Menu Zoeken English

Collegejaar 2020/2021

In het nieuwe collegejaar zullen al onze gebouwen weer geopend zijn. De overheid stelt geen bovengrens meer aan het aantal mensen dat in een gebouw bij elkaar komt. Wel moet iedereen nog altijd anderhalve meter afstand houden, ook in gebouwen. Deze RIVM-richtlijn draagt bij aan een veilige werk- en leeromgeving. Dit betekent dus dat onze locaties nooit voor de volle 100 procent bezet kunnen worden.

We hebben per gebouw berekend hoeveel mensen er maximaal aanwezig kunnen zijn op basis van de anderhalvemetermaatschappij. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: waar voorheen zo’n 20 studenten in een lokaal bij elkaar konden zitten, zijn er dat nu nog maar maximaal 8. Gemiddeld genomen komt de capaciteit van onze gebouwen dan niet boven de 40 procent van wat we gewend waren, al verschilt dit per gebouw.

Vergelijk het maar met voetbalstadions waar ook weer toeschouwers welkom zijn. In De Kuip zijn 50.000 zitplaatsen, maar vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen waarschijnlijk maximaal zo’n 15.000 Feyenoordfans de wedstrijden van hun club bijwonen. Een dergelijke beperkte bezetting geldt dus ook voor onze gebouwen. Mede daarom blijft online onderwijs leidend.

Al onze gebouwen zijn vanaf september weer geopend. Eerder communiceerden we ook dat we vanwege de anderhalvemetermaatregel gemiddeld van zo’n 40% van onze normale capaciteit in de gebouwen gebruik kunnen maken. Er zal dus een groot gedeelte nog online plaatsvinden. Om die reden hebben we na overleg met directeuren, roosteraars en de centrale medezeggenschap besloten dat we de locaties en ruimtes voor het nieuwe studiejaar per cluster gaan indelen. Instituten, diensten en kenniscentra zullen gezamenlijk van een cluster locaties gebruikmaken. Zo zullen studenten en medewerkers weer vaker op hun vertrouwde locatie aanwezig zijn.

Indeling van de clusters

Cluster locaties Museumpark, Wijnhaven 99-101, Wijnhaven 103-105 en Wijnhaven 107
• Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI)
• Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL)
• Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
• Rotterdam Academy (RAC)

Cluster locaties Kralingse Zoom, Posthumalaan en Max Euwelaan
• Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS)
• Rotterdam Business School (RBS)

Cluster locaties Academieplein, Rochussenstraat t/m 6e verdieping
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)
• Instituut voor Gezondheidszorg (IVG)

Pieter de Hoochweg
 Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Cluster locaties Blaak 10, Wijnhaven 61 en Karel Doormanhof
• Willem de Kooning Academie

Locatie Rochussenstraat 7e t/m 15e verdieping
• Diensten

RDM Innovation Dock
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

RDM Droog Dok
• Instituut voor Engineering and Aplied Sciences (EAS)
• Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

Locatie STC
• Rotterdam Mainport Instituut

Toewijzing activiteiten per locatie
We wijzen aan elk gebouw ook een aantal activiteiten toe die binnen de 1,5 M in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. In het groen is aangegeven welke activiteit op de locatie is toegestaan. De gele vakjes geven aan voor welk instituut dit specifiek geldt. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Gebruik Satelliet-locaties
Ook de satelliet-locaties waarmee we op locatie samenwerken, zoals bijvoorbeeld Bluecity, Galatestraat, Rotterdam Science Tower en Wijnstraat worden conform bestaande afspraken met instituten, kenniscentra en CoE’s weer in gebruik genomen. Deze hebben uitsluitend de functionaliteit van ombouw online naar offline onderwijs. Uitzondering hierop is de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht die ook ingezet kan worden voor afstudeer- en onderwijsactiviteiten in werkplaatsen, kleinschalig onderwijs 1e jaars en 1 op 1 begeleiding van studenten. Voor onderwijs- en afstudeeractiviteiten in werkplaatsen in het Sportcentrum EUR gelden de regels van de Erasmus Universiteit.

Een deel van onze medewerkers en studenten zal dus weer naar de locaties komen. We stimuleren nog altijd – ook vanaf september – dit lopend, met de fiets of op de scooter te doen. Simpelweg omdat we het openbaar vervoer willen ontlasten. Daar is ook in de roostering rekening mee gehouden. Zo kunnen de lessen van opleiding A om 09:30 uur beginnen, die van opleiding B om 10:00 uur, die van opleiding C weer wat later, et cetera. Zo creëren we een trapsgewijze toestroom en uitstroom van medewerkers en studenten, zodat niet iedereen op hetzelfde moment van het openbaar vervoer gebruikmaakt en voor de deur van een locatie staat.

Binnen de nieuwe, landelijke afspraken die over de onderwijstijden zijn gemaakt laten we de roostering aan de instituten over. Van belang is dat onderwijs niet voor 9:30 uur begint (om de ochtendspits niet te zwaar te belasten) en dat tussen 15:00 en 18:00 uur geen onderwijs mag beginnen of eindigen (om de avondspits niet te zwaar te belasten). Onderwijs in de tweede helft van de middag kan wel, mits het onderwijs deze gehele periode omspant. In de avond gelden, vanwege het beperkte gebruik dat hiervan gemaakt wordt, geen beperkingen. Het heeft de voorkeur om robuust te roosteren: liever één of twee keer per week meerder uren achter elkaar dan versnipperd over de week losse uurtjes. Zo beperken we het aantal reisbewegingen voor onze studenten en docenten.

We hebben dit op een modulaire manier opgezet. Dat wil zeggen dat we binnen deze gestelde kaders kunnen opschalen en afschalen wanneer dat nodig is, volgens de opbouw van de piramide. Krijgen we weer iets meer ruimte van de overheid? Prima, dan kunnen we snel schakelen. Worden de maatregelen weer iets strenger vanwege bijvoorbeeld een opkomende tweede golf? Ook dan kunnen we met het bovenstaande uit de voeten. Daarmee hebben we een manier van werken te pakken die rekening houdt met wat het komende jaar ons gaat brengen (komt er een tweede golf of niet, komt er een regionale lockdown of niet). We hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.

Omdat de capaciteit van de gebouwen beperkt is, kunnen opleidingen uitwijken naar de zaterdag. De zaterdag is niet bedoeld als reguliere lesdag, maar als uitwijkmogelijkheid als het niet lukt om al het fysieke onderwijs en de toetsen doordeweeks gepland te krijgen. Voor deze dag gelden geen beperkingen, zoals tijdslots, omdat de verwachting is dat er niet veelvuldig gebruikt zal worden gemaakt om ook op zaterdag onderwijs te geven op onze locaties. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen alsnog aanvullende maatregelen worden genomen.

Om eerstejaarsstudenten een warm welkom te geven hopen we dat we in dat kader nog iets meer ruimte krijgen om dit op locatie goed te kunnen organiseren. Hierover zijn we nog met de overheid in gesprek. Ze komen terecht in een nieuwe wereld en daar willen we onze nieuwe studenten uiteraard zo snel mogelijk thuis laten voelen. In aanloop naar het collegejaar 2020/2021 mogen introductieactiviteiten georganiseerd worden op externe locaties, uiteraard alleen als iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt.

Onze toezichthouders zullen, net als nu, de RIVM-richtlijnen blijven handhaven binnen onze gebouwen. Maar zij kunnen het niet alleen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om regels zoals anderhalve meter afstand na te blijven leven. Spreek elkaar er gerust op aan. De gedeeltelijke herstart van het praktijkonderwijs heeft ons de afgelopen twee weken geleerd dat studenten en medewerkers soms onbewust dichter bij elkaar staan dan gewenst. Als iemand hen herinnert aan de afspraken, worden die snel weer in acht genomen. Dat is een prettige manier om onze veilige werk- en leeromgeving in stand te houden. 

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen