Officemanagement (Ad)

Tweejarige opleiding in het Nederlands

In het kortOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

Met de tweejarige Ad Officemanagement kun je zowel managementondersteunende als leidinggevende functies bekleden, zoals projectcoördinator of sales assistant.

Als je na je mbo of havo je organisatorische en management vaardigheden wilt uitbreiden, zit je goed bij onze Ad (Associate degree). Je werkt aan het verdiepen en verbreden van je kennis, vaardigheden én inzichten. Dit zijn namelijk de competenties die je voor de functie van Officemanager nodig hebt. De tweejarige hbo-opleiding sluit aan bij de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot.

Medewerkers zijn onderweg, hebben afspraken of werken thuis. Ook de werkprocessen binnen organisaties worden ingewikkelder. Daarom is een officemanager die als 'spin in het web' de zaken goed organiseert en coördineert voor bedrijven van groot belang. Ook kennis van bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie, wet- en regelgeving en bijvoorbeeld proces- en verandermanagement is essentieel. Al deze onderwerpen komen tijdens de Ad Officemanagement in theorie én praktijk ruim aan bod. Studieloopbaancoaching is een belangrijk aspect van de opleiding.

Lees meer over deze opleiding
Officemanagement 2015.png

Brochure aanvragen

Officemanagement (Ad)

Ik wil brochures aanvragen voor meer dan één opleiding

Brochure aanvragen
Vul alle velden correct in om het formulier te versturen.
Vraag de brochure aan
 
 • Officemanagement - jongen met armen over elkaar
 • Officemanagement - Erasmusbrug
 • Officemanagement - gebouw RAC
 • Officemanagement - kantoorbureau
 • Officemanagement - plein RAC
 • Officemanagement - meisje met wit shirt
 • Superleuk

  “Ik vind Officemanagement superleuk. Na de havo wist ik eigenlijk niet goed wat ik wilde en ik heb toen dit gekozen. Officemanagement is altijd handig om mee te nemen, je leert er veel van. Ook mensen die al werken, kunnen hier veel aan hebben. Ik vind het bijna jammer dat dit al weer mijn laatste jaar is. Als ik hiermee klaar ben, ga ik verder met Bedrijfskunde MER.”

  Daisy Dekker, student

 • Officemanagement - hotel New York
 • Officemanagement - kubuswoningen
 • Officemanagement - twee personen en witte laptop
 • Officemanagement - trappenhuis RAC
 • Officemanagement - vergaderruimte
 • Verbreding kennis noodzakelijk

  "In de toekomst moet een kennisverbreding plaatsvinden."

  "Voor de ondersteuning van managers zal meer juridische, financiële, commerciële, ICT- en softwarekennis noodzakelijk zijn. En de moderne officemanager moet kunnen netwerken en omgaan met social media. Het kennisniveau van mbo 4(+) schuift daardoor op naar hbo. Wij zien dat hierdoor jonge twintigers met meer bagage van de hbo-opleiding komen dan de gemiddelde huidige (directie) secretaresse met een leeftijd van 35+."

  Rafaela De Kat Angelino, NVD Zuid-Holland

 • Officemanagement - tekening persoon achter bureau
 • Enthousiaste studenten

  "Officemanagement groeit hard, maar doordat er veel aandacht is voor groepsvorming en introductie, ontstaat er wel een gevoel van veiligheid, ook doordat het gebouw overzichtelijk is.

  Onze studenten, die overal vandaan komen, zijn heel enthousiast en er is nauwelijks uitval. De docenten zijn ook zeer betrokken bij de ontwikkeling en het op de kaart zetten van de opleiding. Een pluim voor de mensen die dit hebben opgezet!"

  Miranda Vollaard, docent

Opbouw van je opleiding

Studeren volgens het Rotterdams Onderwijs Model

Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

In de loop van je studie verandert de verhouding: aan het begin ontwikkel je meer kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. 

Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen, bijvoorbeeld via je keuzevakken en de keuze van je opdrachtgever(s) voor je praktijkprojecten of -stage. In samenspraak met de opleiding kies je meestal ook zelf je afstudeeropdracht of -onderzoek in het tweede jaar. 

Het eerste jaar

Starten met je opleiding

In het eerste jaar werk je aan de thema's Externe & Interne omgeving en Procesanalyse. Deze thema's bestaan uit een praktijkgericht gedeelte, waar je een project of opdracht uitvoert in de praktijk. Je ontwikkelt verder studievaardigheden en beroepsprofessionele vaardigheden en je leert de theorie toe te passen in de praktijk. De nadruk ligt op het maken van een realistische studieplanning, de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor de Ad Officemanagement nodig hebt.

Het tweede jaar

De hoofdfase van je opleiding

In het tweede jaar je aan de thema's Projectmanagement en Innovatie & Verandering. In de praktijk werk je nu zelfstandiger en daarom wordt de intensiteit van de persoonlijke vaardigheden en de studievaardigheden opgevoerd. Ook de in de theorie verwachten we meer zelfstandigheid van je. Aan het einde van de opleiding studeer je af met een praktijkonderzoek en een assessment.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen.

Afstuderen

De afronding van je opleiding

De afstudeeropdracht (7 studiepunten) bestaat uit een rapportage over de wijze waarop een praktisch probleem binnen een organisatie is aangepakt/onderzocht en de resultaten van de bevindingen.

Praktische vragen

Aan de slag voor bedrijven

De Ad Officemanagement is afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De opleiding sluit ook aan op je vooropleiding. We hanteren een leerstijl die bij je past. Met de kennis die je opdoet tijdens hoorcolleges, zelfstudie en trainingen gaan we snel aan de slag.

Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Tijdens projecten, leerwerk casussen en simulaties oefen je de toekomstige, dagelijkse praktijk.

 • Voor het bedrijf Zen Zin heeft een groep studenten onderzoek gedaan hoe het marktaandeel in meditatiecursussen vergroot kan worden.
 • Voor stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander heeft een groep studenten onderzocht en geadviseerd hoe meer medewerkers gebruik gaan maken van het bedrijfssportabonnement dat wordt aangeboden.

Vakken

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1

Periode 1
Vakken Periode 1
 • Nederlands voor de officemanager
 • Business English for office managers
 • Bedrijfseconomie
 • Organisatiekunde
 • Beginnen met onderzoek
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Oriëntatie op het vakgebied
Periode 2
Vakken Periode 2
 • Nederlands voor officemanagers
 • Business English for Office Managers
 • Bedrijfseconomie
 • Mens en Wet
 • De Bedrijfsomgeving
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Intervisie op ontwikkeling
Periode 3
Vakken Periode 3
 • ICT in de organisatie
 • Organisatiekunde
 • Het proces in beeld
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Keuzeonderwijs
Periode 4
Vakken Periode 4
 • Transparant administreren
 • ICT in de organisatie
 • Het kwaliteitshandboek
 • Stage
 • Assessment
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Keuzeonderwijs

2

Periode 1
Vakken Periode 1
 • Bedrijfsrecht
 • Projecten budgetteren
 • Projectmanagement
 • Event planning
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Keuzeonderwijs
Periode 2
Vakken Periode 2
 • Nederlands voor de officemanager
 • Commerciële economie
 • Het Event!
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Keuzeonderwijs
Periode 3
Vakken Periode 3
 • Bedrijfsrecht
 • Business English Office Managers
 • Nederlands officemanager
 • Internationale context
 • De veranderende organisatie
 • Stage
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Keuzeonderwijs
Periode 4
Vakken Periode 4
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Verdediging afstudeeronderzoek
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Intervisie op ontwikkeling
 • Keuzeonderwijs

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  27,23,2,8

 • Jaar 2

  28,18,4,14

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 5dagen
  School per week
 • 20 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Alumni

De Rotterdam Academy heeft sinds 2013 een gezamenlijke alumniverenging voor de opleidingen Ondernemen, Officemanagement, Maintance & Mechanics, Engineering en Pedagogisch Educatief Medewerker.

'Linked-Out' is een jonge netwerkorganisatie die afgestudeerden, het beroepenveld en huidige studenten bijeen brengt. We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Linkedin-groep van alumnivereniging Linked-Out.

 

Beroepen

De Ad Officemanagement leidt op voor twee typen functies: management-ondersteunende functies en leidinggevende functies.

Management-ondersteunende functies (MO)

In deze functies ondersteun je het management op organisatorisch/bestuurlijk, inhoudelijk en administratief vlak. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie, het voorbereiden van beleid, het nemen van initiatieven en de bewaking van een proces of project. Ook werk je samen met mensen met zeer uiteenlopende functies. Kortom, je hebt een breed takenpakket. Je moet dus snel en effectief kunnen handelen.

Leidinggevende functies (LG)

In deze functies ben je verantwoordelijk voor een afgebakend gebied of (eigen) afdeling in een organisatie. Ook heb je beslissingsbevoegdheid en geef je mede sturing aan bedrijfsprocessen. Je draagt actief bij aan het optimaal functioneren van het bedrijf. Daarnaast heb je een duidelijke visie, stelt doelen en weet mensen op integere, inspirerende en motiverende wijze aan te sturen. 

 

 

Leidinggevende

Je bent verantwoordelijk voor een afgebakend gebied of (eigen) afdeling in een organisatie. Je hebt beslissingsbevoegdheid, stuurt mee in bedrijfsprocessen en draagt zo actief bij aan het optimaal functioneren van het bedrijf. Je hebt een duidelijke visie, stelt doelen en kunt mensen op integere, inspirerende en motiverende wijze aansturen. Voorbeelden: hoofd secretariaat, teamleider en locatiemanager.

Management ondersteunend assistent

Je ondersteunt het management organisatorisch/bestuurlijk, inhoudelijk en administratief. Je verzamelt bijvoorbeeld informatie, bereidt beleid voor, neemt initiatieven en bewaakt de voortgang van een proces of project. Je werkt samen met mensen met zeer uiteenlopende functies. Je takenpakket is dus breed en je moet snel en effectief kunnen handelen. Voorbeelden: ondersteunend medewerker kwaliteitszorg, projectcoördinator, sales assistent, juridisch medewerker en ambtelijk secretaris.

Projectcoördinator

Initiëren, structureren, organiseren, controleren en administreren. Dat zijn in het kort de taken van een projectcoördinator. Je houdt de doelstelling, randvoorwaarden, deadlines en gemaakte afspraken rondom een project in de gaten. Ook onderhoud je alle contacten en handel je issues zelfstandig af. Daarnaast verzorg je de gehele verslaglegging.

Sales Assistant

Calculaties maken, offertes opstellen, contracten in orde maken en budgetten in de gaten houden. Dat zijn slechts een aantal zaken waarmee je je als salesassistent bezig houdt. Je onderhoudt contact met klanten en ontvangt hen op evenementen en beurzen. Je hebt een klantgerichte, commerciële instelling.

Teamleider

In deze functie geef je leiding aan meerdere medewerkers. Je richt het team in en stuurt hen dagelijks aan. Ook ben je eindverantwoordelijk voor het taakgebied waarin je werkzaam bent. Je vertaalt het tactische beleid naar afdelingsbeleid en levert een bijdrage aan het jaarplan van de afdeling. Op basis van dit plan stel je de teamdoelstellingen vast. Je bent voor je medewerkers het eerste aanspreekpunt bij het oplossen van vaak ingewikkelde problemen.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Bedrijfskunde MER van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad Officemanagement. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Pieter de Hoochweg

Pieter de Hoochweg 129
3024 BG Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Statisch beeld van de kaart

Oceaanhuis

Westzeedijk 507
3024 EL Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Officemanagement (Ad)

  01
  nov

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding Officemanagement (Ad). Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten . Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

 • Proefstuderen

  Officemanagement (Ad)

  20
  nov

  Wil je kijken of Officemanagement (Ad) iets voor jou is? Kom dan proefstuderen. Je krijgt dan een voorproefje van de opleiding door een dag lessen te volgen en opdrachten te maken zoals dit tijdens het eerste studiejaar ook gebeurt.

  Meer informatie

Studievraag?

Stel je vraag via het contactformulier.

Tijdens kantoortijden kun je ook bellen of chatten met een studievoorlichter.