Menu Zoeken English

Welkom in de LWG kraam van Aafje

Thuiszorg huizen zorghotels

Hallo, wees welkom bij Aafje!

Aafje is een ouderenzorgorganisatie en biedt met 5.500 medewerkers en 1.800 vrijwilligers zorg en hulp aan huis, in huizen en zorghotels in de regio Rotterdam. U vindt Aafje in Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, Rhoon en Poortugaal.

Social workers zijn betrokken in de rol van Agogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers in de verpleegtehuizen van Aafje. 

De vacature in deze kraam is ter info, de volledige vacature vind je terug in B3Net

 Bekijk de vacature

Wie zijn er online tijdens de LWG expo?


Tessa Bergwerff, Agogisch hulpverlener 


Tanja Kramer, Agogisch hulpverlener 


Ilona van Heijst, Maatschappelijk Werk


LWG student: Jessica van Aalst 


LWG student:  Fleur Schepers

LWG student: Sevgi Özbek

Omschrijving functie: De Agogisch hulpverlener adviseert, signaleert, observeert en begeleidt cliënten op methodische wijze, zowel individueel als in groepsverband, met uiteenlopende psychosociale en psychiatrische problematiek bij het stabiliseren en stabiel houden van hun leven en het psychosociaal functioneren. De agogisch hulpverlener draagt in grote mate bij aan het psychisch en fysiek welzijn van cliënten. 

Laat je niet afschrikken door de ouderenzorg maar ga voor een uitdaging die je zal verrassen! 

Werkzaamheden agogisch hulpverlener:  

De agogisch hulpverlener draagt bij aan het psychisch en sociale welzijn van bewoners binnen Aafje. Dit kan plaatsvinden op verschillende afdelingen, zoals de revalidatie, dubberzorgkorsakov, somatische, geronto psychiatrie en de psychogeriatrische afdeling. 

In grote lijnen houd je je als agogisch hulpverlener bezig met: 

 1. Diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling van cliënten met uiteenlopende psychosociale en psychiatrische problematiek gericht op het behouden/verbeteren van hun psychisch, sociaal en fysiek welzijn;  

 2. Multidisciplinair samenwerken met psychologen, artsen, logopedisten, dagbestedingscoaches, therapeuten en het zorgteam etc. (bijwonen van overleggen en evaluaties); 

 3. De levensloop van bewoners in kaart brengen door het afnemen van een heteroanamnese met de eerste contactpersoon of mantelzorgen van de bewoner; 

 4. verantwoordelijkheid voor het implementeren, borgen en verbeteren van een sociotherapeutisch klimaat voor de verschillende doelgroepen binnen de locatie;

 5. Opstellen, bewaken en uitvoeren van het psychosociale gedeelte van het zorg-/behandelplan gericht op de domeinen Mentaal welbevinden, participatie en woon- leefsituatie met aandacht voor lichamelijk welbevinden en gezondheid; 

 6. Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. 

Werkzaamheden Maatschappelijk werker:

De Maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt de individuele cliënt en hun mantelzorger(s) op methodische wijze tijdens het proces van opname, revalidatie of langdurig verblijf. De ondersteuning richt zich op zowel psychosociale als materiële vraagstukken.  

Werkzaamheden: De Maatschappelijk werker draagt in grote mate bij aan het geestelijk welzijn van de cliënt en mantelzorgers. 

 1. Psychosociale hulpverlening 
  Individuele gesprekken met cliënten en/of mantelzorgers om te ondersteunen bij acceptatie, rouw en eenzaamheid. 
 2. Materiële dienstverlening 
  Hulp bij invullen van formulieren en diverse regelzaken, aanvragen van bewindvoering en mentorschap. 
 3. Multidisciplinair samenwerken 
  Je bent onderdeel van het behandelteam en werkt samen met artsen, psychologen en agogen en behandelaren en woont overleggen bij. 
 4. Netwerkversterking 
  Netwerk betrekken bij de cliënt en dit zoveel als mogelijk versterken.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen