Dag 1: Internationalisering

woensdag 7 oktober 2015

Het thema internationalisering vraagt dringend om aandacht en we willen daar met collega-leidinggevenden over in gesprek. Want ondanks het internationale karakter van de wereldstad Rotterdam, sluit het internationale karakter van onze hogeschool onvoldoende aan.

Begrippen als mondialisering, globalisering en internationalisering zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Aandacht voor internationalisering vergroot de kwaliteit van het onderwijs en bereidt studenten beter voor op de steeds pluriformer en internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. Van professionals wordt veel verwacht; werken in multiculturele teams is vanzelfsprekend en ook een daarbij passend cultureel bewustzijn en sensitiviteit.

De vragen

Als leidinggevenden hebben we een taak en die roept vragen op:

 • Wat heb ik nodig om te beginnen met internationalisering? 
 • Hoe geef ik leiding aan internationalisering binnen mijn opleiding of instituut? 
 • Hoe kom ik aan geld voor een internationaal project? 
 • Hoe stimuleer ik studenten en docenten om een internationale ervaring op te doen? 
 • Hoe geef ik strategisch vorm aan internationalisering binnen mijn opleiding of instituut? 
 • Naar wie kan ik toe met mijn vragen? 

Datum

Woensdag 7 oktober 2015

Locatie

De FOCUSdag vindt plaats in Podium o950. Dit door Rietveld ontworpen pand is in de jaren '60 door de Duitse Evangelische Kirche aan de gemeenschap van Rotterdam geschonken als een teken van verzoening vanwege het leed van WOII.

Dagvoorzitter

Daphne van der Aa- van Daalen (Course Director Graduate Programmes RBS)

Programma

De voertaal tijdens de plenaire sessies is Engels. Tijdens de rondetafelgesprekken kan, in overleg met de deelnemers worden besloten om Nederlands te spreken.

08.30 - 09.00 Ontvangst + koffie
09.00 - 09.05 Welkom Jeroen Chabot
09.05 - 09.15

Leo Klienbannink –  Internationalisation at Hogeschool Rotterdam
De urgentie van internationalisering in relatie tot accreditatie - presentatie - vision on internationalisation - baseline report

09.15 - 10.15 Talking from Experience

Aan de hand van best practices in het onderwijs wordt een beeld geschetst hoe internationalisering in het onderwijs kan worden ingebed.

 • Ron du Chatinier: International Business Game - presentatie
 • Roger Teeuwen: Gamification (Social Pratice) - presentatie
 • Ronald van Gils: Zorg technologie - presentatie
 • Rick Heikoop: Watermanagement - presentatie
 • Lucas Peters: Internationale benchmark
10.15 - 10.30 Koffie pauze
10.30 - 11.00

It's not all black and white
Korte gesprekken over mogelijke misverstanden rondom internationalisering. Onder begeleiding van:

 • Cheryl Gerretsen
 • Koen van der Kooy
 • Jessica Shinnick
 • Christophe van Puymbroeck
11.00 - 12.00

Learn more- Rondetafelgesprekken o.l.v. experts

 • Accreditatie en internationalisering - Leo Kleinbannink
 • Research - Guy Bauwen
 • Centre of International Affairs - Enny Kraaijveld
 • External funding - Katri Kaunismaa en Toon Ariens
 • Leidinggeven aan internationalisering - Kim Bisschop
 • Internationalisation@home - Hendrik Jan Hobbes - onderzoek (deel 1) - onderzoek (deel 2)
12.00 - 12.15 Samenvatting en afronding
12.15 - 13.30 Lunch Wereldcafé

Sprekers en gespreksleiders

Daphne van der Aa-Daalen

Daphne van der Aa-Daalen

Dagvoorzitter - Course Director Graduate Programmes RBS

Jeroen Chabot

Jeroen Chabot

Lid Programmacommissie FOCUSdagen - Vz stuurgroep Internatonalisering - Directeur WdKA

Leo Klienbannink

Leo Klienbannink

Lector Internationalisation of Higher Education

Ron du Chatinier

Ron du Chatinier

Hoofddocent IFM

Roger Teeuwen

Roger Teeuwen

Head of School Design & Social Practices WdKA

Ronald van Gils

Ronald van Gils

Hoofddocent EAS

Rick Heikoop

Rick Heikoop

Docent IGO

Lucas Peters

Lucas Peters

Onderwijsmanager IBK

Cheryl Gerretsen

Cheryl Gerretsen

Research Lecturer RBS

Koen van der Kooy

Koen van der Kooy

Research Lecturer RBS

Jessica Shinnick

Jessica Shinnick

Research Lecturer RBS

Christophe van Puymbroeck

Christophe van Puymbroeck

Research Lecturer RBS

Guy Bauwen

Guy Bauwen

Programmadirecteur Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap

Enny Kraaijveld

Enny Kraaijveld

Manager International Relations - Course Director Customised Programmes

Katri Kaunismaa

Katri Kaunismaa

Grants Officer CoIA

Toon Ariens

Toon Ariens

Senior Adviseur Innovatie & Subsidie

Kim Bisschop

Kim Bisschop

Manager Externe Betrekking IVG

Hendrik Jan Hobbes

Hendrik Jan Hobbes

Beleidsmedewerker EP/Nuffic

Cora Santjer

Cora Santjer

Beleidsadviseur Internationalisering WdKA - Projectleider FOCUSdag Internationalisering

Nathalie Barendswaard

Nathalie Barendswaard

Placement Coördinator IBMS

Reacties en waardering

FOCUSdag 1 telde 134 deelnemers, 46 hebben de evaluatie ingevuld, het merendeel van de respondenten heeft deze dag gewaardeerd met een 8.

Werkgroep FOCUSdag Internationalisering

 • Jeroen Chabot 
  Lid Programmacommissie FOCUSdagen
  Voorzitter stuurgroep Internatonalisering
  Directeur WdKA

 • Cora Santjer
  Beleidsadviseur Internationalisering WdKA
  Projectleider FOCUSdag Internationalisering

 • Enny Kraaijveld
  Manager International Relations
  Course director Customised Programmes

 • Nathalie Barendswaard
  Placement coördinator IBMS

 • Kim Bisschop
  Manager Externe Betrekking IVG

 • Leo Klienbannink
  Lector Internationalisation of Higher Education

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.