Menu Zoeken English

Master Klinisch Verloskundige

Tweejarige duale masteropleiding in ontwikkeling

Wij werken aan de ontwikkeling van een nieuwe zelfstandige masteropleiding Klinisch Verloskundige (MKV). Dit doen we in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Update: MKV nog niet van start in september 2019. De MPA-KV wordt daarom ook in studiejaar 2019/2020 weer aangeboden. 

Reden ontwikkeling

De beroepsverenigingen KNOV en NVOG hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een specialistenregister voor klinisch verloskundigen. Een voorwaarde voor het instellen van dit specialistenregister is dat een geaccrediteerde zelfstandige masteropleiding toegang geeft tot dit register. Volgens de KNOV geeft de bestaande opleiding Physician Assistant – Klinisch Verloskundige (MPA-KV) niet voldoende juridische dekking. De verloskundige voorbehouden handelingen zijn namelijk niet opgenomen in de bevoegdheden van de PA. Hierdoor voldoet de MPA-KV volgens de beroepsvereniging niet. Om die reden wordt de MKV ontwikkelt.

Waarom een specialistenregister instellen?

Het register moet het deskundigheidsterrein van de klinisch verloskundigen waarborgen. De titel ‘Klinisch Verloskundige’ mag dan alleen worden gevoerd na registratie in het specialistenregister. De MKV moet ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende instroom is van geregistreerd klinisch verloskundigen. De opleiding zal daarmee de huidige uitstroomvariant klinische verloskundige van de MPA gaan vervangen. De opleiding tot Physician Assistant (algemeen) blijft wel bestaan.

Verschil met de huidige masteropleiding

Subsidie

Eerdere gesprekken bij VWS doen vermoeden dat, in tegenstelling tot de MPA-KV, de MKV (hoogstwaarschijnlijk) geen subsidie vanuit het ministerie van VWS voor instellingen en leermeesters zal ontvangen. De kosten voor duaal studeren komen hierdoor voor rekening van de instelling en/of de student.

Specialistenregister klinisch verloskundige

Het masterdiploma klinisch verloskundige geeft toegang tot registratie in het specialistenregister voor klinisch verloskundigen. Afgestudeerd PA klinisch verloskundigen komen eveneens in aanmerking voor registratie in het specialistenregister mits voldaan wordt aan een werkeis als klinisch verloskundige. Voorwaarden voor registratie en inrichting van het specialistenregister komen te liggen bij de beroepsvereniging KNOV.

Lengte van de opleiding

De huidige masteropleiding (PA-KV) duurt twee-en-een-halfjaar. De nieuwe master zal twee jaar gaan duren. Dit is conform het landelijke opleidingsprofiel Klinisch verloskundige (KNOV-NVOG, 2015).

Voorwaarden instroom

De toelatingseisen voor de MKV verschillen deels met die van de MPA-KV. Het aantal jaren relevante werkervaring en de minimale aanstelling als klinisch verloskundige i.o. zijn lager bij de MKV.

De toelatingseisen voor de MKV zijn:

  • BIG geregistreerd verloskundige
  • Aanstelling als klinisch verloskundige i.o. voor minimaal 0,5 fte
  • Relevante werkervaring van minimaal 6 maanden

Voor wie

De MKV zal zich gaan richten op alle (toekomstige) klinisch werkende verloskundigen. Het wordt een duale opleiding, dat wil zeggen dat theorie en praktijk gecombineerd worden. De (toekomstig) klinisch verloskundigen moeten daarom tijdens de opleiding beschikken over een opleidingsplek in een ziekenhuis.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma voor de nieuwe opleiding wordt op dit moment ontwikkeld door een projectgroep met leden vanuit het docententeam van de MPA-KV van Hogeschool Rotterdam en afgevaardigden vanuit de KNOV en NVOG.

De ervaring van de afgelopen 10 jaar en het huidige programma van de MPA-KV zullen hiervoor de basis zijn. Het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel van de klinisch verloskundige (KNOV en NVOG) spelen hierin ook een belangrijke rol.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de ontwikkeling van deze nieuwe master? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar pa-kv@hr.nl.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.