Menu Zoeken English

Locaties en voorzieningen

Tot 15 juni kunnen studenten die thuis geen voorzieningen hebben voor online onderwijs of die beter kunnen studeren in onze gebouwen terecht op de locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat.

Vanaf 15 juni tot 1 september op de locaties:

  • Academieplein
  • Wijnhaven/Blaak (WdKA)
  • RDM
  • Rochussenstraat

Als de toeloop naar deze locaties te groot wordt, zullen andere maatregelen worden getroffen.

De hogeschool verzoekt medewerkers en studenten alleen naar de locaties te komen als dit noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn. Is dat het geval, dan ben je uiteraard welkom. De hogeschool wijst er wel op dat je je bij een bezoek aan de locaties aan de RIVM richtlijnen dient te houden.

De catering wordt, alleen indien dat technisch en logistiek mogelijk is, in de vorm van afhaalpunten gerealiseerd; restaurants blijven helaas gesloten. Koffie- en snoepautomaten zijn wel beschikbaar met desinfecterende doekjes om de bedieningspanelen en handen schoon te maken.

Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze medewerkers en studenten en doen er alles aan om binnen de richtlijnen van de RIVM een prettige en veilige omgeving te creëren. Zo verzoeken wij iedere student en medewerker zich te registreren bij binnenkomst en zich af te melden bij vertrek. In de gebouwen worden op een aantal plaatsen zuilen met desinfecterende handgel geplaatst. Daarnaast wordt bestickering aangebracht met instructies en aanwijzingen voor het maximum aantal personen per ruimte en verplichte looproutes.

Hogeschool Rotterdam een protocol opgesteld voor onderwijs in de anderhalvemetersamenleving. Neem dit protocol goed door voordat je een locatie bezoekt.

Een beperkte heropstart op locaties, betekent ook dat er weer naar de locaties gereisd moet worden. Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen vervoer, zoals de fiets of scooter. Reis je met het OV, houd je dan aan de maatregelen die daarvoor gelden.

We hebben een aantal vragen ontvangen over de late eindtijd van de roostering en het reizen met het OV voor mensen met gezondheidsrisico’s of mantelzorgers. We zullen zo optimaal mogelijk roosteren en zorgen dat het aantal reisbewegingen (ook ’s avonds) zoveel beperkt blijft. Ook zal vanwege roostering binnen de tijdslots het reizen plaatsvinden buiten de spits, dus in de daluren van het OV. Indien je toch dringende bezwaren hebt, verzoeken we je om hierover in contact te treden met je SLC’er, onderwijsmanager of de studentendecaan. We zullen dan net als in normale omstandigheden kijken of en hoe we maatwerk kunnen treffen. We hebben er vertrouwen in dat de maatregelen die OV-maatschappijen treffen, afdoende zijn.

De beperkte parkeerfaciliteiten worden niet op voorhand ter beschikking gesteld aan medewerkers of studenten. In uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld op grond van een medische indicatie - zal worden bekeken of hiervoor ruimte kan worden gemaakt.

Heb je gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Kun je vanuit thuis werken? Werk dan thuis. Word je geacht je werk te doen op een van de geopende locaties? Hou de voorzorgsmaatregelen in acht. 

Iedereen dient zich strikt te houden aan de geldende aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de afstand houden én thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten. Volg ook de aanwijzingen op van medewerkers van de hogeschool bij toewijzing van ruimtes om te werken en leren én aanwijzingen die zij geven in het uitoefenen van hun toezichthoudende functie. 

Voor het bezoek aan een van de locaties dien je het protocol van de hogeschool goed te hebben gelezen.

Daar waar de voorzieningen thuis adequaat zijn, is het advies daar gebruik van te maken. Overigens, het kan zo zijn dat de hogeschool bij een bepaalde drukte een rem op de toegang zet.

De verschillende uitgiftepunten van boeken van de mediatheek zijn gesloten vanaf woensdag 18 maart tot maandag 1 juni. Materiaal van de mediatheken is online beschikbaar. Informatiespecialisten helpen studenten en docenten actief bij het vinden van online les- en studiemateriaal. Zij ondersteunen per mail of telefonisch bij een begeleidingsvraag en indien nodig wordt er een fysieke afspraak gemaakt op locatie Museumpark. Meer informatie vind je op www.hr.nl/mediatheek. Deze maatregel is lijn met de voorzieningen t.a.v. het decanaat en ICT-ondersteuning, waarbij vragen via de mail gesteld kunnen worden en indien nodig een fysieke afspraak wordt gemaakt. Zelfstudie in kleine groepjes wordt ontraden. Probeer zo veel mogelijk via mail of WhatsApp met elkaar te communiceren in plaats van elkaar onder ogen te komen. Alle vormen van onderwijs waarbij fysiek contact komt kijken, zoals groepsopdrachten waarvoor je bij elkaar moet komen zoals straatinterviews en -enquêtes, kunnen geen doorgang vinden.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen