Ga direct naar de content

RDM Rotterdam

Samen werken aan de Rotterdamse haven

RDM Rotterdam is dé innovatie-etalage van het Rotterdamse havengebied, waar techniek op een aantrekkelijke manier zichtbaar wordt gemaakt.

Toon:

Concept House Village

Versnellen van innovatie in de bouwketen

Anders dan bij het ontwikkelen van producten zoals smartphones en computers is het bij het duurste product dat wij gebruiken - onze woning - ongebruikelijk dat deze getest wordt voordat hij op de markt wordt gebracht. Voor het versnellen van innovatie in de bouwketen is het echter wel van belang om dit te doen. Het doel van Concept House Village (CHV) in Heijplaat is dan ook het creëren van een testsituatie voor duurzame woonconcepten in de vorm van verschillende prototypewoningen. In CHV worden innovatieve concepten voor de Nederlandse woningmarkt ontwikkeld, gebouwd, getest (door en met bewoners) en na een aantal jaar ook weer ontmanteld. Zodoende wordt de gehele levenscyclus van de woningen gesimuleerd. Inmiddels staan er drie concepthuizen in het ‘dorp’: Prototype I (TU Delft), CHIBB en Maskerade. CHIBB is ontworpen en gebouwd door studenten Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam. Volgende huizen staan in de planning. 

www.concepthousevillage.nl

Aqua Dock

Bouwen op water

Duurzaam bouwen op water is één van de prioriteiten in de herontwikkeling van de Rotterdamse Stadshavens. Ervaring op dit gebied biedt ook internationaal marktkansen: 75% van alle megasteden in de wereld is gebouwd in deltagebieden. Al deze steden hebben een gebrek aan ruimte en staan voor de uitdaging een antwoord te vinden op klimaatverandering en energieschaarste. Bouwen op water past in een strategie voor adaptatie. Aqua Dock is een innovatieve en experimentele test-, demonstreer- en productieomgeving op het gebied van drijvend bouwen in de Dokhaven van RDM Rotterdam. Het tonen van en werken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten en prototypes staat centraal.

www.rdmcoe.nl/aquadock

Innovatieteams

Studenten, docenten, lectoren en opdrachtgevers

Op de campus van RDM Rotterdam werken onderwijs, onderzoek en bedrijven samen in projecten aan allerlei technische innovaties. Dit gebeurt met name binnen de Communities of Practice (CoP’s) van RDM Centre of Expertise (RDM CoE). In deze communities wisselen ondernemers, lectoren, docenten en studenten kennis uit en vertalen deze gezamenlijk in nieuwe onderwerpen voor praktijkonderzoek en verbetervoorstellen voor het beroepsonderwijs. Binnen RDM CoE zijn CoP’s actief op het gebied van maritiem & offshore, nieuwe maakindustrie, logistiek, mobiliteit, energie & procestechnologie, duurzaam en drijvend bouwen. Bij de CoP’s wordt vooral ingezet op cross-overprojecten. Dit zijn sectoroverstijgende onderzoeks- en innovatieprojecten waarin interdisciplinair wordt samengewerkt. Elk project is onderdeel van en heeft impact op onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Bij voorkeur is het project multi-level (mbo, hbo en universiteit) en kan het worden verbreed naar andere onderwijs- en kennisinstellingen.

www.rdmcoe.nl/communities

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.