Professionele masters

Onderscheid je met een beroepsgerichte master

Studeren aan een masteropleiding betekent dat je leert vaste denkpatronen los te laten om binnen en buiten je vakgebied complexe vraagstukken op te lossen. Het accent ligt op praktijkgericht onderzoek in combinatie met theoretische verdieping van de beroepspraktijk. Je docenten zijn sparringpartners die de praktijk kennen.

Toon:

Een professionele master is een verdieping of specialisatie en daarnaast ook verbreding van een eerder gevolgde (bachelor)opleiding, waarbij onderzoek een belangrijk onderdeel is van het leertraject. De opleiding leidt op tot een internationaal erkende mastertitel: MA, MSc of andere passende titel zoals Med of MBA. Bij een professionele master wordt het accent gelegd op een theoretische benadering van de beroepspraktijk. Die praktijk dient als kapstok voor de verdere ontwikkeling van de deelnemer als hoog gekwalificeerde professional die over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen, kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn beroep en zijn organisatie. Praktijkgericht onderzoek is dus een wezenlijk aspect van een professionele master opleiding.

Vereniging Hogescholen heeft uitgebreid uiteengezet wat een professionele master voor je kan betekenen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.