Menu
Zoeken English

Welkom in de LWG kraam van Pluspunt

en de Voedseltuin

Goedemiddag, en welkom bij Pluspunt! Leuk dat je interesse hebt in een stage bij Pluspunt. We zitten voor jullie klaar om jullie vragen te beantwoorden!

Pluspunt is een werkcentrum voor mensen die mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij kunnen vaak om verschillende redenen een tijdje niet meedraaien in het in het reguliere arbeidsproces. Denk hierbij aan verslaving, psychiatrie, LVB-problematiek, dakloosheid, of een combinatie van factoren. Op onze twee hoofdlocaties zijn verschillende werkplaatsen, variërend van keuken tot fietsenmakerij tot muziekruimte, en alles daartussen. We bieden mensen zo een leuke en zinvolle dagbesteding. 

Als 3e-jaars Social Work stagiair heb je gesprekken met deelnemers om hun achtergrond, interesses en wensen helder te krijgen. Op basis daarvan maak je in samenspraak met de werkplaatsbegeleiders een trajectplan, waarbinnen gewerkt wordt aan sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden. Indien nodig heb je contact met externe hulpverlenende instanties of verwijs je door. Je hebt regelmatig overleg met collega's en verwijzers over de voortgang; je evalueert en past zo nodig het plan aan. Verder ben je veel bezig met groepsgericht werken; er wordt veel samen gedaan en samengewerkt door de deelnemers, en ook hierbij is begeleiding en ondersteuning belangrijk. Er is veel ruimte voor eigen initiatief, er kan en mag heel veel, dus je kunt echt je eigen invulling geven aan je stage! 

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over Pluspunt en over hoe je stage eruit gaat zien. Daarover praten we graag verder tijdens de stagemarkt. 

We hopen je online te zien!

Wie zijn er online voor je?

    
Pluspunt, trajectbegeleiders  
Anniek van den Berg, Rick Boerman

LWG docent
Wilfried Aubel

VISIE 
Stichting Pluspunt Rotterdam werkt aan een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze uitgangspunten vertaalt Pluspunt in begeleiding-op-maat op het terrein van zorg, werk, welzijn, kunst, cultuur, educatie en duurzaam ondernemen. 

MISSIE 
Stichting Pluspunt Rotterdam streeft naar een samenleving zonder armoede, achterstanden, eenzaamheid, werkloosheid, uitsluiting en gezondheidsverschillen. We bieden traject-, werk- en sociale begeleiding aan mensen voor wie zelfstandig wonen, werken en leven een (te) grote uitdaging is. 

DOELSTELLING 
Onze werkbegeleiding en zorgondersteuning is gericht op: 

  • Het bevorderen, ondersteunen en compenseren van de zelfredzaamheid en participatie van Rotterdammers in maatschappelijk kwetsbare posities; 

  • Het bevorderen en ondersteunen van de maatschappelijke inzet van Rotterdammers om daar een actieve bijdrage aan te leveren; 

  • Het begeleiden en ondersteunen van deelnemers in hun sociale, educatieve en arbeidsmatige trajecten, gericht op een beter leven voor iedereen. 

 Kun jij je in onze visie vinden en wil je graag bijdragen aan een inclusieve stad met gelijke kansen? Ben jij een echte pionier met een hands-on mentaliteit? Wil je actief vormgeven aan zowel je eigen toekomst als die van onze deelnemers?  Dan zoeken wij jou! 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen