Menu English

Nowruz – een oeroud Perzisch lentefeest

Nowruz is een oeroud lentefeest dat door meer dan driehonderd miljoen mensen op de wereld wordt omarmd als de start van het nieuwe jaar. Het feest valt jaarlijks op de eerste dag van de lente en is een lichtpunt waar menig persoon jaarlijks naar uitkijkt. Helaas wordt het overschaduwd door de actuele gebeurtenissen in Iran en Afghanistan.

For English scroll down

Nowruz is oorspronkelijk een feest van de Medische en Perzische volkeren. Het feest, dat van Afghanistan en Iran tot aan de Balkan wordt gevierd kent een lange traditie en is door UNESCO erkend. In veel landen is het een nationale feestdag en zijn mensen 1 of 2 dagen vrij. ‘Noroez’ betekent ‘nieuwe dag’.

Ingetogener dan normaal

Sinds enige tijd is een groot deel van oorspronkelijke gebied (Perzië) onderhevig aan turbulente tijden en omstandigheden. Iran is al maanden in rep en roer. Aanleiding is de tragische dood van het jonge meisje; Mahsa ‘JIna’ Amini na de gewelddadige arrestatie door de zogenaamde zedenpolitie. Iraniërs, haar strijdlustige zelfbewuste vrouwen voorop, weigeren om nog langer te zwichten voor de religieuze dictatuur. Het Iraanse regime probeert met grof geweld, arrestaties en executies de vlammen van deze opstand te doven. Lees ook het verhaal van Parisa dat we eerder publiceerden op INCLUDED.

In Afghanistan waar het terugkerende regime van Taliban een gelijkwaardige positie van meisjes en vrouwen onmogelijk maakt, komen vrouwen eveneens in opstand en vinden in veel mannen gelukkig bondgenoten. Helaas blijft het regime van de Taliban hardhandig vasthouden aan zijn vrouwonvriendelijke beleid en wordt de situatie met de dag eerder erger dan beter. 

Nowruz - an ancient Persian spring festival

Nowruz is an ancient spring festival embraced by more than three hundred million people around the world as the start of the new year. The festival falls annually on the first day of spring and is a bright spot that many people look forward to each year. Unfortunately, it is overshadowed by current events in Iran and Afghanistan.

Nowruz is originally a celebration of the Median and Persian peoples. The festival, celebrated from Afghanistan and Iran to the Balkans has a long tradition and has been recognized by UNESCO. In many countries it is a national holiday and people have 1 or 2 days off. "Noruz" means "new day.

More subdued than usual

For some time now, much of original territory (Persia) has been subject to turbulent times and circumstances. Iran has been in turmoil for months. The cause is the tragic death of the young girl; Mahsa 'JIna' Amini after the violent arrest by the so-called vice police. Iranians, her militant self-confident women foremost, refuse to give in to the religious dictatorship any longer. The Iranian regime is trying to douse the flames of this uprising with brute force, arrests and executions. Also read Parisa's story that we previously published on INCLUDED.

In Afghanistan, where the returning Taliban regime makes equal status for girls and women impossible, women are also rebelling and fortunately finding allies in many men. Unfortunately, the Taliban regime remains heavy-handed in its misogynist policies and the situation is getting worse rather than better by the day.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen