Menu Zoeken English

Afstuderen

Afstudeersessies die gepland staan tot en met 1 juni gaan vooralsnog door. Dit betekent dat ook de afstudeerbegeleiding doorgang kan vinden. Vanuit alle opleidingen is of wordt contact opgenomen met studenten die in de afstudeerfase zitten en is duidelijk gemaakt wat zowel de student als de opleiding te doen staat als het gaat om de afstuderen. Als dat nog niet geval is, wil de hogeschool studenten graag helpen. Studenten waarbij dit nog niet het geval is, kunnen zich melden via corona.info@hr.nl onder vermelding van hun opleiding. We zorgen dat je vraag terechtkomt bij de directeur van het instituut waar je opleiding onder valt en dat er contact met je wordt opgenomen. 

Volgens de stukken van de overheid hebben we ruimte voor het organiseren van afstudeerzittingen op locatie. Gezien de schaarse capaciteit kiezen we er vooralsnog voor om alleen afstudeergerelateerde activiteiten die niet online kunnen plaatsvinden (zoals zaken die aanwezigheid in een werkplaats of laboratorium vereisen) op locatie te laten plaatsvinden. Afstudeerzittingen vinden online plaats. Als we meer ruimte weten te organiseren c.q. krijgen, bekijken we of en in welke mate we afstudeerzittingen in onze gebouwen gaan organiseren. Nadere berichten volgen.

De hogeschool begrijpt dat deze situatie voor iedereen wennen is en een onzeker gevoel geeft, vooral omdat het online onderwijs zorgt voor fysieke afstand die er normaal niet is. Dat bijvoorbeeld even langslopen bij je afstudeerbegeleider nu niet kan. De situatie waarin we ons nu bevinden vraagt van iedereen de flexibiliteit om daar samen een werkbare vorm in te vinden. Dat vragen we zowel van onze studenten als van docenten.

Ook diploma-uitreikingen gaan niet door. Mochten studenten hun diploma nodig hebben voor bijvoorbeeld een sollicitatie of een vervolgstudie, dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met hun instituut.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen