Menu
Zoeken English

Onderwijs in coronatijd

Onderwijs in coronatijd studenten

Het onderwijs gaat ook in deze tijd gewoon door. Voor een deel online, voor een deel in kleine groepen met klasgenoten en docenten op één van onze locaties.

LET OP: In elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Het contact met docenten en klasgenoten is gewaarborgd doordat je elkaar online ziet en spreekt en in kleine groepen aan projecten werkt op locatie. Elke student heeft een studieloopbaancoach bij wie je altijd terecht kunt met vragen. Bij het bezoek aan een locatie staat jouw en ieders veiligheid voorop, daarom hebben we overal de nodige maatregelen genomen. Meer daarover vind je onder het kopje Op locatie: maatregelen en voorzieningen. We vinden het belangrijk dat jij je op je gemak voelt.

Student Sam geeft je een indruk van hoe het onderwijs eruit ziet

Al onze gebouwen zijn vanaf september weer geopend. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen we gemiddeld van zo’n 40% van onze normale capaciteit in de gebouwen gebruikmaken.

LET OP: In elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Een groot gedeelte van het onderwijs vindt online plaats. Om die reden hebben we na overleg met directeuren, roosteraars en de centrale medezeggenschap besloten dat we de locaties en ruimtes voor het nieuwe studiejaar per cluster gaan indelen. Instituten, diensten en kenniscentra maken gezamenlijk gebruik van een cluster locaties.

Indeling van de clusters

Cluster locaties Museumpark, Wijnhaven 99-101, Wijnhaven 103-105 en Wijnhaven 107
• Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI)
• Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL)
• Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
• Rotterdam Academy (RAC)

Cluster locaties Kralingse Zoom, Posthumalaan en Max Euwelaan
• Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS)
• Rotterdam Business School (RBS)

Cluster locaties Academieplein, Rochussenstraat t/m 6e verdieping
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)
• Instituut voor Gezondheidszorg (IVG)

Pieter de Hoochweg
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Cluster locaties Blaak 10, Wijnhaven 61 en Karel Doormanhof
• Willem de Kooning Academie

Locatie Rochussenstraat 7e t/m 15e verdieping
• Diensten

RDM Innovation Dock
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

RDM Droog Dok
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Locatie STC
• Rotterdam Mainport Instituut

Toewijzing activiteiten per locatie
We wijzen aan elk gebouw ook een aantal activiteiten toe die binnen de 1,5 M in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. In het groen is aangegeven welke activiteit op de locatie is toegestaan. De gele vakjes geven aan voor welk instituut dit specifiek geldt. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Gebruik Satelliet-locaties
Ook de satelliet-locaties waarmee we op locatie samenwerken, zoals bijvoorbeeld Bluecity, Galatestraat, Rotterdam Science Tower en Wijnstraat worden conform bestaande afspraken met instituten, kenniscentra en CoE’s weer in gebruik genomen. Deze hebben uitsluitend de functionaliteit van ombouw online naar offline onderwijs. Uitzondering hierop is de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht die ook ingezet kan worden voor afstudeer- en onderwijsactiviteiten in werkplaatsen, kleinschalig onderwijs 1e jaars en 1 op 1 begeleiding van studenten. Voor onderwijs- en afstudeeractiviteiten in werkplaatsen in het Sportcentrum EUR gelden de regels van de Erasmus Universiteit.

Ja, het onderwijs gaat door volgens de huidige roostering en planning. Colleges, begeleiding aan studenten en afstudeerzittingen (ongeacht of dit op de hogeschool of op een externe locatie plaatsvindt) gaan door. 

LET OP: In elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Om te zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving vragen we iedereen zo kort mogelijk op de locatie te verblijven. Kom pas vlak voor de les naar school en ga na de les weer naar huis. Studeren op een van onze locaties raden we momenteel af. Doe dat zo veel mogelijk thuis. 

Thuis en/of online studeren is anders dan studeren op school. Waar je eerst misschien elke week met je studiegenoten samen studeerde, moet je het nu alleen doen. Check op de speciale Hint-pagina onze tips voor studeren vanuit huis en lees wat je kunt doen om ook thuis voldoende ritme en structuur te creëren.

De hogeschool heeft eerder aangegeven dat geen gebruik gemaakt moet worden van het programma Zoom. De risico’s voor privacy en veiligheid bij het gebruik van dit product zijn veelvuldig in de nationale en internationale media besproken. Zoom heeft evenwel evidente voordelen en ondersteunt specifieke onderwijsvormen en -activiteiten beter dan bijvoorbeeld Microsoft Teams. Specifieke gaat het over (1) live college aan grote groepen waarbij het gelijktijdig zien van meer dan vier studenten belangrijk is en over (2) het uiteen gaan in zogenaamde 'break out sessies' waar de docent tussen wisselt.

Daarom hebben we een eigen configuratie van Zoom die past binnen de kaders voor privacy en veiligheid van onze organisatie. In het gebruik van Zoom is de configuratie van Hogeschool Rotterdam verplicht, ook als je een externe uitnodiging krijgt voor een videogesprek. Ook wordt ten sterkste aangeraden de op Hint beschikbare documentatie voor gebruik goed door te nemen.

We kunnen daardoor nu Zoom op kleine schaal gebruiken, waarmee we ons eerdere verbod inruilen voor  het uitgangspunt ‘Microsoft Teams tenzij’. Gebruik Zoom dus alleen voor onderwijssituaties waar het noodzakelijk is, niet voor normaal overleg, teamvergaderingen en externe contact waar Microsoft Teams voor ingezet kan worden en helemaal niet voor privacy gevoelige gesprekken. De ontwikkelingen rondom Zoom en de gevolgen hiervan voor privacy en veiligheid worden de komende periode door onze privacy officers en security officers nauwgezet gevolgd.

Zelfstudie doe je in principe thuis. Alleen studenten die thuis geen plek hebben om te studeren of voor wie thuisstuderen om andere reden niet lukt kunnen met een reservering terecht op de hogeschool.

Je kunt via Hint een reservering maken om op locatie te studeren voor de locaties Rochussenstraat, Academieplein, Pieter de Hoochweg, Museumpark, Kralingse Zoom, Willem de Kooning en Wijnhaven 107. Met de reservering meld je je bij de receptie, waar je verder wordt geholpen.

Vanwege de beperkingen door de coronaregels kun je maar één dagdeel reserveren. Zodoende krijgen meer studenten de kans op een studiewerkplek.

Tentamens en toetsen vinden op verschillende manieren plaats. Dat kan online en offline. Bij het inrichten van de lokalen waar toetsen plaatsvinden houden we rekening met de RIVM-maatregelen. Bij online toetsen is online proctoring - het afnemen van toetsen met digitaal toezicht - niet toegestaan, enkele uitzonderingen daargelaten. Het is een complex onderwerp waarvan we de implicaties momenteel nog onderzoeken, ondermeer door enkele experimenten met proctoring. De stand van zaken rondom proctoring kun je lezen in deze notitie.

Kijk onder het kopje Gezondheidsklachten

Ja. Diploma-uitreikingen zijn aan het onderwijs gerelateerd, maar zijn geen onderwijsactiviteiten als zodanig, dus hiervoor geldt dat de algemene regels voor bijeenkomsten van toepassing zijn: maximaal 30 personen indien het binnen plaatsvindt, maximaal 40 personen indien het buiten plaatsvindt. Opleidingen worden verzocht om extra alert te zijn dat dit gebeurt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Als je wegens gezondheidsredenen of vanwege het feit dat je samenwoont met iemand uit de risicogroep niet naar de hogeschool wilt komen, meld je dit bij je decaan of slc'er. Samen kijken jullie of er een oplossing nodig en mogelijk is.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen