Menu Zoeken English

Op locatie: maatregelen en voorzieningen

Vanaf september zijn al onze gebouwen weer geopend. De openingstijden kun je vinden bij de informatie per locatie.

LET OP: Tn elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Onder het kopje Onderwijs in coronatijd lees je welke activiteiten er in de gebouwen plaatsvinden en welke instituten gebruik maken van welke gebouwen.

De hogeschool verzoekt medewerkers en studenten alleen naar de locaties te komen als dit noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn. Is dat het geval, dan ben je uiteraard welkom. De hogeschool wijst er wel op dat je je bij een bezoek aan de locaties aan de RIVM richtlijnen dient te houden. Als de toeloop naar deze locaties te groot wordt, zullen andere maatregelen worden getroffen.

Bekijk voordat je de locatie bezoekt de onderstaande video met instructies. Deze instructies zijn gebaseerd op het 1,5 meter-protocol van Hogeschool Rotterdam. Hierin staan praktische richtlijnen en regels om onderwijsactiviteiten te laten plaatsvinden in een ‘anderhalvemeterschool’. Iedere bezoeker houdt zich hieraan. Uiteraard gelden te allen tijden de RIVM-maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen, niezen in je elleboog en gebruikmaken van een papieren zakdoekje. Als je klachten hebt laat je je testen en blijf je thuis. Ook als je in quarantaine bent geplaatst omdat je contact hebt gehad met iemand die positief is op het virus blijf je thuis.

Onze toezichthouders handhaven de RIVM-richtlijnen binnen onze gebouwen. Maar zij kunnen het niet alleen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om regels zoals anderhalve meter afstand na te blijven leven. Spreek elkaar er gerust op aan. Bij de opstart van het onderwijs is gebleken dat studenten en medewerkers soms onbewust dichter bij elkaar staan dan gewenst. Als iemand hen herinnert aan de afspraken, worden die snel weer in acht genomen. Dat is een prettige manier om onze veilige werk- en leeromgeving in stand te houden. 

Sinds 1 december 2020 geldt er een landelijke plicht om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Dit is ook op de hogeschool het geval. De draagplicht geldt bijvoorbeeld in de gangen, de open leercentra, de liften, trappenhuizen, restaurants, enzovoorts.

De mondkapjesplicht is aanvullend op de 1,5 metermaatregelen, die blijven dus ongewijzigd van kracht. De mondkapjesplicht geldt niet in lokalen, waar de bestaande veiligheidsmaatregelen over het algemeen goed nageleefd worden. Wie uit eigen beweging tijdens het onderwijs een mondkapje wil dragen, is daar uiteraard vrij in. In werkplaatsen, laboratoria en andere ruimtes voor vaardigheidsonderwijs gelden de veiligheidsmaatregelen die passen bij de aard van het onderwijs dat daar plaatsvindt.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om op locatie over een mondkapje te beschikken.

Door de volgende vragen en bijbehorende antwoorden met jullie te delen, hopen we nog meer duidelijkheid rond de mondkapjesplicht te creëren.

 1. Op welke plekken moet ik een mondkapje op en wanneer niet?
  Het belangrijkste om te onthouden is: draag het mondkapje als je je door de school heen beweegt. Als je door de gangen loopt, in de trappenhuizen, in het restaurant, open leercentra, et cetera. Het mondkapje mag af als je gaat zitten, mits je dan ook 1,5 meter afstand blijft houden van anderen.
  Voorbeeld: lopend door de gangen naar de leslocatie draag je het mondkapje, tijdens de les zit je op je plek en mag het af. Ga je vervolgens naar het restaurant, dan draag je het kapje en als je gaat zitten om te eten mag het weer af. 

 2. Zijn studenten/medewerkers die een mondkapje weigeren te dragen niet welkom op de hogeschool?
  We willen een open hogeschool zijn en willen alle medewerkers en studenten welkom heten. Maar, aangezien er sprake is van een formele verplichting, zijn medewerkers en studenten die het mondkapje weigeren, niet welkom. Collega’s en studenten die het mondkapje vergeten zijn, helpen we graag bij onze recepties.
 3. Ik heb een medische indicatie waardoor een mondkapje niet mogelijk is, wat kan ik doen? 
  In geval van medische indicatie kun je de gebruikelijke routes bewandelen die je anders ook zou bewandelen om op medische gronden een uitzondering te krijgen. Studenten kunnen zich melden bij de decaan, medewerkers bij hun leidinggevende.
 4. In de klas is een mondkapje niet verplicht, maar wat als tijdens het lopen geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden? 
  De klaslokalen zijn ingericht op de 1,5 meter afstand en dat blijft de norm. In situaties in de klas (denk bijvoorbeeld aan de klas in- en uitlopen langs tafels van medestudenten of bepaalde uitzonderlijke werkvormen) waar de 1,5 meter niet goed bewaard kan worden, is het dragen van een mondkapje verplicht. Het is ter beoordeling van de docent of hier sprake van is en ook om erop toe te zien dat in de klas 1,5 meter afstand wordt gehouden. Wie uit eigen beweging in de klas een mondkapje wil dragen, is daar uiteraard vrij in.
 5. Wanneer doe je bij het verlaten van het lokaal het mondkapje weer op? 
  Je kunt het mondkapje het best aan het eind van de les, voor het verlaten van het lokaal, opdoen. Dat voorkomt opstoppingen bij de deur en op de gangen.
 6. Is een mondkapje verplicht in de mediatheek? 
  De mediatheek is een publieke ruimte waar verschillende mensen rondlopen, dus ja. Zodra je in de mediatheek op een vaste plaats bent gaan zitten en 1,5 meter afstand houdt van de anderen mag het af.
 7. Is een mondkapje verplicht in kantoren, kantoortuinen, vergaderruimtes of afgesloten (student)werkplekken? 
  Afgesloten ruimtes zijn geen publieke ruimtes, dus is het dragen van een mondkapje niet verplicht, aangezien deze ruimtes zijn ingericht volgens de 1,5 metermaatregelen. Het is in deze ruimtes de bedoeling dat je aan een bureau of tafel zit en dat loopbewegingen beperkt worden. Is tijdens het lopen in deze ruimtes de 1,5 meter afstand niet goed te bewaren, dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
 8. Als ik op de gang op een bankje of aan een tafel zit te vergaderen of aan een opdracht werk met medestudenten, moet ik dan een mondkapje op?
  Ook hier geldt: zodra je op een vaste plek zit op 1,5 meter afstand mag het mondkapje af, ga je lopen dan zet je het weer op.
 9. Moet ik een mondkapje op als ik (alleen) aan tafel zit te studeren/werken in de restaurants? 
  In de restaurants geldt een draagplicht. Zodra je aan een tafel gaat zitten, gelden dezelfde regels als in de horeca: dan mag het mondkapje af.
 10. Mag tijdens het eten of drinken het mondkapje af? 
  Eten en drinken doe je in de restaurants. In de restaurants mag je als je aan tafel zit je mondkapje afdoen. In de overige publieke ruimtes geldt gewoon altijd een draagplicht.
 11. Er zijn ‘open spaces’ en ‘labs’ waar les wordt gegeven, maar die ook deel uitmaken van de publieke ruimte. Moet ik daar een mondkapje dragen? 
  Ja, als er sprake is van een les waarin wordt rond gelopen moet je een mondkapje dragen. Is er sprake van een vast zitplaats waarbij je 1,5 afstand houdt, dan mag het mondkapje af.
 12. Zijn de Hogeschool Rotterdam-mondkapjes alleen voor medewerkers? 
  Het is de bedoeling dat iedereen een eigen mondkapje meeneemt, dit geldt voor zowel studenten als medewerkers. De hogeschool heeft een beperkte voorraad ter beschikking bij de recepties, voor wie er een vergeten is. Let op: op is op.
 13. Mag ik met corona-achtige klachten naar de hogeschool komen nu ik toch een mondkapje draag? 
  Je blijft volgens RIVM-richtlijnen met klachten thuis en kunt niet naar de locatie komen voor een les, toets of werk.
 14. Hoe wordt de mondkapjesplicht gehandhaafd en zijn er bij weigering consequenties aan verbonden? 
  De ervaring van de afgelopen dagen leert dat studenten en medewerkers zich ook zonder vorm van handhaving houden aan de regels. Er is de afgelopen dagen sprake geweest in incidentele gevallen van een vriendelijke vorm van handhaving, waarbij iedereen zonder mondkapje is aangesproken of van een mondkapje is voorzien. Het aanspreken van elkaar kunnen en moeten we allemaal blijven doen. Wij schatten in dat deze vorm van handhaven voldoende zal blijken te zijn. 
  Mocht onverhoopt sprake zijn van niet naleving van de regels, in dit geval de mondkapjesplicht, kunnen, zoals met alle huisregels het geval is, disciplinaire maatregelen getroffen worden (conform de wet op het hoger onderwijs en wetenschap WHW). Maar, nogmaals, we verwachten dat het niet nodig zal zijn, want we zien dat iedereen er professioneel mee omgaat en zich eraan houdt.
 15. Nu we mondkapjes dragen, hoeven we in de publieke ruimtes minder afstand te houden? 
  Nee, de 1,5 metermaatregelen blijven, ondanks de mondkapjesplicht, ongewijzigd van kracht.

We hebben de volgende maatregelen genomen om een zo veilig en prettig mogelijke leer- werkomgeving te creëren.

 • Schoonmaak. De dienst FIT zorgt ervoor dat onderwijsruimtes en werkplekken na gebruik worden schoongemaakt. Indien er wisselingen in klassen en andere ruimtes plaatsvinden zelfs meerdere keren per dag. Ook contactpunten die veel door medewerkers en studenten worden aangeraakt, worden dagelijks schoongemaakt met passende middelen. 
 • Ontsmettingsmiddelen. Bij de ingangen van alle gebouwen zijn zuilen geplaatst om je handen te ontsmetten. Bij de vendingmachines zijn doekjes en/of sprays beschikbaar en op veel andere punten handpompjes.
 • Ventilatie. In alle gebouwen zijn de luchtbehandelingssystemen ingeschakeld, zodat overal voldoende wordt geventileerd. Er zijn vragen gesteld of de ventilatiesystemen aan besmetting kunnen bijdragen. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat hier geen aanwijzingen voor zijn. Goed ventileren is volgens de RIVM-richtlijnen van belang voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat in ruimtes met meerdere personen bijvoorbeeld ook een aantal ramen wordt open gezet voor frisse lucht. Wees hier ook zelf alert op. Al onze gebouwen voldoen ruimschoots aan de eisen die aan ventilatie van onderwijsgebouwen worden gesteld.
 • Routing en bestickering.  Om de stroom mensen goed te geleiden, hebben we in de gebouwen een routing aangebracht met bestickering. Volg de aangeduide routes, houd je aan het eenrichtingsverkeer en let op de maximale bezetting in een lokaal. Liften zijn alleen voor gebruik door mindervaliden en voor goederenvervoer. In andere gevallen, maak je gebruik van de trap. Hoe de routing en bestickering eruit ziet, kun je hier bekijken in dit filmpje van onze locatie Willem de Kooning Academie.  • Aanwijzingen personeel op locatie. Medewerkers van de dienst Faciliteiten en IT (FIT) zijn op de locaties aanwezig en kunnen aanvullende (route)aanwijzingen geven. Dit doen zij om de logistieke stromen en veiligheid op locaties te bevorderen. Volg deze aanwijzingen op en help je eigen gezondheid en veiligheid en die van medestudenten en collega’s te bewaken.
 • Thuiswerken en studeren blijft voorlopig de norm als je niet bent ingeroosterd voor onderwijs of toetsing en je thuis adequate voorzieningen hebt. Kom je op de locatie werken of studeren, ruim dan s.v.p. voor je vertrekt de tafel of het bureau waaraan je werkt op. Laat geen papieren, etensresten of andere rommel liggen. Deze kleine inzet bevordert een gezonde leer- en werkomgeving. De schoonmaakmedewerkers dragen zorg voor de schoonmaak van de tafels en toetsenborden.

Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen vervoer, zoals de fiets of scooter. Reis je met het OV, houd je dan aan de maatregelen die daarvoor gelden.

De beperkte parkeerfaciliteiten worden niet op voorhand ter beschikking gesteld aan medewerkers of studenten. In uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld op grond van een medische indicatie - zal worden bekeken of hiervoor ruimte kan worden gemaakt. Mocht je hierover nog vragen en/of zorgen hebben, neem dan contact op met je decaan, je leidinggevende of mail naar het corona informatiepunt corona.info@hr.nl.

We begrijpen dat sommige studenten en collega’s moeite hebben om onder deze omstandigheden naar de locatie te komen. Uit zorg voor hun eigen gezondheid of die van een van hun naasten. Ook begrijpen we dat er schroom is om deze zorg open naar elkaar uit te spreken. Dat zou niet moeten. We roepen leidinggevenden en slc’ers op om dit binnen de teams en in de klas bespreekbaar te maken.

Als medewerker kun je je zorg bespreken met je leidinggevende of met de bedrijfsmaatschappelijk werker als student kun je terecht bij je slc’er of je decaan. Zoals eerder gecommuniceerd doen we er alles aan om de locaties veilig in te richten, zodat het goed mogelijk is om je aan de maatregelen te houden. Dat is belangrijk, omdat we daarmee het onderwijs op locatie kunnen laten doorgaan. We moeten er gezamenlijk de schouders onder zetten om onze studenten het best mogelijke onderwijs te bieden, want dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Heb je gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Kun je vanuit thuis werken? Werk dan thuis. Word je geacht je werk te doen op een van de geopende locaties? Hou de voorzorgsmaatregelen in acht. 

Iedereen dient zich strikt te houden aan de geldende aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de afstand houden én thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten. Volg ook de aanwijzingen op van medewerkers van de hogeschool bij toewijzing van ruimtes om te werken en leren én aanwijzingen die zij geven in het uitoefenen van hun toezichthoudende functie. 

Voor het bezoek aan een van de locaties dien je het protocol van de hogeschool goed te hebben gelezen.

Daar waar de voorzieningen thuis adequaat zijn, is het advies daar gebruik van te maken. Overigens, het kan zo zijn dat de hogeschool bij een bepaalde drukte een rem op de toegang zet.

De meeste mediatheeklocaties zijn twee dagen per week kort geopend. Je kunt dan langskomen om gereserveerde boeken op te halen en/of in te leveren. Zelf boeken uit de kast halen en lenen is niet mogelijk. Je moet eerst reserveren en wachten op een afhaalbericht in je mailbox.

 • Nieuwe student of medewerker? Kijk bij Lenen, verlengen en reserveren voor uitleg hoe dat werkt.
 • Op locatie Museumpark en Academieplein is een inleverautomaat aanwezig. Je kunt hier altijd boeken inleveren zolang het gebouw geopend is.
 • Op locatie Academieplein is de werkruimte met computerwerkplekken beschikbaar. Hou je s.v.p. aan de met pijlen aangegeven looprichting. Verplaats geen meubilair en houd afstand!
 • Tip: zoek je opleiding op via Informatiebronnen per opleiding en klik op de tab Boekenlijst. Zo kun je gemakkelijk je boeken reserveren of de e-bookversie  inzien (indien beschikbaar).

Kijk bij Mediatheeknieuws voor actuele informatie

 

De restaurants zijn op beperkte tijden open en worden alleen gebruikt als uitgiftepunt van eten en drinken. Je mag er uiteraard iets nuttigen, maar ze zijn niet de plek om rond te hangen, samen eten te nuttigen dat bezorgd wordt, zelfs niet om te studeren of bij te praten. Op sommige locaties is het soms erg druk. Als de drukte op de betreffende locaties niet vermindert zullen we de maatregelen moeten aanscherpen. Nadere mededelingen volgen.

De restaurants hebben de komende tijd de volgende openingstijden:

Kralingse Zoom
Het restaurant is geopend van 11:00 – 13:00 en van 15:00 – 19:00
Grand Café: gesloten 

Wijnhaven 107
Foodlab is geopend van 10:00 – 14:00 

Blaak/Wijnhaven 61
Restaurant De Willem is geopend van 09:00 – 15:00 

Museumpark
Restaurant is geopend van 08:30 – 19:00
Koffiecorner is geopend van 08:00-15:00

Rochussenstraat
Uitgifte vanuit de koffiecorner van 08:00 – 16:30
Restaurant 1e etage is gesloten 

Academieplein
Restaurant is geopend van maandag t/m donderdag 08:30 17:30 en vrijdag van 08:30 – 15:00 

Posthumalaan
Uitgifte vanuit de koffiecorner van 09:30 – 14:00
Restaurant 8e etage gesloten

Pieter de Hoochweg
Restaurant is gesloten

De koffie- en snoepautomaten zijn beschikbaar, met desinfecterende doekjes om de bedieningspanelen en handen schoon te maken.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen wordt de zaterdagopenstelling voorlopig teruggedraaid. Het is niet meer mogelijk om op die dag te studeren op een van onze locaties. Ingeroosterd onderwijs en toetsing gaan wel door op zaterdag.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen