Menu
Zoeken English

Welkom in de LWG kraam van Detentiecentrum Rotterdam

Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie

MISSIE HUMAAN • INNOVATIEF • FLEXIBEL •RECHTVAARDIG •VEILIG


Detentiecentrum Rotterdam-Zeist (DCR-Z) is een toekomstvaste, flexibele en innovatieve organisatie die in staat is om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit op te vangen. Vanuit dit vertrekpunt draagt DCR-Z bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit doen wij door de bewaring op een humane en doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen. Hiermee leveren wij in de vreemdelingenbewaring een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding op het vertrek uit Nederland van de ingeslotenen die aan ons zijn toevertrouwd en in de strafrechtketen aan de resocialisatie van onze gedetineerden. Daarnaast levert DCR-Z expertise en capaciteit voor innovaties op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en straffen, bedrijfsvoeringsaspecten en een veilig leef- en werkklimaat.

 

De vacature in deze kraam is ter info, de volledige vacature vind je terug in B3Net

Lees meer over de Visie van Detentiecentrum Rotterdam

Bekijk de vacature

Wie zijn er online voor je?

Praktijkbegeleider: Sandra Broeks
Hallo, ik ben Sandra Broeks. Praktijk begeleider in het re-integratiecentrum van Detentiecentrum Rotterdam. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Justitie als detentietoezichthouder (bewaarder) op de leefafdelingen. Sinds oktober 2019 werk ik als coördinator en trainer in het re-integratiecentrum. Hier begeleid ik stagiairs, ben ik aanspreekpunt voor interne- en externe ketenpartners en geef ik trainingen aan gedetineerden.

Hallo, mijn naam is Frans van den Noort. Werkzaam voor justitie sinds 1997. Gewerkt met verschillende doelgroepen en regimes binnen het gevangeniswezen. Momenteel werkzaam als Detentie Inrichtings Medewerker, werkzaam in het re-integratiecentrum in Detentie Centrum Rotterdam.


Ik ben Rick Deen. Ik ben 19 jaar en ik ben 3de jaar student social work binnen het profiel GGZ. Ik loop stage in het re-integratiecentrum(RIC) van Detentie Centrum Rotterdam(DCR). De doelgroep waar ik mee werk zijn gedetineerde die in afwachting zijn van veroordeling of vrijspraak. Deze doelgroep vind ik heel uitdagend. Dit omdat iedere gedetineerde heel anders is. Ze hebben allemaal een ander karakter en andere problematieken. Dit maakt het werk heel divers. De werkzaamheden binnen het RIC zijn ook heel divers. Dit zorgt ervoor dat elke dag weer anders is en dat maakt het voor mij ook veel leuker. Verder zijn de collega’s gezellig en ik voelde me op de eerste dag meteen al heel welkom. Daarnaast ben ik ook heel blij dat ik veel vrijheid krijg binnen DCR en het RIC om mezelf te ontwikkelen en om ideeën uit te werken. Ik ga elke dag met plezier naar mijn stage en ik zou deze stage ook bij jullie willen aanbevelen.

Hallo! Mijn naam is Femke en ik ben een derdejaars Social Work student van Hogeschool Rotterdam. Ik loop nu sinds een half jaar met veel plezier stage bij het re-integratiecentrum van Detentie Centrum Rotterdam. Allereerst had ik voor deze stage gekozen omdat de doelgroep gedetineerden mij erg aan spreekt. In het RIC ondersteun je gedetineerden voornamelijk met praktische hulpvragen. Bij deze stage krijg ik de ruimte gekregen om mezelf te kunnen ontwikkelen, ik heb veel stappen kunnen maken op zowel professioneel als op persoonlijk niveau. Je krijgt de ruimte om ook je eigen ideeën in te brengen en jouw mening als stagiaire telt hier zeker in mee

LWG docent Anne Frederiks: 
Hoi, ik ben Anne Frederiks, sinds 2019 werkzaam op de Hogeschool, vorig jaar LWG-docent van de PI en dit jaar (en komend jaar 🙂) van Detentiecentrum Rotterdam. Ik werk als docent voornamelijk in jaar 3 en 4 van de opleiding Social Work, uitstroomprofiel Zorg-GGZ. Voordat ik docent werd op de Hogeschool heb ik onder andere mijn eigen praktijk gehad als psycholoog en ben ik werkzaam geweest als psycholoog en beleidsmedewerker binnen het Gedwongen Kader. Voor mij is de uitdaging in het Gedwongen Kader om de mens te blijven zien achter de dader en hem te motiveren zijn gedrag te veranderen en een beter leven op te bouwen. 

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen