Menu
Zoeken English

Welkom in de LWG kraam van Reclassering Nederland

Welkom bij de LWG van de Reclassering Nederland (locatie Rotterdam)!

Welkom bij de LWG van de Reclassering Nederland (locatie Rotterdam)! Leuk dat je interesse in onze organisatie hebt. Tijdens deze expo zullen wij je meenemen in wat de Reclassering precies doet, wie de doelgroep is, wat de werkwijzen zijn en uiteraard wat je kunt verwachten als je bij ons in de LWG komt. Op deze site vind je hiernaast ook links naar video’s om een beter beeld te krijgen van wat de Reclassering doet en van 15.00 uur tot 17.00 uur zitten wij live klaar om al je vragen te beantwoorden!

LWG docent: Cindy Isla-Ebben

Ga naar het Youtube-kanaal van Reclassering Nederland

 

 

Organisatie:

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat is het doel van Reclassering Nederland. Zo dragen wij bij aan een veiligere samenleving. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken we samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten. De reclassering werkt alleen met mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of hier verdacht van worden.

Missie

Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

Visie

Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door een handicap of hun psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats. Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Daarbij houden we rekening met de risico’s voor de samenleving en controleren we waar nodig. Binnen de aanpak is dus een duidelijke balans te zien tussen begeleiding en controle.

 

Visie op de LWG:

Binnen de Reclassering en de Hogeschool Rotterdam willen we studenten motiveren een actieve rol te spelen in hun ontwikkeling als professional binnen het forensische gedwongen kader, maar daarnaast ook voor de rol van social worker in zijn geheel. We verwachten hierin een gedreven houding van alle betrokkenen waarbij de student uiteraard leert van de organisatie en de Hogeschool, maar dat de Hogeschool en de Reclassering ook leren van de verfrissende, actuele inzichten van de studenten. Er is een korte lijn met de LWG van de PI, het detentiecentrum en Fivoor. We trachten meerdere malen per jaar een samenkomst te realiseren tussen professionals en studenten van deze verschillende LWG’s. De studenten spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van deze momenten en krijgen de vrijheid deze voor een groot deel zelf in te vullen.

Toekomstperspectief

De Reclassering Nederland benadert stagiaires als potentiële nieuwe collega’s en investeert hier ook in. Zo krijgen studenten een groot aanbod aan trainingen tijdens hun stage en zijn er mogelijkheden om na hun stage en opleiding binnen de Reclassering aan de slag te gaan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen