Ga direct naar de content

Samenwerkingen

Uitwisselen van kennis, kunde en ervaringen

Hogeschool Rotterdam wil als kennisinstelling voor de Rotterdamse regio van betekenis zijn. Door nauw samen te werken met tal van partners, brengen we niet alleen onze studenten in krachtige leeromgevingen, maar dragen we ook bij aan de verdere ontwikkeling van Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam neemt actief deel aan verschillende strategische samenwerkingsverbanden en is lid van belangrijke regionale netwerken.

Aansluiting bij Rotterdamse regio

We vinden het belangrijk om onze programma's te laten aansluiten bij belangrijke maatschappelijke thema's van de Rotterdamse regio. De nadruk ligt daarom voornamelijk op de 'haven' en 'Zuid', omdat deze wezenlijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam. En een krachtige leeromgeving bieden aan onze studenten. Op die terreinen liggen de prioriteiten van de gemeente én van Hogeschool Rotterdam.

Onze studenten houden zich, in opdracht van bedrijven en instellingen, bezig met onderzoek, projecten en praktijkopdrachten. Zij leren om, vaak ook multidisciplinair, te werken aan concrete thema's en leggen zo een stevig fundament voor hun latere loopbaan.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.