Ga direct naar de content

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

Innovatieve concepten, vernieuwende inzichten en prototypes

Wilt u samenwerken met creatieve professionals van de toekomst? Heeft u behoefte aan innovatieve oplossingen voor uw vraagstuk? Dan komen we graag in contact met u.

Toon:

Groepsopdrachten

Emerging Media & Technologies

Nieuwe, opkomende media en technologieën staan centraal in deze onderwijsperiode. Groepsopdracht in co-creatie met een externe case-eigenaar. Bedoeling is om voor uw probleemstelling / vraagstuk(ken) een innovatieve oplossing te bedenken met gebruikmaking van opkomende media of technologieën. Ieder jaar wordt een overkoepelend thema voor de vraagstukken bepaald. Begeleiding ligt bij een HR-projectdocent en een externe expert uit het vakgebied. Studenten werken in teams van 3-4 personen 1,5 dag per week aan hun opdracht. Er is een 6-tal contactmomenten waarop u bijeenkomt. Uw begeleidingstijd is ongeveer 25-30 uur.

Evenementenorganisatie

Studenten organiseren in teams van 5 tot 6 studenten een echt evenement. Als opdrachtgever bepaalt u het doel van het evenement. Concept, haalbaarheid, planning, promotie en evaluatie worden zoveel mogelijk door het studententeam bepaald. Het evenement vindt idealiter plaats tussen begin november en medio juni.

Studenten kunnen à 84 uur pp voor 420 uur worden ingezet. Ieder projectteam wordt door een docent van school begeleid.

De opdrachtgever is bij vier groepsbijeenkomsten aanwezig (intakegesprek, goedkeuring evenementenvoorstel, voortgangsvergadering m.b.t. uitvoering en evaluatiegesprek). U houdt verder regelmatig contact met de projectgroep via mail of telefoon.

Media- en ICT-lab

Centraal staat het ontwikkelen van innovatieve, interactieve concepten. Uw opdracht kan 2x10 weken of 1x20 weken in beslag nemen. Het is de bedoeling dat studenten voor uw probleemstelling / vraagstuk(ken) een innovatieve oplossing bedenken, waarbij ze de ruimte krijgen om te experimenteren en proberen om out-of-the-box tot vernieuwing te komen. Multidisciplinaire klassen van 24-32 personen zijn verdeeld in teams van 3-4 personen. Iedere opleidingsklas krijgt een externe case-eigenaar toegewezen. Begeleiding ligt bij een HR-projectdocent. Studenten werken 1,5 dag per week aan hun opdracht. Er is een aantal nader te bepalen contactmomenten waarop u met de klas bijeenkomt. Uw begeleidingstijd wordt ingeschat op 25-30 uur.

Comm2Work (leerwerkbedrijf Communicatie)

Studenten werken in teams van 3-4 als (bijna echt) communicatie-adviesbureau aan 2 of 3 parallelle opdrachten, 1,5 dag per week, gedurende 16 weken. Aan uw opdracht kunnen zij dus ongeveer een 0,5 dag per week besteden. De studenten moeten zelf bedenken wat zij voor u gaan doen, hoe zij dat aanpakken en hoe het eindresultaat eruit moet komen te zien. De studenten gaan zelfstandig aan de slag met uw opdracht en met frisse, vernieuwende ideeën voorzien zij uw organisatie op een prettige manier van hoogwaardig communicatieadvies.

Bij voorkeur geen kant- en klaar uitgewerkte opdracht zodat studenten ruimte hebben voor eigen invulling.

Minors

Binnen het opleidingsaanbod worden minors aangeboden waarbij we met externe opdrachten werken. Een minor is verbredend of verdiepend op het vakgebied en is gevormd rond thema's die innovatief en trendsettend zijn. Jaarlijks worden deze thema's opnieuw bepaald. Binnen een minor is 50% ingeruimd voor een groepsopdracht, vaak multidisciplinaire samenwerking.omm2Work (leerwerkbedrijf Communicatie)

Individuele opdrachten, stage en afstuderen

Communicatieopdrachten

Studenten werken in het tweede studiejaar aan individuele communicatieopdrachten. Hierbij gaat het om beleidsuitvoerende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een folder, het beoordelen van een website of het organiseren van een evenement. De maximale studiebelasting is 56 uur. Er is geen begeleiding vanuit de opleiding.

Stage

Na 2 jaar studie gaan studenten in een professionele werkomgeving de praktijk ervaren. Studenten werken een half jaar lang bij uw organisatie aan individuele opdrachten waarbij ze zelf hun leerdoelen stellen. De stage bij uw bedrijf draagt bij aan de ontwikkeling van leerdoelen en vaardigheden die passen bij de opleiding. Bij uw bedrijf is voldoende vakkennis en expertise aanwezig om de student te begeleiden en passende werkzaamheden te geven. Uw bedrijf biedt een goede leeromgeving voor de student om zich te ontwikkelen op het vakgebied.

Afstudeeropdracht

Als sluitstuk van de opleiding toont de student aan dat alle kennis en vaardigheden die gedurende de studie zijn opgedaan, worden beheerst in een praktijksituatie. De student voert zelfstandig een afgebakende onderzoeksopdracht uit bij uw bedrijf of organisatie. De afstudeeropdracht is een complexe opdracht waarin de kennis uit de theorie en uit de praktijk met elkaar worden verbonden met de door de student uitgevoerd onderzoek. Uiteraard is deze afstudeeropdracht relevant voor uw organisatie.

Overige bijdragen

Creative Safari

Bedrijfsbezoek waarbij u 1 ochtend en/of middag uw deuren openzet voor een snuffelbezoek van studenten uit het 1e studiejaar. U ontvangt 1 of 2 groepen van ongeveer 10 tot 25 studenten die met uw bedrijf kunnen kennismaken. Studenten zien hoe het er in hun toekomstige beroepspraktijk aan toe gaat en of dit aansluit bij hun verwachtingen. Per groep duurt de sessie 1,5 á 2 uur. U kunt een korte rondleiding en vragenronde verzorgen maar u mag er ook een andere invulling aan geven.

Gastcolleges

In alle studiejaren en opleidingen zijn er op verschillende momenten mogelijkheden om een of meerdere gastcolleges te verzorgen.

State of The Art

Cyclus van lezingen / gastcolleges voor studenten van de opleiding Informatica rond jaarlijks wisselende, trending topics.

Extern gecommitteerde afstuderen

Elke afstudeerder verdedigt de scriptie tijdens een afstudeerzitting. De beoordelingscommissie bestaat hierbij uit 2 docenten van de opleiding, de bedrijfsbegeleider en een extern deskundige. Uw kennis en inzicht vanuit het werkveld is zeer welkom als onafhankelijk 'beoordelaar'. U krijgt uiteraard vooraf de scriptie te lezen.

Bij voorkeur bent u een dagdeel, een dag of meerdere dagen beschikbaar.

CMI Bedrijvenmarkt

CMI organiseert jaarlijks voor bedrijven en studenten de CMI Bedrijvenmarkt met als doel met elkaar in contact te komen voor mogelijke stage- of afstudeerplaatsen. Bent u geïnteresseerd in een plek op de markt? Neem dan contact op via beb-cmi@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.