Ga direct naar de content

Allianties

Samen verder

Vanuit Hogeschool Rotterdam zijn we aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden, die aansluiten bij onze visie en doelstellingen, waarvan een andere organisatie initiator dan wel penvoerder is.

Vanuit gezamenlijke belangen en inzet brengen we het betreffende thema en de gezamenlijke doelstellingen met vereende krachten verder.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.