Toelating

Met of zonder het juiste diploma

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding of een Associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam geldt als hoofdregel dat je in het bezit moet zijn van een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. Soms moet je echter eindexamen hebben gedaan in een bepaald vak of worden er eisen gesteld aan je havo-/vwo-doorstroomprofiel.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Check deze pagina daarom regelmatig! Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk de informatie die op jouw situatie van toepassing is:

Toelating met diploma

Toelating zonder diploma

Toelating tot Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

Vanaf het komend studiejaar gelden nieuwe toelatingseisen voor de Pabo. Hier kun je meer informatie vinden over deze toelatingstoetsen.

Toelating tot master- en post-hbo opleidingen

Bovenstaande informatie is alleen van toepassing op toelating tot een bacheloropleiding of een Associate-degreeprogramma. Voor masteropleidingen en post-hbo opleidingen gelden afwijkende toelatingsvoorwaarden: