Ga direct naar de content

Dag 1: Internationalisering

woensdag 7 oktober 2015

Het thema internationalisering vraagt dringend om aandacht en we willen daar met collega-leidinggevenden over in gesprek. Want ondanks het internationale karakter van de wereldstad Rotterdam, sluit het internationale karakter van onze hogeschool onvoldoende aan.

Begrippen als mondialisering, globalisering en internationalisering zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Aandacht voor internationalisering vergroot de kwaliteit van het onderwijs en bereidt studenten beter voor op de steeds pluriformer en internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. Van professionals wordt veel verwacht; werken in multiculturele teams is vanzelfsprekend en ook een daarbij passend cultureel bewustzijn en sensitiviteit.

De vragen

Als leidinggevenden hebben we een taak en die roept vragen op:

 • Wat heb ik nodig om te beginnen met internationalisering? 
 • Hoe geef ik leiding aan internationalisering binnen mijn opleiding of instituut? 
 • Hoe kom ik aan geld voor een internationaal project? 
 • Hoe stimuleer ik studenten en docenten om een internationale ervaring op te doen? 
 • Hoe geef ik strategisch vorm aan internationalisering binnen mijn opleiding of instituut? 
 • Naar wie kan ik toe met mijn vragen? 

Datum

Woensdag 7 oktober 2015

Locatie

De FOCUSdag vindt plaats in Podium o950. Dit door Rietveld ontworpen pand is in de jaren '60 door de Duitse Evangelische Kirche aan de gemeenschap van Rotterdam geschonken als een teken van verzoening vanwege het leed van WOII.

Dagvoorzitter

Daphne van der Aa- van Daalen (Course Director Graduate Programmes RBS)

Programma

De voertaal tijdens de plenaire sessies is Engels. Tijdens de rondetafelgesprekken kan, in overleg met de deelnemers worden besloten om Nederlands te spreken.

08.30 - 09.00 Ontvangst + koffie
09.00 - 09.05 Welkom Jeroen Chabot
09.05 - 09.15

Leo Klienbannink –  Internationalisation at Hogeschool Rotterdam
De urgentie van internationalisering in relatie tot accreditatie - presentatie - vision on internationalisation - baseline report

09.15 - 10.15 Talking from Experience

Aan de hand van best practices in het onderwijs wordt een beeld geschetst hoe internationalisering in het onderwijs kan worden ingebed.

 • Ron du Chatinier: International Business Game - presentatie
 • Roger Teeuwen: Gamification (Social Pratice) - presentatie
 • Ronald van Gils: Zorg technologie - presentatie
 • Rick Heikoop: Watermanagement - presentatie
 • Lucas Peters: Internationale benchmark
10.15 - 10.30 Koffie pauze
10.30 - 11.00

It's not all black and white
Korte gesprekken over mogelijke misverstanden rondom internationalisering. Onder begeleiding van:

 • Cheryl Gerretsen
 • Koen van der Kooy
 • Jessica Shinnick
 • Christophe van Puymbroeck
11.00 - 12.00

Learn more- Rondetafelgesprekken o.l.v. experts

 • Accreditatie en internationalisering - Leo Kleinbannink
 • Research - Guy Bauwen
 • Centre of International Affairs - Enny Kraaijveld
 • External funding - Katri Kaunismaa en Toon Ariens
 • Leidinggeven aan internationalisering - Kim Bisschop
 • Internationalisation@home - Hendrik Jan Hobbes - onderzoek (deel 1) - onderzoek (deel 2)
12.00 - 12.15 Samenvatting en afronding
12.15 - 13.30 Lunch Wereldcafé

Sprekers en gespreksleiders

 • Daphne van der Aa-Daalen

  Dagvoorzitter - Course Director Graduate Programmes RBS

 • Jeroen Chabot

  Lid Programmacommissie FOCUSdagen - Vz stuurgroep Internatonalisering - Directeur WdKA

 • Leo Klienbannink

  Lector Internationalisation of Higher Education

 • Ron du Chatinier

  Hoofddocent IFM

 • Roger Teeuwen

  Head of School Design & Social Practices WdKA

 • Ronald van Gils

  Hoofddocent EAS

 • Rick Heikoop

  Docent IGO

 • Lucas Peters

  Onderwijsmanager IBK

 • Cheryl Gerretsen

  Research Lecturer RBS

 • Koen van der Kooy

  Research Lecturer RBS

 • Jessica Shinnick

  Research Lecturer RBS

 • Christophe van Puymbroeck

  Research Lecturer RBS

 • Guy Bauwen

  Programmadirecteur Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap

 • Enny Kraaijveld

  Manager International Relations - Course Director Customised Programmes

 • Katri Kaunismaa

  Grants Officer CoIA

 • Toon Ariens

  Senior Adviseur Innovatie & Subsidie

 • Kim Bisschop

  Manager Externe Betrekking IVG

 • Hendrik Jan Hobbes

  Beleidsmedewerker EP/Nuffic

 • Cora Santjer

  Beleidsadviseur Internationalisering WdKA - Projectleider FOCUSdag Internationalisering

 • Nathalie Barendswaard

  Placement Coördinator IBMS

Reacties en waardering

FOCUSdag 1 telde 134 deelnemers, 46 hebben de evaluatie ingevuld, het merendeel van de respondenten heeft deze dag gewaardeerd met een 8.

Werkgroep FOCUSdag Internationalisering

 • Jeroen Chabot 
  Lid Programmacommissie FOCUSdagen
  Voorzitter stuurgroep Internatonalisering
  Directeur WdKA

 • Cora Santjer
  Beleidsadviseur Internationalisering WdKA
  Projectleider FOCUSdag Internationalisering

 • Enny Kraaijveld
  Manager International Relations
  Course director Customised Programmes

 • Nathalie Barendswaard
  Placement coördinator IBMS

 • Kim Bisschop
  Manager Externe Betrekking IVG

 • Leo Klienbannink
  Lector Internationalisation of Higher Education

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.