanuit
Dialogisch Leiderschap’ door prof. dr. Rens van Loon, Universiteit Tilburg en Deloitte. Ben je in staat de kernwaarden van waaruit je denkt, voelt en handelt, onder woorden te brengen? Op basis van de theorie en praktijk van Dialogical Leadership verkennen we hoe verschillende aspecten binnen ‘je zelf’ samengaan. Wordt de overgang van professional naar leidinggevende bij volle verstand en intentioneel gemaakt? Of is het een gevolg van toevallige omstandigheden?
11.30 - 12.45 uur 1e ronde workshops
12.45 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 15.00 uur Keynote ‘Emergentie van dialogisch leiderschap in het onderwijs’ door prof. dr. Femke Geijsel, NSO-CNA Leiderschapsacademie en UvA. Leiderschap is essentieel voor het vermogen tot dialoog in onderwijsorganisaties, zolang het geen instrumenteel of heroïsch leiderschap is. Het gaat om de emergente werking van de combinatie van formeel en non-formeel leiderschap. De thema’s die op de agenda komen en de vaardigheid tot dialoog doen ertoe, maar ook het zoeken naar nieuwe organisatorische routines waarin dialoog zich kan ontpoppen.
15.15 - 16.30 uur 2e ronde workshops

Kijk hier voor uitgebreide informatie over de workshops.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.