Menu
Zoeken English

Welkom in de LWG kraam van PPMO Frontlijn

Wie zijn wij? 

PPMO Frontlijn is onderdeel van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan 

Kijk voor meer informatie over gemeente Rotterdam op onze website. 

PPMO Frontlijn heeft twee innovatieplatforms; in Delfshaven (Noordoever) en in IJsselmonde (Zuidoever). Daarnaast heeft PPMO Frontlijn ook een aantal projecten.   

Wat doen wij? 

Samen werken aan groei door het aanleren van vaardigheden staat bij PPMO Frontlijn voorop. PPMO Frontlijn is en heeft geen loket, medewerkers gaan de wijk in om de Rotterdammer in een kwetsbare positie (thuis) te begeleiden. De praktijk is leidend; we werken aan stressreductie, proberen zo goed mogelijk naar mensen te luisteren en aandacht te hebben voor hun individuele situatie.  

In opdracht en soms op eigen initiatief zoeken we naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. PPMO Frontlijn ontwikkelt in de innovatieplatforms en projecten methodieken of werkwijzen, die meestal via (wetenschappelijk) onderzoek worden getoetst op effectiviteit en ook worden erkend. 

Wat is een innovatieplatform? 

In de gebieden Delfshaven en IJsselmonde zijn de innovatieplatforms. De innovatieplatforms werken stadsbreed. Hier worden vraagstukken verkend of pilots uitgevoerd die (nog) niet als zelfstandig project werken. Gevraagde projecten komen vanuit verschillende hoeken maar meestal vanuit de gemeente. 

De LWG 

Met de leerwerkgemeenschap worden de werelden van de praktijk en school meer bij elkaar gebracht. Door samen met jou te kijken naar waar de behoefte ligt voor het koppelen van de theorie aan de praktijk, wordt er gewerkt aan jouw ontwikkeling tot young professional. Jij als student hebt grote invloed op de inhoud en werkwijze van de leerwerkgemeenschap. 

Start stage: september 2021 
Zie de vacatureteksten voor meer informatie over de stages bij de innovatieplatforms en de diverse projecten. 


 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen