Menu Zoeken English

Hoogwaterveiligheid Alblasserdam

Ontwerp een nieuwe duurzame waterkering

Toegankelijk voor studenten van de opleiding: Bouwkunde, Civiele Techniek, Logistics Management, Ruimtelijke Ontwikkeling en Watermanagement

Ontwerp een nieuwe waterkering voor het historisch Centrum van Alblasserdam door het Zuidelijk HavengebiedDit is al jarenlang een braakliggend ontwikkelgebied direct grenzend aan de entree van het dorp.

De komende jaren wordt het gebied ontwikkeld van stenige opslagplaats voor auto’s, campers en boten naar een levendig onderdeel van het dorpscentrum, waarin het van oorsprong maritieme verleden van het gebied voelbaar is. Deze ontwikkeling is ook regionaal interessant en kan als aanjager werken voor andere projecten in de regio en levert tevens een bijdrage aan de ambities uit de Groeiagenda van de Drechtsteden. Meekoppelkans is het herstel van de geamoveerde schutsluis zodat weer een verbinding over water tussen Noord en Alblas mogelijk is! 

Contactpersonen

Praktijkbegeleider: Maram Sharout 

Docent: Maram Sharout

 

 Opdrachtgevers:

Burgerinitiatief Schutsluis Alblasserdam (BSA)  / Stichting Schutsluis Alblasserdam (SSA)
Arie den Boer en Freek de Gier

Het Zuidelijk Havengebied van Alblasserdam (ZHA) wordt ontwikkeld met real esate door Bouwbedrijf De Langen & van den Berg en Stevast Ontwikkeling (DLVDB/S) in opdracht van de Gemeente Alblasserdam. Het gebied ligt buiten de primaire waterkering op 2,65 m + NAP. De eis van Waterschap Rivierenland in het kader van HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) is een DTM (dijktafelhhoogte) van 5,1 m + NAP. Het verleggen van de primaire waterkering is een voor de hand liggende oplossing. De ruimte voor een dijk is beperkt. Wat is mogelijk? 

Overige informatie: 

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. Hoogwater vormt een constante dreiging voor Nederland om grote hoeveelheden water nu en in de toekomst aan te kunnen.

De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij, zorgde ervoor dat grote delen van ons land overstroomden. Deze ramp lijdt tot de ontwikkeling van het deltaprogramma waarin plannen staan om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer (ruimtelijke adaptatie). In juli 2021 en door de combinatie vaneen hevige neerslag samen met het hoogwater in Nederland en de landen om ons heen veroorzaakt de overstroming in Limburg.

Randvoorwaarden zijn volgens Aldo van Kleef – Programma Manager ZHA)  

  • Huidige maaiveldmaten
  • Verwachte hoogte nieuwe waterkering 
  • Overstromingen? Verleden en toekomst. Oceanco (m.n. logistiek en portiersloge) 
  • Landvast 
  • Brandweer
  • Rondje haven (mn onderdelen Kookgemak en Touristinfo)
  • Bewoners besaande woningen in directe omgeving Nieuwbouw ZHA Kosten Planning 

Foto's

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen