Ga direct naar de content

Innovatie

Toonaangevend en resultaatgericht

Overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis. Hogescholen in Nederland hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: de beroepspraktijk versterken. Hogeschool Rotterdam werkt hieraan vanuit haar opleidingen, lectoraten en kenniscentra.

In de kenniscentra wordt de innovatieve relatie met de beroepspraktijk duidelijk. Docenten en studenten van diverse opleidingen verdiepen zich onder leiding van lectoren samen met de beroepspraktijk in vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. In een voortdurende wisselwerking delen zij kennis, voeren zij onderzoek uit en doen ze ervaring op. Dit zorgt voor innovatie en kennisontwikkeling die maatschappelijk en economisch relevant zijn en waarvan de resultaten in de praktijk worden toegepast.

Voor het mkb bestaan er (op landelijk en provinciaal niveau) subsidieregelingen voor innovatie, zoals bijvoorbeeld te vinden op de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.