Dag 2: Studiesucces

Jagen en binden

Op vier van de vijf FOCUS-ankerpunten stijgt de kwaliteit van ons onderwijs. Maar op het ankerpunt studiesucces zijn onze opleidingen hard aan het dalen.

Op de jaaropening en in het essay ‘Kwaliteit in de klas’ werd de nadruk gelegd op wat wij hier zelf aan kunnen doen. Onderzoek toont aan dat binding en de pedagogische interactie tussen docent en student de grootste invloedsfactoren binnen onze verantwoordelijkheidssfeer zijn. Welke rol kun je hierbij spelen als leidinggevende? Als het om studiesucces gaat maken docenten het verschil. Leiderschap is desondanks en juist daarom cruciaal.

De vraagstukken

Na FOCUSdag 2 heb je meer inzicht in de volgende vraagstukken:

 • Hoe zorg je dat je docententeam de verantwoordelijkheid voelt en hiernaar handelt?
 • Wat betekent binding voor professionalisering en personeelsbeleid? Welke rol en kansen heb jij als onderwijsmanager of directeur in het werven,coachen en sturen van je docenten?
 • Hoe ga je om met een diverse populatie in de klas als de samenstelling van je team homogeen is?
 • Hoe faciliteer en stimuleer je als leidinggevende een pedagogische benadering van docenten om het studiesucces te verhogen?
 • Hoe verbind je jagen aan studiesucces?

Datum

Donderdag 19 november 2015

Locatie

De FOCUSdag vindt plaats in het Convention Centre WTC Rotterdam, derde etage (boven het restaurant), in de monumentale Zaal Staal

Dagvoorzitter

Hans van der Moolen – Directeur Instituut voor Gezondheidszorg

Programma

De presentaties van de sprekers zijn samengevoegd tot één presentatie. Deze is hier te downloaden.

09.00 - 09.10 Hans van der Moolen
09.10 - 09.30 Ostara de Jager - Studiesucces en professionalisering
09.30 - 10.30

Gerrit van Roekel - Directeur/Trainer Buro Balans
Lezing 'Managing Diversity; hoe zet je de docent aan'

"Een hogeschool voor een ieder, maar niet voor iedereen." Gerrit van Roekel vertelt hoe je kunt komen tot een 'inclusieve' hogeschool, hoe divers de studentenpopulatie en personeelssamenstelling ook is.

Toelichting lezing:
Pluralisme

Artikelen:
Column Hans Goslinga (Trouw)
"Wie is er bang voor cultuur?" (Volkskrant)
"Gelijkheid van culturen" (Volkskrant)

10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Dilemma's & plenaire terugkoppeling
11.45 - 12.45

Piet Boekhoud - Oud-Lector Hogeschool Rotterdam/Oprichter De Nieuwe Kans
Lezing 'Studiesucces door te jagen'

12.45 - 13.00

Vragen aan Piet Boekhoud en Gerrit van Roekel vanuit de zaal

13.00

Lunch

 

Piet Boekhoud was vanaf 1 maart 2012 tot aan zijn pensioen in juli 2014 werkzaam als lector ‘Pedagogiek van het Beroepsonderwijs’ aan Hogeschool Rotterdam. Naast de functie van lector vervulde Piet Boekhoud nog een aantal andere werkzaamheden die versterkend werken voor het lectoraat. Het gaat hierbij o.a. om werkzaamheden ten behoeve van het Rotterdams Offensief, het landelijk werkverband risico jongeren en het landelijk netwerk van de 13 ROC’s.

Piet Boekhoud werkte binnen de onderzoekslijn Talentontwikkeling Risicojongeren en is auteur van de publicatie ‘Pedagogiek als tweede natuur’

Piet Boekhoud was als bestuursvoorzitter van het Albedacollege rond 2002/2003 nauw betrokken bij het opzetten van De Nieuwe Kans.

Sprekers en gespreksleiders

Hans van der Moolen

Hans van der Moolen

Dagvoorzitter-Directeur IvG - Lid Regieorgaan Binding

Ostara de Jager-Bes

Ostara de Jager-Bes

Directeur Onderwijs en Ontwikkeling - Lid Regieorgaan Binding

Gerrit van Roekel

Gerrit van Roekel

Directeur/trainer Buro Balans

Piet Boekhoud

Piet Boekhoud

Oud-Lector Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam/Oprichter De Nieuwe Kans

Reacties en waardering

Werkgroep FOCUSdag Studiesucces

 • Sander van Geest
  Onderwijsmanager IGO

 • Marijn Roelof
  Onderwijsmanager RMU
 • Lucas Peters
  Onderwijsmanager IBK

 • Izaak Dekker
  Sr. Beleidsadviseur Concernstaf/Programmaleider Binding/Kerndocent bij Master Pedagogiek

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.