Menu Zoeken English

Openbare les lector Marieke Groot

'It takes a village' | Persoonsgerichte (palliatieve) zorg in een verandering van tijdperk

Gezien worden als mens en niet als ziek(t)e is van groot belang als we in contact zijn met professionals. Toch ligt de focus nog altijd op de professionele zorg en welzijn. Het centraal stellen van wat een persoon nodig heeft om zich gezond en gelukkig te voelen schiet er helaas vaak bij in. Marieke Groot, lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg, vertelt tijdens haar openbare les over hoe zij een bijdrage gaat leveren aan het daadwerkelijk persoonsgericht werken in zorg en welzijn.

Persoonsgericht werken

Terwijl we feilloos aanvoelen of de professional tegenover ons persoonsgericht werkt, blijkt het nog niet zo eenvoudig om expliciet te maken wat nou die aspecten zijn die dat bepalen. Hoe pas je persoonsgerichte zorg toe in organisaties en instellingen? Hoe leren we studenten om persoonsgericht te werken? Wat kunnen we als samenleving zelf doen om hieraan bij te dragen? Marieke Groot gaat met het lectoraat vragen stellen en antwoorden vinden die deze complexiteit ontrafelen. Daarbij besteed zij extra aandacht aan hoe verschillende elementen van iemands identiteit, zoals gender, culturele achtergrond, sociaaleconomische positie, aanwezige talenten en beperkingen hierop van invloed zijn. Hiermee levert het lectoraat een bijdrage aan het daadwerkelijk persoonsgericht werken in zorg en welzijn, onder ander in (maar niet voorbehouden aan) de zorg voor mensen met een ernstige of levensbedreigende aandoening en hun naasten. 

Persoonlijke leefwereld centraal

De activiteiten van het lectoraat spelen zich af in een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat de wereld van professionele zorg en welzijn maar een klein deel uitmaakt van de leefwereld van mensen. De focus ligt meestal nog op professionele zorg en ondersteuning. Het is wenselijk om naast deze focus, meer de persoonlijke leefwereld en de rol van de samenleving als geheel centraal te stellen. Het is goed denkbaar dat een stevigere verbinding van invloed gaat zijn op de kwaliteit van ons bestaan. En ook op deze verbinding zal het lectoraat de komende jaren de nadruk leggen.

Praktische informatie

Datum

Donderdag 8 oktober 2020

Tijd

16:00 - 17:00 uur
Online 'inloop' vanaf 15:45 uur

Voor wie De openbare les is gratis toegankelijk voor iedereen die ge├»nteresseerd is in het onderwerp. 
Livestream

De livestream van de openbare les

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen