Menu Zoeken English

Afstuderen

Vanuit alle opleidingen is of wordt contact opgenomen met studenten die in de afstudeerfase zitten en is duidelijk gemaakt wat zowel de student als de opleiding te doen staat als het gaat om de afstuderen. Als dat nog niet geval is, wil de hogeschool studenten graag helpen. Studenten waarbij dit nog niet het geval is, kunnen zich melden via corona.info@hr.nl onder vermelding van hun opleiding. We zorgen dat je vraag terechtkomt bij de directeur van het instituut waar je opleiding onder valt en dat er contact met je wordt opgenomen. 

Omdat we veel vragen en verzoeken hebben ontvangen over fysieke afstudeersessies is besloten om op locatie RDM ruimte te maken voor afstudeerzittingen waarbij het presenteren van een fysieke of vaardigheidscomponent - zoals bijvoorbeeld een maquette, een handeling of ontwerp - noodzakelijk is. Via RDM wordt een centraal rooster en protocol vastgesteld. Opleidingen waarbij een dergelijke component onderdeel is van de afstudeersessie, kunnen via hun directeur hierover contact opnemen met RDM.

Overige afstudeerzittingen vinden online plaats. Als we meer ruimte weten te organiseren c.q. krijgen, bekijken we of en in welke mate we afstudeerzittingen in onze gebouwen gaan organiseren. Nadere berichten volgen.

De hogeschool begrijpt dat deze situatie voor iedereen wennen is en een onzeker gevoel geeft, vooral omdat het online onderwijs zorgt voor fysieke afstand die er normaal niet is. Dat bijvoorbeeld even langslopen bij je afstudeerbegeleider nu niet kan. De situatie waarin we ons nu bevinden vraagt van iedereen de flexibiliteit om daar samen een werkbare vorm in te vinden. Dat vragen we zowel van onze studenten als van docenten.

Nu het kabinet duidelijk heeft gemaakt dat er vanaf 1 juli meer bewegingsvrijheid komt om met groepen mensen bij elkaar te komen, kunnen er ook HR-bijeenkomsten buiten onze gebouwen plaatsvinden. Zo wordt het mogelijk voor teams of afdelingen om op een externe locatie bijeen te komen voor bijvoorbeeld de afsluiting van het collegejaar. Of denk aan diploma-uitreikingen, trainingen en afstudeerzittingen. We bieden die ruimte aan opleidingen, zij zullen het zelf eventueel organiseren. We doen het nadrukkelijk niet in onze gebouwen omdat we de capaciteit nodig hebben voor overige onderwijsactiviteiten. Grotere groepen zijn weliswaar toegestaan, maar wees hier terughoudend in. Uiteraard dient iedereen zich tijdens zo’n bijeenkomst aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen