Ga direct naar de content

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

Innovatieve concepten, vernieuwende inzichten en prototypes

Wilt u samenwerken met creatieve professionals van de toekomst? Heeft u behoefte aan innovatieve oplossingen voor uw vraagstuk? Dan komen we graag in contact met u.

Toon:

Het instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) heeft maar liefst 3000 studenten die een waardevolle bijdrage leveren aan de onbegrensde wereld van communicatie, media en ICT. Maak gebruik van de kracht van een innovatieve, vernieuwende en frisse blik van onze talentvolle studenten.

CMI is nauw gelieerd aan kenniscentrum Creating 010 waar toegepast onderzoek gedaan wordt om de Rotterdamse potentie van de creatieve industrie beter te benutten.

Vijf beroepsopleidingen

  • Communicatie
  • Informatica
  • Technische Informatica
  • Creative Media and Game Technologies
  • Communication and Multimedia Design

Dynamische en zich razendsnel ontwikkelende vakgebieden die steeds meer verweven raken. Het is vanzelfsprekend dat bij de opleidingen ruimschoots wordt ingespeeld op innovaties, trends, inzichten, methodes en ervaringen uit de beroepspraktijk.

CMI hanteert het Rotterdams Onderwijs Model (ROM), waarin samenwerking met een echte opdrachtgever aan real-life vraagstukken tijdens de opleiding een prominente plek heeft. We willen onze studenten, waar mogelijk, laten leren in de beroepspraktijk, door ze aan innovatieve en uitdagende opdrachten te laten werken. Bedoeld als stimulerend en inspirerend voor alle betrokkenen!

We zijn voortdurend op zoek naar thema's waarop meerjarige samenwerking mogelijk is. Resultaten van samenwerking kunnen desgewenst een vervolg krijgen in ander onderwijs.

Maatschappelijke relevantie hebben we hoog in het vaandel staan door vraagstukken van de Rotterdamse regio te adresseren.

Garantie op resultaat kunnen we niet geven, maar de frisse blik en actuele kennis van onze hbo'ers leidt vaak tot innovatieve concepten, vernieuwende inzichten en prototypes die zeer bruikbaar blijken.

Ons praktijkgestuurd onderwijs vindt plaats in alle jaren van onze opleidingen: praktijkcases en vraagstukken als groepsopdracht, ingebed in onderwijsmodules of verdiepende (keuze)minors, individuele stageplaatsen en afstudeeronderzoeken, maar ook in de vorm van expertbegeleiding, gastcolleges, workshops en bedrijfssafari's.

Factsheet

Voorbeelden van samenwerkingen

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.