Menu
Zoeken English

Onderwijs in coronatijd

Het onderwijs gaat ook in deze tijd gewoon door. Voor een deel online, voor een deel in kleine groepen met studenten en docenten op één van onze locaties.

LET OP:  In elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Het contact met studenten en collega's is gewaarborgd doordat je elkaar online ziet en spreekt en indien noodzakelijk werkt op locatie. Bij het bezoek aan een locatie staat jouw en ieders veiligheid voorop, daarom hebben we overal de nodige maatregelen genomen. Meer daarover vind je onder het kopje Op locatie: maatregelen en voorzieningen. We vinden het belangrijk dat jij je op je gemak voelt.

Al onze gebouwen zijn vanaf september weer geopend. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen we gemiddeld van zo’n 40% van onze normale capaciteit in de gebouwen gebruikmaken.

LET OP: In elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Een groot gedeelte van het onderwijs vindt online plaats. Om die reden hebben we na overleg met directeuren, roosteraars en de centrale medezeggenschap besloten dat we de locaties en ruimtes voor het nieuwe studiejaar per cluster gaan indelen. Instituten, diensten en kenniscentra maken gezamenlijk gebruik van een cluster locaties.

Indeling van de clusters

Cluster locaties Museumpark, Wijnhaven 99-101, Wijnhaven 103-105 en Wijnhaven 107
• Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI)
• Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL)
• Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
• Rotterdam Academy (RAC)

Cluster locaties Kralingse Zoom, Posthumalaan en Max Euwelaan
• Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS)
• Rotterdam Business School (RBS)

Cluster locaties Academieplein, Rochussenstraat t/m 6e verdieping
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)
• Instituut voor Gezondheidszorg (IVG)

Pieter de Hoochweg
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Cluster locaties Blaak 10, Wijnhaven 61 en Karel Doormanhof
• Willem de Kooning Academie

Locatie Rochussenstraat 7e t/m 15e verdieping
• Diensten

RDM Innovation Dock
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

RDM Droog Dok
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Locatie STC
• Rotterdam Mainport Instituut

Toewijzing activiteiten per locatie
We wijzen aan elk gebouw ook een aantal activiteiten toe die binnen de 1,5 M in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. In het groen is aangegeven welke activiteit op de locatie is toegestaan. De gele vakjes geven aan voor welk instituut dit specifiek geldt. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Gebruik Satelliet-locaties

Ook de satelliet-locaties waarmee we op locatie samenwerken, zoals bijvoorbeeld Bluecity, Galatestraat, Rotterdam Science Tower en Wijnstraat worden conform bestaande afspraken met instituten, kenniscentra en CoE’s weer in gebruik genomen. Deze hebben uitsluitend de functionaliteit van ombouw online naar offline onderwijs. Uitzondering hierop is de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht die ook ingezet kan worden voor afstudeer- en onderwijsactiviteiten in werkplaatsen, kleinschalig onderwijs 1e jaars en 1 op 1 begeleiding van studenten. Voor onderwijs- en afstudeeractiviteiten in werkplaatsen in het Sportcentrum EUR gelden de regels van de Erasmus Universiteit.

Alleen werkzaamheden gericht op het geven van onderwijs en begeleiding aan studenten vinden op locatie plaats.
LET OP: In elk geval tot en met 26 april gelden hierop tijdelijk enkele beperkende wijzigingen. Lees in de update van 15 december welke dat zijn. Door de avondklok sluiten de gebouwen van de hogeschool om 20.00 uur, activiteiten die in de avond gepland stonden worden verplaatst naar overdag. Je opleiding informeert je nader over de wijzigingen. Avondactiviteiten die online zijn gepland gaan gewoon door.

Voor alle andere werkzaamheden is thuiswerken de norm, we houden ons daar strikt aan. Uitzondering zijn activiteiten die, vanwege de aard van de activiteit, op locatie moeten plaatsvinden (denk aan: toezicht, onderhoud, salarisbetalingen, etc.), mogen op locatie plaatsvinden. De directeur van het instituut of de dienst beoordeelt of hier sprake van is.

Alle andere activiteiten moeten vanuit huis, online plaatsvinden. Dit geldt ook voor onderzoeksactiviteiten. Als een medewerker meent om een andere reden op locatie te moeten werken (denk aan medewerkers die door omstandigheden niet thuis kunnen werken), kan diegene daarvoor een verzoek indienen bij de directeur, die hierover een beslissing neemt.

Heisessies, uitjes, teambuilding en informele bijeenkomsten (zoals borrels of recepties) mogen tot aan de herfstvakantie niet fysiek plaatsvinden. 

Vergaderingen vinden digitaal plaats, tenzij het onmogelijk is dit overleg online te voeren. Landelijk is bepaald dat activiteiten die plaatsvinden in het kader van onderzoek niet op locatie plaatsvinden. Een uitzondering wordt gemaakt voor activiteiten waarbij laboratoria en werkplaatsen noodzakelijk zijn. Afstemming vindt plaats met de leidinggevende.

Praktische overwegingen (bijvoorbeeld: alle gesprekspartners zijn toch al op locatie aanwezig) zijn geen reden om een vergadering fysiek in plaats van digitaal te laten plaatsvinden.

In het geval van activiteiten die niet door de hogeschool zijn georganiseerd, bijvoorbeeld een cursus op een externe locatie gelden de maatregelen van de organisator, die verantwoordelijk is voor de naleving daarvan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen