Menu English

Holi Phagwa

Wat is Holi?

Elk voorjaar vieren velen Hindoes Holi Phagwa. Maar wat is Holi Phagwa? En waarom besproeien mensen elkaar met gekleurd poeder?

For English scroll down

Holi wordt jaarlijks gevierd over de hele wereld, het feest markeert de komst van de lente en het einde van de winter. Maar het is meer dan een lentefeest.

Volgens de gregoriaanse kalender wordt het feest in het voorjaar gevierd, binnen de hindoekalender wordt er vaak gekeken naar de maan. Het wordt gevierd na de dag van de volle maan van de twaalfde maand binnen de hindoekalender, Phaalguna. Op de dag van de volle maan vindt Holika Dahan plaats. Op deze dag wordt een houtstapel in brand gestoken, dit symboliseert het overwinnen van het goede over het kwade. De overgebleven as is heilig, en staat voor het achterblijven van het goede. Het leert ook dat moeilijke tijden voorbijgaan.

Het verhaal achter Holika Dahan

Het verbranden van een houtstapel komt voort uit het verhaal van koning Hirankashyapu. Hij dacht dat hij onsterfelijk was en benoemde zichzelf tot god, iedereen moest hem vereren. Maar zijn zoon Prahlaad was het hier niet mee eens, Prahlaad geloofde sterk in de god Vishnu en wilde Hirankashyapu niet aanbidden. Hij kon niet van gedacht worden veranderd, dus wilde Hirankashyapu Prahlaad om het leven brengen. Al zijn pogingen mislukten, hij commandeerde zijn zus Holika, om samen met Prahlaad op haar schoot op een brandstapel te gaan zitten. Holika zou krachten hebben waardoor ze niet gedeerd zou worden door vuur. Toen ze hem op schoot nam reciteerde hij mantra’s voor Vishnu. Holika verbrandde want ze gebruikte haar krachten voor kwade doeleinde. Prahlaad had het overleefd en de menigte om hem heen begon te juichen en zingen.

De dag na Holika wordt Holi Phagwa gevierd. Onder veel mensen in Nederland staat het feest ook bekent als het poederfeest of kleurenfeest. Dat is omdat tijdens Holi mensen elkaar besproeien met gekleurd poeder. De overwinning, de lente en het nieuwe jaar worden allemaal gevierd. Holi staat ook voor gelijkheid, de gedachte erachter is dat als iedereen onder gekleurd poeder zit, je uiterlijke verschillen niet meer ziet. In de gemeenschap wordt het feest groots gevierd. Het bestrooien van anderen staat als een teken van geluk brengen naar een ander, waardoor het feest echt een gemeenschapsfeest is met veel waarde voor Hindoes. En ook voor mensen die meedoen met het feest.

Het verhaal achter Holi Phagwa

De viering komt voort uit verschillende verhalen, zoals het verhaal van Holika. Ook het verhaal van Krishna en Radha vormt een belangrijk verhaal. Krishna en Radha groeiden samen op en Krishna vond Radha leuk. Krishna heeft een donkere huidskleur en Radha een lichte, hierdoor zag hij liefde tussen hun niet als een mogelijkheid. Hij was hopeloos en vroeg zijn moeder om raad, zij stelde voor dat ze elkaar bestrooien met welke kleur maar ook. Met het vieren van Holi wordt de liefde tussen Krishna en Radha gevierd. En zo zijn er nog meer veel meer verhalen die in bepaalde gebieden met elkaar verschillen en de feestdag vormen.

Wil jij Holi vieren in regio Rotterdam en Den Haag?

 

Bron: https://www.mijnhindoeisme.nl/post/holi-phagwa

Holi Phagwa

Holi Phagwa

Every spring, many Hindus celebrate Holi Phagwa. But what is Holi Phagwa? You will find out in this article.

Holi is celebrated annually around the world, marking the arrival of spring and the end of winter. But it is more than a spring festival.

According to the Gregorian calendar, the festival is celebrated in the spring. Within the Hindu calendar, the moon is of great significance. It is celebrated after the full moon day of the twelfth month of the Hindu calendar, Phaalguna. Holika Dahan takes place on the day of the full moon. On this day, a woodpile is set on fire, symbolizing the triumph of good over evil. The leftover ashes are sacred and represent the good left behind. It also teaches that hard times pass with time.

The story behind Holika Dahan

Burning a woodpile originates from the story of King Hirankashyapu. He thought he was immortal and made himself a god. He was to be worshipped by everyone. But his son Prahlada disagreed. He was devoted to God Vishnu and did not want to worship Hirankashyapu. Nothing could make Prahlada change his mind, so Hirankashyapu decided to kill him. All his attempts failed, and he commanded his sister Holika to sit on a funeral pyre with Prahlada on her lap. Holika is said to have powers that would prevent her from being harmed by fire. When she took him on her lap, he recited mantras to Vishnu. Holika burned because she used her powers for evil purposes. Prahlada had survived, and the crowd around him started cheering and singing.

The day after Holika, Holi Phagwa is celebrated. Among many people in the Netherlands, the party is also known as the powder or colour party. That's because, during Holi, people spray each other with coloured powder. Victory, Spring, and New Year are all celebrated. Holi also stands for equality. If everyone is covered in coloured powder, you will no longer see external differences. The feast is celebrated in a grand manner in the community. Sprinkling others is a sign of bringing good fortune to another, making the festival truly a community celebration with great value for Hindus. And, for people who join the party.

The story behind Holi Phagwa

The celebration stems from various stories, such as the story of Holika. The story of Krishna and Radha is also essential. Krishna and Radha grew up together, and Krishna liked Radha. Krishna has a dark pigmentation, whilst Radha has a light pigmentation. So, he did not see the love between them as a possibility. He was hopeless and asked his mother for advice. She suggested that they sprinkle each other with any colour. Holi celebrates the love between Krishna and Radha. And so many more stories differ in certain areas and from the holiday.

Do you want to celebrate Holi in the Rotterdam/The Hague region?

  • Hague Holi Hangámá – March 7 – Wijkpark Transvaal - https://www.holisasamen.nl
  • Invisible stories – March 8 – Theater Dakota - https://www.theaterdakota.nl/event/vrouwendag-en-holi-talkshow-workshop/
  • Holi celebration APNA – March 11 – Zuiderpark Rotterdam - https://fb.me/e/Uqoj3sYC
  • Holi & Woman – March 12 – Theater Islamunda - https://www.facebook.com/stichtingkiran?locale=nl_NL

Source: https://www.mijnhindoeisme.nl/post/holi-phagwa

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen