Ga direct naar de content

Anders organiseren: de bureaucratie voorbij

Dr. Annemarie van Dalen

Steeds meer organisaties zoeken naar manieren van organiseren met minder bureaucratische druk en meer eigen regelruimte.

Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Hoe kun je in een bedrijf en instelling werken aan meer gedeelde verantwoordelijkheid? Hoe zorg je ervoor dat de regelgeving niet verstikkend en vervreemdend werkt. Wat gebeurt er in de praktijk als mensen zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor ‘de output’ van de dienstverlening. Hoe ontwikkelt een organisatie zich van regelsturing naar waarde sturing? Welke rol vervult coaching (van individuen en teams) daarbij?

Annemarie van Dalen heeft jarenlang onderzoek gedaan in en naar organisaties waar bewust werd gezocht naar andere manieren van organiseren en waar ruimte voor eigen verantwoordelijkheid met veel succes wordt gepraktiseerd. Echter, het succes van de ene organisatie is niet zomaar te kopiëren naar andere organisaties. Hoe kunnen we er dan wel van leren? Annemarie is nu zelf directeur-bestuurder. Welke plaats heeft het anders organiseren in haar eigen instelling?

Annemarie van Dalen werkt als bestuurder, organisatieadviseur en toezichthouder van zorgorganisaties. Zorgvernieuwing is haar expertise. Als organisatieantropoloog heeft zij meerdere innovatieve zorgorganisaties van binnenuit onderzocht.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.