Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Vierjarige bachelor in het Nederlands

In het kortOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

Bij de vierjarige afstudeerrichting Ruimtelijke Ordening en Planologie van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling word je opgeleid als planoloog en/of stedenbouwer.

We willen allemaal een aantrekkelijke woonomgeving, dynamische steden, zichtbare en goed bereikbare bedrijvigheid, efficiënt (openbaar) vervoer en ruimte voor recreatie, natuur en wonen. Anderzijds hebben we in Europese steden te maken met krimpgebieden in de stad en op het platteland en bovendien is er sprake van vergrijzing. Hoe kunnen we met minder ruimte en meer mensen toch optimaal gebruik maken van de omgeving? Dat kan alleen maar door innovatieve oplossingen (boven- en ondergronds) te bedenken om creatief met de beschikbare ruimte om te gaan. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Traditioneel gezien kan dat als ontwerper, adviseur, procesmanager, ontwikkelaar of onderzoeker. Tegenwoordig wordt de rol van regisseur steeds belangrijker. Was je eerder vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws zoals een Vinex-wijk, nu gaat het er meer om van het bestaande iets nieuws te creëren. Als planologisch ingenieur heb je invloed op de inrichting van de ruimte!

Lees meer over deze opleiding
Ruimtelijke Ordening 2015.png

Brochure aanvragen

Ruimtelijke Ordening en Planologie

 • Ruimtelijke Ordening en Planologie

meer brochures toevoegen (max 5)

Brochure aanvragen
Vul alle velden correct in om het formulier te versturen.
Vraag de brochure aan
 
 • Proef de sfeer bij de opleiding

  Ruimtelijke Ordening en Planologie - sfeerfilm
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - jongen rood shirt
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - Museumpark
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie -vrouw voor bord
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - tekening Hofplein
 • Ashwin over Ruimtelijke Ordening en Planologie

  "Als student Ruimtelijke Ordening en Planologie houd je je bezig met ruimtelijke vraagstukken."

  "Voor de vraagstukken ga ik vaak naar buiten. De opgedane indrukken gebruik ik om de ruimtelijke toekomstplannen verder vorm te geven." 

  Ashwin Karis, vierdejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie

 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - moodboard potloden
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - Parijs
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - Singapore
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - meisje voor een kaart blauw
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - macbook
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie - studenten maken tekening

Studie in Cijfers

Meer informatie: www.studiekeuze123.nl

student- tevredenheid

3.8 

3.8 

student- tevredenheid

Deze opleiding3.8 

Landelijk gemiddeld3.8 

uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5

aantal eerstejaars

Deze opleiding73

Landelijk gemiddelde van deze opleiding51

aantal eerstejaars

Deze opleiding73

Landelijk gemiddelde van deze opleiding51

ervaren contacttijd eerstejaars

12-18

12-18

ervaren contacttijd eerstejaars

12-18

12-18

aantal klokuren per week volgens de grootste groep studenten

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding73%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding65%

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding73%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding65%

van deze opleiding

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding53%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding52%

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding53%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding52%

binnen het hoger onderwijs

doorstuderen

Deze opleiding28%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding22%

doorstuderen

Deze opleiding28%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding22%

studenten die aansluitend aan deze opleiding een nieuwe opleiding starten

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding62%

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding62%

werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen. Alleen landelijk cijfer beschikbaar.

publicatiedatum
21-05-2015

Opbouw van je opleiding

Drie leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het eerste en tweede jaar, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

 

 

Het eerste jaar

Starten met je opleiding

Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en de mogelijke beroepen. Je krijgt vakken die je de benodigde basis geven om het vakgebied onder de knie te krijgen en past dit toe in praktijkgerichte projecten. De vakken Mobiliteit, Handtekenen en Presenteren ondersteunen je bijvoorbeeld bij het project Ontwerpen van pleinen en parken.

Na het eerste jaar

De hoofdfase van je opleiding

In het tweede jaar ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens de propedeuse en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied van je opleiding. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen diepen de noodzakelijke aspecten verder uit. In het derde en vierde jaar ga je je verder specialiseren door middel van een (internationale) stage, het volgen van een door jou gekozen minor en het uitvoeren van een afstudeerproject.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

In het eerste en tweede jaar kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in het vierde jaar kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Stage lopen

Bij een bedrijf aan de slag

In het 3e jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Lucienne Batenburg haar derdejaars stage bij Kuipercompagnons Rotterdam ervaart.


Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors. Let op! Bij duale en deeltijdopleidingen kun je niet altijd gebruik maken van het gehele aanbod en is je keuze beperkter. 

Minor Ontwerpen Stedenbouw

Je leert verschillende belangen op een evenwichtige wijze tot een samenhangend stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Deze minor kan je voorbereiden op een masteropleiding aan bijvoorbeeld de Academie van Bouwkunst.

Minor Infrastructuur en Mobiliteit

Deze minor besteedt aandacht aan verkeer en infrastructuur, civieltechnische bouwwerken, wegbouwkunde en spoorwegbouw.

Minor International Aid & Development

Deze minor biedt je de gelegenheid om je te oriënteren op het werkveld van internationale samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Je maakt kennis met vier werkvelden: noodhulp, wederopbouw, ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij probeer je steeds de link te leggen naar jouw toekomstige beroep: wat kun je daarmee doen in een van die werkvelden. De praktijk staat centraal: kick off weekend, stage van 4 weken in een ontwikkelingsland en gastsprekers uit het werkveld. De voertaal is Engels.

Minor Projectontwikkeling Vastgoed

Deze internationale minor zorgt dat je zowel letterlijk als figuurlijk je grenzen verlegt. Je ontwikkelt internationale en culturele basisvaardigheden. Je verkent mogelijkheden om een concrete bijdrage te leveren aan internationale duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding

Minor Waterbouw

Deze minor besteedt aandacht aan kustverdediging, landaanwinning, stedenontwikkeling, irrigatie en dijken.

Minor Transitie in de Delta

Deze minor richt zich op gebiedsontwikkeling, klimaatveranderingen, onderzoeksvaardigheden, ruimtelijk onderzoek, water en ruimte.

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

De afronding van je opleiding

In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, in opdracht van een bedrijf.

Internationale mogelijkheden

Explore your horizon

Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Het contact met andere landen en culturen is inspirerend en verbreedt je blik op de wereld. Wat wij in Nederland heel normaal vinden, wordt in andere landen heel anders geregeld. In Singapore bijvoorbeeld wordt heel anders omgegaan met het samengaan van oud en nieuw. Een gigantisch nieuw appartementencomplex kan daar pal naast kleine winkels met woningen erboven staan in de oude Chinese wijk. Om dit soort verschillen zelf te ervaren en ervan te leren, worden door de opleiding ieder jaar excursies naar het buitenland georganiseerd.

 

Vakken

Volg een verzwaard programma voor echte doorzetters. Honoursprogramma

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1

Onderwijsperiode 1
Methodisch ontwerpen

Door het analyseren van bestaande ontwerpen wordt duidelijk hoe verschillende functies binnen één ontwerp georganiseerd worden.

methodisch-ontwerpen.png
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Nieuwe woonwijk
 • Gepland Nederland
 • Ontwerpen van pleinen en parken
 • Methodisch ontwerpen
 • Handtekenen I Techniek
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 2
Mobiliteit

Mobiliteit is noodzakelijk voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Je krijgt kennis en inzicht en je leert formuleren van ruimtelijk beleid.

mobiliteit.png
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Project stadsrand
 • Mobiliteit
 • Digitaal tekenen
 • Rapporteren
 • Onderzoek
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 3
Project Oudewijk / Hillesluis

Het opstellen van een integrale visie voor de wijk Bloemhof/Hillesluis (Rotterdam) waarin wordt beschreven hoe de wijk er in 2020 uit zou moeten zien.

hillesluis.png
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Project Oude Wijk
 • Techniek & Maatvoering
 • Onderzoek
 • Presenteren& Vergaderen
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 4
Stedenbouwfysica

Deze cursus biedt inzicht in bezonning, windhinder en geluidhinder in stedelijk gebied.

stedenbouwfysica.png
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Stadscentrum
 • Stad en wonen
 • Stedenbouwfysica
 • Handtekenen I verbeelden
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs

2

Onderwijsperiode 1
Grafische software

Deze training is gericht op het leren werken met grafische software die gebruikt kan worden voor de opmaak van rapporten, posters, etc.

grafische software.png
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Uitbreiding van de stad
 • Citybranding
 • Planologisch onderzoek
 • Grafische software
 • Samenwerken & Personal Branding
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 2
Inbreiding van de stad

Ook in bestaand stedelijk gebied worden nieuwe woningen gebouwd. Je onderzoekt of het mogelijk is te bouwen in een specifiek gebied van de stad.

inbreiding-vdstad.png
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Inbreiding van de stad
 • Bestemmingsplan
 • De stad historisch beschouwd
 • Catalogus van de stedenbouw
 • Reken en teken
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 3
Stadsecologie

Je verkent de betekenis van de natuur voor de stad zodat je tot aanbevelingen komt over hoe natuur in de stad beschermd of ontwikkeld kan worden.

stadsecologie.png
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Stadsecologie
 • Planeconomie
 • GIS
 • Rapporteren
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 4
Stad als leefomgeving

Je analyseert welke mogelijkheden er zijn om de leefomgeving te verbeteren en je schrijft op basis daarvan een wijkanalyse.

stad-als-leefomg.png
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Stad als leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Infrastructuur
 • Ontwerpen met bouwstenen
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs

3

Onderwijsperiode 1
Stage

20 weken werk je in het bedrijfsleven aan één of meerdere projecten. Je past de theorie toe in de praktijk.

Ruimtelijke Ordening en Planologie - meisje aan bureau
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Stage
 • Professioneel discussiëren & conflicthantering
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 2
Procesmanagement en participatie

Door rollen te spelen, leer je de verschillende belangen en gezichtspunten van stakeholders te herkennen, begrijpen, af te wegen en toe te passen.

procesmanagementenparticipatie.png
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Stage
 • Procesmanagement en participatie
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 3
Complexe stad

Steden worden geconfronteerd met complexe, grootschalige planologische en stedenbouwkundige opgaven. Hierover werk je een actuele opdracht uit.

complexe-stad.png
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Complexe stad
 • Pi-project
 • Economische structuurversterking
 • Ruimte en economie
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 4
Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Deze cursus richt zich op de vraag wat duurzame stedenbouw is.

duurzaamheid.png
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Complexe stad
 • Pi-project
 • Economische structuurversterking
 • Structuurvisie
 • Duurzaamheid
 • Studieloopbaancoaching

4

Onderwijsperiode 1
Minor

Een minor is een specialisatie rond een thema dat voor jouw opleiding van belang is. Bij Opbouw staan een paar voorbeelden van (ROP) minors.

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor programma
 • Onderzoek
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor programma
 • Onderzoek
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 3
Afstuderen

Je werkt 20 weken aan je afstudeeropdracht die je uitvoert in een zelfgekozen afstudeerbedrijf.

afstuderen.png
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Onderzoek
 • Afstuderen
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Afstuderen
 • Studieloopbaancoaching

Honoursprogramma

Binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie is het mogelijk om deel te nemen aan het Honoursprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die iets extra’s uit de studie willen halen.

Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma en is alleen weggelegd voor echte doorzetters. Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  35,16,7,4

 • Jaar 2

  35,16,6,4

 • Jaar 3

  13,30,0,16

 • Jaar 4

  3,24,30,4

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 4dagen
  School per week
 • 22 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Voor de planologisch ingenieur wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen communiceren. Je werkt in complexe projecten samen met diverse partijen zoals architecten, adviseurs, projectontwikkelaars, gemeentes en burgers die allen een eigen belang hebben. Je weet om te gaan met maatschappelijke veranderingen en de diversiteit in bevolkingssamenstelling en je houdt rekening met de effecten van sociale media op locatiewensen van bedrijven. Daarnaast kun je goed omgaan met civieltechnische en financiële zaken. Dit alles weet je met goed onderbouwde plannen, ontwerpen en overtuigende presentaties 'in kaart te brengen'. In Rotterdam en omgeving is er vraag naar ingenieurs die de ruimte weten vorm te geven. Je vindt ze bij stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus, grote en kleine gemeenten, provincie en het Rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars en op vele andere werkplekken.

De differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Rotterdam leidt je op tot stedenbouwkundig ontwerper én planoloog.

Doorstuderen

Na je bacheloropleiding kun je aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam verder studeren in de masterrichting Stedenbouw. Je wordt dan opgeleid tot stedenbouwkundige. Afgestudeerden krijgen het diploma Master of Urbanism (M Urb). Ook kun je kiezen voor één van de masteropleidingen Planologie aan de universiteit Utrecht of Amsterdam of Stedenbouw van de TU Delft. 

Huidige arbeidsmarkt

Bron: HBO-Monitor 2013

181544373735623669743.9

Startloon indicatie

€1815

Kans op een vaste baan

36%

Kans op een voltijd baan

69%

Spreekt van
"goede aansluiting arbeidsmarkt"

35%

Is tevreden over studiekeuze

62%

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Academieplein

G.J. de Jonghweg 4 - 6
3015 GG Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

RDM-Campus is de tweede locatie waar je les kan hebben. RDM-Campus is een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de RDM. Onder het motto Research, Design & Manufacturing werken onderwijs en bedrijven hier samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie (Building, Moving & Powering).

Statisch beeld van de kaart

RDM Campus

RDM-kade 59
3089 JR Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Ruimtelijke Ordening en Planologie

  31
  okt

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding. Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten ROP. Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

 • Proefstuderen

  Ruimtelijke Ordening en Planologie

  18
  nov

  Wil je kijken of ROP iets voor jou is? Kom dan proefstuderen. Je krijgt dan een voorproefje van de opleiding door een dagdeel lessen te volgen en opdrachten te maken zoals dit tijdens het eerste studiejaar ook gebeurt.

  Meer informatie

Studievraag?

Stel je vraag via het contactformulier.

Tijdens kantoortijden kun je ook bellen of chatten met een studievoorlichter.