Menu English

Welkom in de LWG kraam van CityKids

Specialistische kindzorg wensen

Welkom bij het leerwerkbedrijf CityKids! De leukste stageplek als je met kwetsbare kinderen wilt werken. Geef ouders een hele zorg minder en ontwikkel jezelf als pedagogische professional. Bij CityKids kan je terecht voor drie dagen stage per week en met de sector zorg en jeugd (profiel). CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het ontwikkelcentrum. Het aanbieden van stageplaatsen heeft tot doel studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid te geven zich in de praktijk te oriënteren op het werkveld om ervaring op te doen met betrekking tot de zorg van kinderen.

Bij CityKids staat Kleinschaligheid, Kwaliteit en Kindgerichte zorg voorop. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team bestaande uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Daarnaast heeft CityKids een nauwe samenwerking met logopedisten en kinderfysiotherapeuten in de regio. Op deze wijze kan er een hoge kwaliteit van geïntegreerde en gecoördineerde zorg geboden worden. Bij CityKids wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waardoor er altijd specifieke aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Bij CityKids wordt op de groep gebruik gemaakt vanvisuele ondersteuning door middel van gebarenpictogrammen en directe verwijzers

Specialiteiten binnen CityKids 

Er zijn vijf verschillende specialiteiten binnen de Medische Kindzorg Instelling:  

  1. Verpleegkundig dagverblijf

  2. Ontwikkelcentrum 

  3. Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleiding 

  4. 24 uurs kinderthuiszorg 

  5. Begeleid wonen 

 Het multidisciplinair team van CityKids bestaat uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Zij werken in dit team weer samen met logopedisten en kinderfysiotherapeuten. 

Omdat er veel kinderen zijn die een ontwikkelingsachterstand hebben op meerdere gebieden waaronder de taalontwikkeling, wordt er op de groepen gebruik gemaakt van visuele ondersteuning. Dit gebeurt door middel van Nederlands ondersteund Met Gebaren en pictogrammen waarmee de dagplanning wordt aangegeven.  

Missie 

De missie van CityKids is om kinderen (van 0 tot 18 jaar) met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling te bieden in een veilige en warme omgeving. Hierin wil CityKids de kinderen de kans geven optimaal te ontwikkelen zodat zij later op hun manier zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.  

“Onder kindgerichte zorg verstaat men zowel ontwikkelingsgerichte zorg als familiegerichte zorg. Het kind kan niet los gezien worden van zijn familie en omgeving. CityKids is er voor het kind en zijn familie.” 

Visie  

Alle kinderen hebben recht op een volwaardige plaats in de maatschappij. CityKids zoekt daarom voortdurend naar manieren om de leefwereld van het kind kleurrijker te maken. Hierbij houdt men rekening met de mogelijkheden, rechten, beperkingen maar ook plichten van ouder en kind. Tijdens het bieden van zorg wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de ouders en andere organisaties binnen en buiten de zorg. Ook wordt er rekening gehouden met het systeem waarin ieder kind opgroeit, zoals de ouders en het verdere netwerk in hun omgeving. Deze zorg kan zo goed mogelijk geboden worden wanneer medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. CityKids stimuleert de deskundigheidsbevordering van zijn medewerkers door o.a. het bieden van cursussen, omdat het tenslotte altijd beter kan! Zo investeert de organisatie in zowel een prettig, professionele sfeer voor iedereen op de werkvloer, als een veilig en warm pedagogisch klimaat voor het kind.

De vacature in deze kraam is ter info, de volledige vacature vind je terug in Teams

Bekijk de vacature

Wie zijn er online voor je?


Kim Tjin-A-Koeng
Kim is de praktijkdocent vanuit Hogeschool Rotterdam. Ze is je SLC-er en geeft les binnen de LWG. Ook beoordeelt ze je als student voor je stage. Daarnaast heb je tussendoor evaluatiegesprekken en feedforwardgesprekken met Kim en je stagebegeleider. 


Joyce van Zanten
Joyce werkt nu anderhalf jaar op een structuurgroep (Schoenmakertjes) in Barendrecht. Daarnaast is ze stagebegeleidster en overkoepelend stagecoördinator van locatie Barendrecht. Dat houdt in dat ze het proces van alle stagiaires in de gaten houdt, contact heeft met de stagebegeleiders, de sollicitaties uitvoert en het algemeen aanspreekpunt is over alles omtrent stages.


Chelsey den Dekker
Chelsey werkt op de vroeghulp groep in Capelle aan den IJssel. Ze is de stagebegeleidster. De vroeghulpgroep is een groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud, de kinderen hebben taal/ontwikkelingsachterstand, autisme, syndroom van Down en andere zeldzame aandoeningen.


Eline Vet
Eline werkt op de schoolvoorbereidende groep (Bakkertjes) in Barendrecht en is de stagebegeleidster. De schoolvoorbereidende groep is een groep voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud, de kinderen hebben verschillende hulpvragen en worden voorbereid op school. De kinderen op de groep hebben taal/ontwikkelingsachterstand, autisme en syndroom van Down.


Madelon van Tol
Madelon werkt op de structuurgroep in Capelle aan den IJssel en is de stagebegeleidster. De structuurgroep is een groep voor extraverte kinderen van 3 tot 6 jaar oud.

 

 

 

Toekomstperspectief per student:  

Naam 

Locatie 

Profiel 

LWG-groep 

Toekomstperspectief 

Meghan 

Barendrecht 

Jeugd 

Vroeghulp  

Ik zie mijzelf later blijven werken met (jonge) kinderen. Mijn droombaan is dan ook om als pedagoog te gaan werken met (kwetsbare) kinderen die uit het ziekenhuis komen en begeleiding nodig hebben. CityKids is hier een mooi opstapje voor! 

Joelle 

Barendrecht 

Jeugd 

Structuur  

Ik zie mezelf werken met kinderen of jongeren. In een behandelgroep zoals we die kennen bij CitykidsDoor aan de groepsdoelen en de individuele doelen van de kinderen te werken, ervaar ik een uitdagende werkplek.  

Ryante 

Barendrecht 

Zorg 

School voorbereidend 

Later wil ik mijn eigen instelling oprichten op CuracaoDe instelling gaat informatie en hulp bieden aan ouders met een kind met beperking (verstandelijk of lichamelijk), die niet goed weten hoe ze verder moeten met de zorg of onderwijs van het kind. Hierbij helpt CityKids mij om mijn droom waar te maken.  

Eva 

Capelle 

Jeugd 

Structuur  

Later zie ik mijzelf werken met jonge kinderen van de basisschoolleeftijd. Deze stage heeft mij enthousiast gemaakt voor het werken met deze leeftijdsgroep en het werken aan de specifieke doelen van de kinderen geeft mij veel voldoening. 

Romy 

 

Capelle  

Jeugd 

School voorbereidend 

Later zie ik mijzelf werken met jonge kinderen waarbij ik mijn creativiteit kan inzetten om hun te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij de problematieken waarmee zij te maken hebben. Bij CityKids wordt het bedenken en inzetten van creatieve interventies aangemoedigd en ik merk dat dit mij heel erg bevalt.  

Boutaina 

Capelle  

Jeugd 

 

Ik zie mijzelf later werken met kinderen van 4 tot 14 jaar oud. Eerst zou ik graag op een groep willen werken zoals ik nu doe bij CityKids. Later zou het mij leuk lijken om te werken als ambulant begeleidster en mijn ervaring in te zetten. Mijn grotere doel is om mijzelf in te zetten voor de kinderen en verschil te maken. De manier waarop ik dit doe maakt niet uit. Zolang ik maar iets heb betekend voor de kinderen. 

Nathalie 

Capelle  

Zorg 

Vroeghulp 

Later zie mijzelf werken met jonge kinderen tussen de 0 en 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke/lichamelijke beperking. Ik vind het een grote uitdaging dat je de kinderen heel goed moet leren kennen, voordat je weet wat ze met bepaalde dingen bedoelen. Daarnaast wil ik bij de begeleiding veelvuldig gebarentaal inzetten, omdat ik zie dat dit helpend is voor de kinderen.  

Madelene 

Capelle  

Jeugd 

Structuur 

Ik zie mijzelf later blijven werken met (jonge) kinderen. Hierin wil ik hen begeleiden in kleine groepen, zoals ik nu doe. Uiteindelijk wil ik dit wat ik nu doe combineren met therapie/dagbesteding met paarden. 

Mieke 

Blessing 

Jeugd 

Structuur + school voorbereidend 

Ik zie mezelf niets anders doen dan met jonge kinderen werken. Dit doe ik graag ik een team, zoals bij CityKids. Samen met jeugdprofessionals zet ik kwetsbare kinderen in hun krachtzoek ik naar de beste omgeving waarin zij optimaal kunnen ontwikkelen en waarin zij zichzelf kunnen zijn! 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen