Menu
Zoeken English

Hoe ziet het onderwijs er in het nieuwe collegejaar 2021-2022 uit?

Hoe ziet onze hogeschool er – in grote lijnen - uit als we na de zomervakantie weer open gaan? We gaan in het nieuwe collegejaar terug naar de basis van voor de coronacrisis, waarbij het grootste deel van ons onderwijs in onze gebouwen plaatsvindt. Weer op locatie zijn, zal voor een aantal van ons voelen als een hernieuwde kennismaking met onze hogeschool. Hieronder lees je wat je kunt verwachten aan de hand van een zestal beloftes:

1 We leiden je op voor het werk van morgen
2 Onderwijs op locatie blijft onze basis
3 We versterken ons online onderwijs
4 We zorgen dat jij je (weer) bij ons thuis voelt
5 We helpen je succesvol studeren
6 We leren ook van jou

De invulling van de beloftes gebeurt bij elke opleiding op een manier die het beste bij de opleiding past. Voor veel studenten zal het studieplezier toenemen, simpelweg omdat we onze deuren weer volledig voor jullie mogen openen. Staat er iets in de weg om je studie goed op te kunnen pakken, dan staan we uiteraard voor je klaar. Dat was, is en blijft zo.

Op deze pagina en in de update van 16 juni 2021 lees je wat meer over onze beloftes.

Voordat we aan het nieuwe collegejaar beginnen, is er uiteraard eerst nog de vakantie. We hebben van studenten en medewerkers vragen binnengekregen over reizen naar het buitenland. Als hogeschool kunnen we natuurlijk niet bepalen of je wel of niet de grens over mag gaan. Maar we adviseren wel je gezonde verstand te gebruiken. Houd rekening met de termijn van eventuele quarantaineregels die gelden bij terugkomst en of die bijvoorbeeld aansluiten op je rooster. Informeer jezelf goed en vermijd risico’s.

Vanaf het komende collegejaar zijn de studentenroosters weer leidend voor de roostering. De afgelopen tijd dienden we rekening te houden met de reisbewegingen naar en van onze locaties, waardoor onderwijsactiviteiten op locatie meer verspreid werden aangeboden. Daar zal vanaf maandag 30 augustus geen sprake meer van zijn. De locaties zijn tijdens de openingstijden geheel toegankelijk, dus kun je naar de locatie komen wanneer jij wilt.

We begrijpen dat het voor sommigen spannend zal zijn om weer fysiek naar onze gebouwen te komen, maar we verwachten dat als je ingeroosterd bent, je ook daadwerkelijk in de les op de hogeschool aanwezig bent. Het afgelopen jaar kon er door grotendeels online onderwijs rekening worden gehouden met studenten die om verschillende redenen niet naar de hogeschool durfden te komen. Door de overheidsversoepelingen en meer fysiek onderwijs vervalt die coulance. Alleen in zeer dringende gevallen, zoals die ook vóór de coronacrisis golden, kun je hierover met je decaan in gesprek. Ons onderwijs kan niet zo worden ingericht dat elk college zowel fysiek als online wordt aangeboden.

 

Omdat tegen de tijd dat het studiejaar begint een groot deel van de bevolking is gevaccineerd en de besmettingsgraad waarschijnlijk erg laag ligt, mogen we uitgaan van een scenario waarin een aantal van de maatregelen die we nu kennen, worden losgelaten. Zo is de inschatting dat we vanaf maandag 30 augustus geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden binnen onze gebouwen. Verder is de groepsgrootte bij een onderwijsactiviteit maximaal 75 personen.

We verwachten dat voor sommige opleidingssectoren specifieke hygiënemaatregelen gelden, bijvoorbeeld als fysiek contact nodig is zoals bij het praktijkonderwijs van een aantal opleidingen. Over deze maatregelen (zoals het gebruik van mondkapjes) zijn nog geen afspraken gemaakt. Als hogeschool zijn we wat dat betreft afhankelijk van wat de overheid besluit. Als hierover meer duidelijkheid is, informeren we je daar over.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft voor het onderwijs verschillende scenario’s geschetst voor de start van het studiejaar 2021-2022. De mogelijkheid bestaat dat er in aanloop naar het collegejaar 2021-2022 voor een andere scenario gekozen moet worden, omdat we volledig afhankelijk zijn van epidemiologische omstandigheden en de daarbij behorende maatregelen. Dat kan gunstiger uitpakken, maar ook minder gunstig. Voor de zomervakantie zullen we hierop terugkomen.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen