Menu Zoeken English

Duurzaam

Werken aan een leefbare wereld

We leiden studenten op voor de wereld van morgen, maar hoe ziet die wereld er dan uit? Hoe duurzaam is die? Hogeschool Rotterdam grijpt dit onderwerp met beide handen aan, want morgen, overmorgen en alle dagen daarna willen we in zo’n prettig mogelijke maatschappij leven.

Aan de slag met duurzaamheid

Energietransitie, duurzaam renoveren van woningen, het vergroten van studiesucces of het bestrijden van armoede. Maatschappelijke vraagstukken die om een oplossing vragen. Met studenten, docenten, lectoren, onderzoekers, bedrijven en organisaties werken we samen aan een duurzame wereld.

Samen duurzaam

Drie focusgebieden staan centraal in onze aanpak: Maatschappelijke veerkracht, Klimaatverandering en Circulaire economie. Vanuit verbinding en samenwerking werken we aan deze thema's; we verbinden onderwijs aan onderzoek, onderzoek aan onze bedrijfsvoering, studenten aan lectoren, externe partners aan docenten etc. 

We bouwen aan een community, leren van elkaar, leveren oplossingen voor vraagstukken op gebied van duurzaamheid etc.; dat is ons programma Samen Duurzaam.

Focusgebieden programma Samen Duurzaam

Focusgebieden

Initiatieven voor en met de stad

Lees het nieuws

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Een duurzame wereld gaat verder dan een lagere CO2-uitstoot en minder plastic. Het draait ook om gezondheid, onderwijs en armoede, zoals opgenomen in Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die SDG’s omarmen we, omdat we een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving. In alle opzichten. In ons programma Samen Duurzaam zijn daarom aan elk focusgebieden SDG's gekoppeld waarmee we richting en invulling geven aan ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Generatie van de toekomst

In deze video vertelt CvB-Lid Wijnand van den Brink over zijn ervaringen met duurzaamheid. Hij wil hiermee het belang van het onderwerp via zijn eigen perspectief aan studenten doorgeven. Met het kiezen van bepaalde minoren en projecten (binnen die minoren), kunnen studenten een enorme impact hebben in de samenleving. Iedere opleiding van Hogeschool Rotterdam kent kansen op het gebied van duurzaamheid. Het is aan studenten en docenten om hierin ambitieus te willen zijn.

Vragen en informatie

Neem contact op

Myrna van de Water (Programmamanager Samen Duurzaam)
m.van.de.water@hr.nl.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen