Menu
Zoeken English

Onderwijs in coronatijd

Het onderwijs gaat tot aan de zomervakantie voor een deel online en voor een deel in kleine groepen met studenten en docenten op één van onze locaties door. Elke student heeft recht op ten minste één moment fysiek onderwijs per week, afhankelijk van studievoortgang en persoonlijke situatie. Vanaf het nieuwe collegejaar is, als de landelijke situatie het toelaat, meer onderwijs op locatie mogelijk.

Bij de volgende vraag lees je welke activiteiten sowieso op locatie plaatsvinden.

Al onze gebouwen zijn geopend. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen we gemiddeld van zo’n 40% van onze normale capaciteit in de gebouwen gebruikmaken. Bij de volgende vraag lees je op welke locatie de activiteiten van elk onderwijsinstituut/dienst/kenniscentrum plaatsvinden.

De volgende activiteiten vinden altijd fysiek op locatie plaats:

  1. Praktijkonderwijs. Al het onderwijs dat vanwege zijn aard niet online kan worden aangeboden gaat door op locatie, zoals dat nu ook al gebeurt. In zijn algemeenheid geldt dat studenten meer in detail zullen worden geïnformeerd door hun opleiding.
  2. Toetsen op locatie. Toetsen die op locatie ingeroosterd staan, kunnen op locatie blijven plaatsvinden, onder dezelfde richtlijnen als die tot nu toe van toepassing waren.
  3. Afstudeerzittingen. Zowel afstudeerzittingen als elementen in het afstudeertraject waarbij de fysieke component noodzakelijk is, mogen op locatie plaatsvinden.
  4. Begeleiding van studenten. Studenten die vanwege de voortgang van hun studie of vanwege hun welzijn behoefte hebben aan meer persoonlijke begeleiding en het plezierig vinden om een gesprek te voeren met hun docent, studieloopbaancoach of decaan, kunnen die behoefte bij de betreffende persoon kenbaar maken. In onderling overleg zal dan gekeken worden of er een ontmoeting op locatie geregeld wordt of dat het gesprek online plaatsvindt.
  5. Welzijn studentenZeker studenten die last hebben van deze crisis en bijvoorbeeld eenzaamheid of depressie ervaren, nodigen we nadrukkelijk uit om daarvoor een afspraak op de hogeschool te maken met de decaan.
  6. Studieplekken. Per locatie zal een afgebakende plek ingericht worden waar studenten - op reservering – individueel en in rust kunnen studeren, in de mediatheek of elders. De komende dagen werken we voor deze groep studenten aan een voorziening om op locatie te kunnen studeren met een vorm van registratie. Deze voorziening zal pas na de kerstvakantie beschikbaar komen. Houd nadere berichtgeving hierover in de gaten.
  7. Mediatheken. De mediatheeklocaties zijn beperkt open, zoals nu al het geval is. Ze zijn geopend voor de uitgifte van vooraf bestelde boeken en andere studiematerialen, volgens bestaande procedure.

Activiteiten op locatie in het kader van ons onderzoek
Alle activiteiten in het kader van onderzoek die door de aard van de werkzaamheden strikt noodzakelijk op locatie moeten plaatsvinden, gaan door op locatie. Dit gebeurt in afstemming met de leidinggevende. Dat laatste is vooral om goed zicht te blijven houden op de belasting van onze gebouwen.

Activiteiten in het kader van onze bedrijfsvoering
Datzelfde geldt voor activiteiten die onze organisatie draaiende houden: ook die vinden plaats op locatie waar dat noodzakelijk is. Ook hier geldt dat afstemming met de leidinggevende moet plaatsvinden, om dezelfde reden.

Wat kan niet op locatie doorgaan
Uiteraard betekenen de verscherpte maatregelen ook dat een aantal dingen niet meer op locatie kunnen plaatsvinden. Alle overige onderwijsactiviteiten en werkzaamheden die niet tot het bovenstaande behoren vinden, online plaats.

Al onze gebouwen zijn geopend. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen we gemiddeld van zo’n 40% van onze normale capaciteit in de gebouwen gebruikmaken. Een groot gedeelte van het onderwijs vindt online plaats. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte zijn de locaties ingedeeld per cluster. Instituten, diensten en kenniscentra maken gezamenlijk gebruik van een cluster locaties.

Indeling van de clusters

Cluster locaties Museumpark, Wijnhaven 99-101, Wijnhaven 103-105 en Wijnhaven 107
• Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI)
• Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL)
• Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
• Rotterdam Academy (RAC)

Cluster locaties Kralingse Zoom, Posthumalaan en Max Euwelaan
• Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS)
• Rotterdam Business School (RBS)

Cluster locaties Academieplein, Rochussenstraat t/m 6e verdieping
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)
• Instituut voor Gezondheidszorg (IVG)

Pieter de Hoochweg
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Cluster locaties Blaak 10, Wijnhaven 61 en Karel Doormanhof
• Willem de Kooning Academie

Locatie Rochussenstraat 7e t/m 15e verdieping
• Diensten

RDM Innovation Dock
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

RDM Droog Dok
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Locatie STC
• Rotterdam Mainport Instituut

Toewijzing activiteiten per locatie
We wijzen aan elk gebouw ook een aantal activiteiten toe die binnen de 1,5 M in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. In het groen is aangegeven welke activiteit op de locatie is toegestaan. De gele vakjes geven aan voor welk instituut dit specifiek geldt. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Gebruik Satelliet-locaties

Ook de satelliet-locaties waarmee we op locatie samenwerken, zoals bijvoorbeeld Bluecity, Galatestraat, Rotterdam Science Tower en Wijnstraat worden conform bestaande afspraken met instituten, kenniscentra en CoE’s weer in gebruik genomen. Deze hebben uitsluitend de functionaliteit van ombouw online naar offline onderwijs. Uitzondering hierop is de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht die ook ingezet kan worden voor afstudeer- en onderwijsactiviteiten in werkplaatsen, kleinschalig onderwijs 1e jaars en 1 op 1 begeleiding van studenten. Voor onderwijs- en afstudeeractiviteiten in werkplaatsen in het Sportcentrum EUR gelden de regels van de Erasmus Universiteit.

Werkzaamheden gericht op het geven van onderwijs en begeleiding aan studenten vinden op locatie plaats.

Voor alle andere werkzaamheden werken we nog vooral thuis. Vanaf 31 mei zijn bijeenkomsten op locatie toegestaan (zie ook bij de vraag hieronder over vergaderingen en bijeenkomsten). Medewerkers die op locatie willen werken kunnen dit bespreken met hun directeur.

Vanaf 31 mei kunnen op onze locaties weer bijeenkomsten voor medewerkers worden georganiseerd. Het gaat hierbij om werkgerelateerde bijeenkomsten (deelname is verplicht) en niet-werkgerelateerde activiteiten (aanwezigheid op vrijwillige basis).

Overleg bij een werkgerelateerde bijeenkomst altijd met je manager als je niet bij een fysieke vergadering aanwezig kunt zijn. Bij niet-werkgerelateerde activiteiten kun je denken aan een jaarafsluiting of informele bijeenkomsten. In een overlegruimte moet uiteraard wel anderhalve meter afstand gehouden kunnen worden en als je je door een gebouw begeeft, dien je altijd een mondkapje te dragen.

De maximale groepsgrootte voor dit soort activiteiten wordt bepaald door de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt en toepassing van de anderhalvemetermaatregel, maar is nooit meer dan 75 personen.

In het geval van activiteiten die niet door de hogeschool zijn georganiseerd, bijvoorbeeld een cursus op een externe locatie gelden de maatregelen van de organisator, die verantwoordelijk is voor de naleving daarvan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen