Menu
Zoeken English

Onderwijs in coronatijd

Onderwijs in coronatijd studenten

Het onderwijs gaat ook in deze tijd gewoon door. Voor een deel online, voor een deel in kleine groepen met klasgenoten en docenten op één van onze locaties. Bij het begin van het nieuwe collegejaar is, als de landelijke situatie het toelaat, weer meer onderwijs op locatie mogelijk.

Elke student heeft recht op ten minste één moment per week onderwijs op locatie. Hoe dat onderwijs eruitziet verschilt per student en is afhankelijk van de studiefase waarin hij of zij zich bevindt en zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Je opleiding informeert je hierover.

Bij de volgende vraag lees je welke activiteiten sowieso op locatie plaatsvinden.

Al onze gebouwen zijn geopend. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen we gemiddeld van zo’n 40% van onze normale capaciteit in de gebouwen gebruikmaken. Naar verwachting kan bij aanvang van het nieuwe collegejaar op 30 augustus de gebouwen weer ten volle worden benut. Bij de volgende vraag lees je op welke locatie de activiteiten van elk onderwijsinstituut/dienst/kenniscentrum plaatsvinden.

De volgende activiteiten vinden altijd fysiek op locatie plaats:

  1. Praktijkonderwijs. Al het onderwijs dat vanwege zijn aard niet online kan worden aangeboden gaat door op locatie, zoals dat nu ook al gebeurt. In zijn algemeenheid geldt dat studenten meer in detail zullen worden geïnformeerd door hun opleiding.
  2. Toetsen op locatie. Toetsen die op locatie ingeroosterd staan, kunnen op locatie blijven plaatsvinden, onder dezelfde richtlijnen als die tot nu toe van toepassing waren.
  3. Afstudeerzittingen. Zowel afstudeerzittingen als elementen in het afstudeertraject waarbij de fysieke component noodzakelijk is, mogen op locatie plaatsvinden.
  4. Begeleiding van studenten. Studenten die vanwege de voortgang van hun studie of vanwege hun welzijn behoefte hebben aan meer persoonlijke begeleiding en het plezierig vinden om een gesprek te voeren met hun docent, studieloopbaancoach of decaan, kunnen die behoefte bij de betreffende persoon kenbaar maken. In onderling overleg zal dan gekeken worden of er een ontmoeting op locatie geregeld wordt of dat het gesprek online plaatsvindt.
  5. Welzijn studenten. Zeker studenten die last hebben van deze crisis en bijvoorbeeld eenzaamheid of depressie ervaren, nodigen we nadrukkelijk uit om daarvoor een afspraak op de hogeschool te maken met de decaan.
  6. Studieplekken. Per locatie zal een afgebakende plek ingericht worden waar studenten - op reservering – individueel en in rust kunnen studeren, in de mediatheek of elders. De komende dagen werken we voor deze groep studenten aan een voorziening om op locatie te kunnen studeren met een vorm van registratie. Deze voorziening zal pas na de kerstvakantie beschikbaar komen. Houd nadere berichtgeving hierover in de gaten.
  7. Mediatheken. De mediatheeklocaties zijn beperkt open, zoals nu al het geval is. Ze zijn geopend voor de uitgifte van vooraf bestelde boeken en andere studiematerialen, volgens bestaande procedure.

Activiteiten op locatie in het kader van ons onderzoek
Alle activiteiten in het kader van onderzoek die door de aard van de werkzaamheden strikt noodzakelijk op locatie moeten plaatsvinden, gaan door op locatie. Dit gebeurt in afstemming met de leidinggevende. Dat laatste is vooral om goed zicht te blijven houden op de belasting van onze gebouwen.

Activiteiten in het kader van onze bedrijfsvoering
Datzelfde geldt voor activiteiten die onze organisatie draaiende houden: ook die vinden plaats op locatie waar dat noodzakelijk is. Ook hier geldt dat afstemming met de leidinggevende moet plaatsvinden, om dezelfde reden.

Wat kan niet op locatie doorgaan
Alle overige onderwijsactiviteiten en werkzaamheden die niet tot het bovenstaande behoren vinden, online plaats, al is er gaandeweg ruimte voor meer activiteiten op locatie.

Een groot gedeelte van het onderwijs blijft online plaatsvinden. Voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte maken instituten, diensten en kenniscentra gezamenlijk gebruik van een cluster van locaties, volgens de onderstaande indeling. 

Indeling van de clusters

Cluster locaties Museumpark, Wijnhaven 99-101, Wijnhaven 103-105 en Wijnhaven 107
• Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI)
• Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL)
• Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
• Rotterdam Academy (RAC)

Cluster locaties Kralingse Zoom, Posthumalaan en Max Euwelaan
• Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS)
• Rotterdam Business School (RBS)

Cluster locaties Academieplein, Rochussenstraat t/m 6e verdieping
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)
• Instituut voor Gezondheidszorg (IVG)

Pieter de Hoochweg
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Cluster locaties Blaak 10, Wijnhaven 61 en Karel Doormanhof
• Willem de Kooning Academie

Locatie Rochussenstraat 7e t/m 15e verdieping
• Diensten

RDM Innovation Dock
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

RDM Droog Dok
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Locatie STC
• Rotterdam Mainport Instituut

Toewijzing activiteiten per locatie
We wijzen aan elk gebouw ook een aantal activiteiten toe die binnen de 1,5 M in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. In het groen is aangegeven welke activiteit op de locatie is toegestaan. De gele vakjes geven aan voor welk instituut dit specifiek geldt. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Gebruik Satelliet-locaties
Ook de satelliet-locaties waarmee we op locatie samenwerken, zoals bijvoorbeeld Bluecity, Galatestraat, Rotterdam Science Tower en Wijnstraat worden conform bestaande afspraken met instituten, kenniscentra en CoE’s weer in gebruik genomen. Deze hebben uitsluitend de functionaliteit van ombouw online naar offline onderwijs. Uitzondering hierop is de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht die ook ingezet kan worden voor afstudeer- en onderwijsactiviteiten in werkplaatsen, kleinschalig onderwijs 1e jaars en 1 op 1 begeleiding van studenten. Voor onderwijs- en afstudeeractiviteiten in werkplaatsen in het Sportcentrum EUR gelden de regels van de Erasmus Universiteit.

Thuis en/of online studeren is anders dan studeren op school. Waar je eerst misschien elke week met je studiegenoten samen studeerde, moet je het nu alleen doen. Check op de speciale Hint-pagina onze tips voor studeren vanuit huis en lees wat je kunt doen om ook thuis voldoende ritme en structuur te creëren.

De hogeschool heeft eerder aangegeven dat geen gebruik gemaakt moet worden van het programma Zoom. De risico’s voor privacy en veiligheid bij het gebruik van dit product zijn veelvuldig in de nationale en internationale media besproken. Zoom heeft evenwel evidente voordelen en ondersteunt specifieke onderwijsvormen en -activiteiten beter dan bijvoorbeeld Microsoft Teams. Specifieke gaat het over (1) live college aan grote groepen waarbij het gelijktijdig zien van meer dan vier studenten belangrijk is en over (2) het uiteen gaan in zogenaamde 'break out sessies' waar de docent tussen wisselt.

Daarom hebben we een eigen configuratie van Zoom die past binnen de kaders voor privacy en veiligheid van onze organisatie. In het gebruik van Zoom is de configuratie van Hogeschool Rotterdam verplicht, ook als je een externe uitnodiging krijgt voor een videogesprek. Ook wordt ten sterkste aangeraden de op Hint beschikbare documentatie voor gebruik goed door te nemen.

We kunnen daardoor nu Zoom op kleine schaal gebruiken, waarmee we ons eerdere verbod inruilen voor  het uitgangspunt ‘Microsoft Teams tenzij’. Gebruik Zoom dus alleen voor onderwijssituaties waar het noodzakelijk is, niet voor normaal overleg, teamvergaderingen en externe contact waar Microsoft Teams voor ingezet kan worden en helemaal niet voor privacy gevoelige gesprekken. De ontwikkelingen rondom Zoom en de gevolgen hiervan voor privacy en veiligheid worden de komende periode door onze privacy officers en security officers nauwgezet gevolgd.

Zelfstudie doe je in principe thuis. Studeren op de hogeschool is toegestaan, reserveren is niet (meer) nodig. Houd als je naar de hogeschool komt wel de geldende maatregelen in acht.

Tentamens en toetsen vinden op verschillende manieren plaats. Dat kan online en offline. Bij het inrichten van de lokalen waar toetsen plaatsvinden houden we rekening met de RIVM-maatregelen. Bij online toetsen is online proctoring - het afnemen van toetsen met digitaal toezicht - niet toegestaan, enkele uitzonderingen daargelaten. Het is een complex onderwerp waarvan we de implicaties momenteel nog onderzoeken, ondermeer door enkele experimenten met proctoring. De stand van zaken rondom proctoring kun je lezen in deze notitie.

Kijk onder het kopje Gezondheidsklachten

Ja. Diploma-uitreikingen zijn aan het onderwijs gerelateerd, maar zijn geen onderwijsactiviteiten als zodanig, dus hiervoor geldt dat de algemene regels voor bijeenkomsten van toepassing zijn: maximaal 30 personen indien het binnen plaatsvindt, maximaal 40 personen indien het buiten plaatsvindt. Opleidingen worden verzocht om extra alert te zijn dat dit gebeurt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Als je wegens gezondheidsredenen of vanwege het feit dat je samenwoont met iemand uit de risicogroep niet naar de hogeschool wilt komen, meld je dit bij je decaan of slc'er. Samen kijken jullie of er een oplossing nodig en mogelijk is.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen