Ga direct naar de content

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

Op Rotterdam Zuid

Het Expertisecentrum maatschappelijke Innovatie (EMI) is een aan Rotterdam Zuid verbonden netwerkorganisatie die werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn en onderwijs.

Hogeschool Rotterdam zoekt  met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aansluiting bij de de thema's onderwijs, wonen, werken en zorg & welzijn door  onderwijs en onderzoek te verbinden met de praktijk in zogenaamde Communities of Practice (CoP's). Juist in die verbinding wordt nieuwe kennis verworven. Deze kennis komt ten goede aan de praktijk en geeft richting aan onderwijsvernieuwing in de opleidingen van toekomstige professionals. Kenmerkend voor het werkproces is interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen. Dit levert nieuwe kennis en kunde op voor Zuid en duurzame onderwijsvernieuwing voor de HR. Studenten biedt het een zelfbewuste entree op de arbeidsmarkt. 

 

"Hoe eerder nieuwe professionals in aanraking komen met het soort problematiek dat je aantreft in en wijk als Rotterdam Zuid, hoe beter. Er is nog een wereld aan oplossingen te verzinnen."

Marco Pastors directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Rotterdam Zuid

Waarom Rotterdam Zuid?

Rotterdam is een stad waarvan de bevolkingssamenstelling in enkele decennia sterk is veranderd. Daarnaast staat een groot deel van de bevolking op sociale en economische achterstand ten opzichte van de rest van Nederland en de andere grote steden. In Rotterdam Zuid is dat het meest zichtbaar. Daar stapelen de problemen zich op sociaal, economisch en fysiek gebied op. De hardnekkigheid ervan is reden voor het Rijk, gemeente en partners uit onderwijs en bedrijfsleven om de komende twintig jaar samen te werken in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). NPRZ is niet alleen een investeringsprogramma. De opgave op Zuid is om, samen met de mensen die in de praktijk van Rotterdam Zuid werken, oplossingen te ontwikkelen. 

De hogeschool heeft ervoor gekozen om het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie te richten op Zuid

 

NPRZ richt zich op: Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. Binnen dit gebied zijn zeven zogenaamde focuswijken aangewezen. Hier zijn de problemen het grootst. Dit zijn: Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk. 

β€œDe relevantie geldt niet alleen voor Rotterdam Zuid maar kan landelijk ook betekenis hebben. Als wij kunnen laten zien wat wij in gang zetten kunnen anderen daar ook van leren.”

Angelien Sanderman lid College van Bestuur Hogeschool Roterdam

EMI nieuws

EMI blogs

Programmaleiders vertellen

EMIzine

Locatie

Hier zijn we te vinden

Rochussenstraat

Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.