Logistiek en Economie

Vierjarige bachelor in het Nederlands

In het kortOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

Als logistiek manager organiseer en beheer je de stroom van goederen en diensten in of tussen bedrijven. Met Logistiek en Economie in deeltijd vergroot je je kennis en doorgroeimogelijkheden.

Productie, handel en distributie staan of vallen met het beheersen van goederenstromen. Logistieke kennis is dus hard nodig om activiteiten in een productiebedrijf of dienstverlenende organisatie te faseren en te structureren. Het is de logistiek die de tevredenheid van klanten bepaalt. Kies je voor deze opleiding dan kies je er voor een manager te worden die het hele logistieke proces beheerst en daarbij gebruik weet te maken van de modernste informatietechnologie. Logistiek en Economie van Hogeschool Rotterdam staat middenin de bedrijvigheid van Rotterdam als World Mainport.

Bij deze logistieke opleiding ligt de nadruk niet zozeer op de technische aspecten van logistiek als wel op economie, management, organisatie en communicatie. Als logistiek econoom kun je goed plannen en organiseren, ben je een teamplayer, beschik je over cijfermatig inzicht en analytische vaardigheden.

 
 • Logistiek en Economie - binnenschool
 • Logistiek en Economie - haven in de nacht
 • Logistiek en Economie - scanner
 • Logistiek en Economie - vrachtwachtenchauffeur
 • Logistiek en Economie - optakelen container
 • Logistiek en Economie - bloemenveiling
 • Logistiek en Economie - containers in de haven
 • Menzo over Logistiek en Economie

  "Tijdens de opleiding kom je in aanraking met verschillende logistieke aspecten en sectoren."

  "Zelf spreekt mij de logistiek rond de handel van producten heel erg aan. Als afstudeerder heb ik deze sector mogen ervaren en hoop dan ook hierin actief te blijven."

  Menzo van Wijngaarden, vierdejaarsstudent Logistiek en Economie

 • Logistiek en economie - voorkant AP
 • Logistiek en Economie - magazijn
 • Logistiek en Economie - Maasvlakte 2
 • Logistiek en Economie - mannen en de Van Brienenoordbrug
 • Logistiek en Economie - containercargo
 • Logistiek en Economie - vrachtwagens bij magazijn
 • Logistiek en Economie - vliegtuig KLM

Opbouw van je opleiding

Drie leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het begin van je studie, praktijkopdrachten op je eigen werkplek of stageplaats, een minor in de laatste fase van je studie (bij de meeste deeltijdopleidingen) en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar. 

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

 

Het eerste jaar

Starten met je opleiding

In het eerste jaar van je opleiding wordt theorie afgewisseld met praktijk. Je volgt bedrijfskundige vakken, afgewisseld met vakinhoudelijke cursussen gericht op logistiek. Ook voer je projecten uit. Die zijn in het eerste jaar afwisselend bedrijfskundig en specifiek logistiek. Bij 'Vakken' tref je het curriculumoverzicht om je een beter beeld te geven van alle vakken die je kunt verwachten, zo ook die van het eerste studiejaar.

Na het eerste jaar

De hoofdfase van je opleiding

Na de propedeuse worden de problematiek en de daarmee gepaarde uitdagingen in je projecten complexer. Voorbeelden van projecten in het tweede jaar zijn: Verbeteren logistieke processen, Inkoop en sourcing.

Bij het project  Inkoop en sourcing ontwikkel je inkoopbeleid en een inkoopportfolio voor een bedrijf, je houdt je bezig met leveranciersmanagement en je verdiept je in de ethische aspecten van inkoop. Het project Ontwikkelen van een logistiek serviceconcept leert je de samenhang tussen processen en besturing te zien en te beoordelen en de organisatie te adviseren hoe ze hier verbeteringen in aan kan brengen. Naast de projecten zijn er ook colleges.

De eerste helft van het derde studiejaar is een half jaar dat internationaal georiënteerd is. De thema's hebben een internationaal karakter en de voertaal en literatuur zijn Engels.
De tweede helft van het derde jaar en de eerste helft van het vierde jaar bestaan uit zogenaamde profileringsruimtes. In deze ruimte kun je voor verschillende specialismes kiezen: strategie & management, haven & transport, warehousing, logistiek & ICT of stadsdistributie.

Werk en studie

Eisen aan je werkplek- en ervaring

Om te kunnen beginnen aan deze deeltijdopleiding stellen we eisen aan je werk. We verwachten dat je minimaal twee jaar relevante werkervaring hebt in een passende werkomgeving. Daarbij willen we dat je in je werk al een aantal taken op mbo+ niveau uitvoert. De werkplek biedt voldoende mogelijkheden om te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tijdens een intakegesprek beoordelen we of je werk, werkervaring en -omgeving voldoende passen bij de opleiding.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

Deze opleiding biedt veel keuzemogelijkheden. Je kunt namelijk uit diverse disciplines een vak volgen zoals vakken die bijdragen aan het ontwikkelen van je managementvaardigheden, vakken waardoor je verdieping van je logistieke kennis realiseert of een extra taal. Je voert naast de keuzevakken je bedrijfsopdrachten uit binnen het bedrijf waar je werkzaam bent. Voor deze opdrachten verbeter je dus bedrijfskundige en logistieke processen op je eigen werk.

Tijdens de studie bieden we de mogelijkheid tot extra ondersteuning bij je eigen loopbaanontwikkeling. We besteden hier in de lessen veel aandacht aan en je krijgt ook een loopbaanbegeleider voor individuele ondersteuning.

Vakken

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

3

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Supply Chain Management
 • Productielogistiek
 • Keuzeonderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Bedrijfsopdracht
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Supply Chain Management
 • Studieloopbaancoaching
 • Bedrijfsopdracht
 • Sustainable entrepreneurship
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Reversed Logistics Project
 • Studieloopbaancoaching
 • Bedrijfsopdracht
 • Inrichten van de supply chain
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Reversed Logistics Project
 • Studieloopbaancoaching
 • Bedrijfsopdracht
 • Keuzeonderwijs
 • Strategie

4

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor
 • Bedrijfsopdracht
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor
 • Bedrijfsopdracht
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Bedrijfsopdracht
 • Afstuderen
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Bedrijfsopdracht
 • Afstuderen

Logistiek 1

Logistici op hbo-niveau houden zich bezig met het gecoördineerde management van goederen/dienstenstromen, geldstromen en informatiestromen.

In deze module leg je de basis voor je vakkennis over logistiek, de “body of knowledge”. Deze theorie en modellen heb je nodig om logisticus op hbo-niveau te worden, dus ook in het vervolg van je studie. Het gaat om de logistieke begrippen en modellen binnen elk van de domeinen: Transport, Productie, Warehousing en Demand/Supply Chain.

Schriftelijke bedrijfscommunicatie

Het is belangrijk om op een heldere professionele manier je vraag, plan of advies in een geschreven vorm te ‘communiceren’. Dat geldt zowel in de opleiding als tijdens je loopbaan in de logistiek.

De module Schriftelijke bedrijfscommunicatie legt de basis voor het schrijven van duidelijke zakelijke teksten, die prettig leesbaar zijn. In de loop van de opleiding ga je door praktisch oefenen steeds beter schriftelijk communiceren, zowel in korte als lange teksten, inclusief goed onderbouwde rapporten.

Studieloopbaan 1 Studeren

De opdrachten studieloopbaanontwikkeling gaan over de persoonlijke kanten van je professioneel functioneren en ondersteunen je in je opleiding en je loopbaan.

In dit eerste kwartaal start dat proces van persoonlijke ontwikkeling. In deze eerste module analyseer je je eigen timemanagement, je tijdsbesteding, balans werk-studie-privé en brengt hierin evenwicht aan. Je bekijkt ook waar je je studievaardigheden nog kunt verbeteren. Dit alles draagt eraan bij dat je effectief en doelgericht kunt studeren. Elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neem je alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Bedrijfsopdracht 1

Voor het bedrijfskundige facet in de competenties die logistici nodig hebben, staan drie managersrollen centraal: leidinggevende, adviseur en veranderaar. Daarvoor is kennis en vaardigheid vereist.

In deze eerste module leg je, door het maken van een organisatieanalyse van je eigen organisatie, gebruikmakend van organisatiekundige theorie, een basis voor je bedrijfskundige competentie. Daarvoor leer je een integraal model gebruiken. Bij het analyseren ga je methodisch te werk: je verzamelt informatie uit je eigen bedrijf, analyseert die aan de hand van ‘criteria’ en komt tot conclusies. Je gaat als het ware een stapje hoger staan om een scherper zicht op je werkomgeving te krijgen en misschien verrassende inzichten in je organisatie.

Modaliteiten

Logistieke processen beheersen is complex: er zijn goederen/dienstenstromen, geldstromen en informatiestromen en vooral veel opties en keuzes, met meer, minder en zonder haken en ogen.

Om een onderbouwde keuze voor een modaliteit te maken moet je een goede interne en externe analyse maken, stromen in kaart brengen, diverse mogelijkheden inzichtelijk maken, inclusief de kosten. In dit project gebruik je een methodische aanpak om met je projectteam tot een adviesrapport te komen over een mogelijke tender. Daarin wordt de haalbaarheid aangegeven en worden aanbevelingen gedaan die de basis vormen voor een prijsopgave in een tendertraject.

Human Resource Management

Logistici op hbo-niveau moeten op strategisch niveau kunnen meepraten en meedenken over de uitvoering en het aansturen van werkzaamheden, kortom over de mensen en de teams, de human resources.

Deze module biedt je de basiskennis en –vaardigheden over kwesties als werving en selectie, personeelsontwikkeling, uitstroommanagement, behoud van personeel, arbeidsrecht, intercultureel management, …

Mondelinge bedrijfscommunicatie

Voor alle medewerkers op hbo-niveau, dus ook in de logistiek, geldt dat ze zich mondeling correct en effectief moeten kunnen uitdrukken om goed te kunnen functioneren in een organisatie.

De module Mondelinge Bedrijfscommunicatie behandelt de basiselementen voor je persoonlijke effectiviteit op dat gebied. Daarbij komen basisbegrippen en basisvaardigheden, spreektaal en professionele taal, gespreksmodellen en etiquette aan de orde.

Studieloopbaan 2 Kansen

De opdrachten studieloopbaanontwikkeling gaan over de persoonlijke kanten van je professioneel functioneren en ondersteunen je bij je opleiding en je loopbaan.

In dit kwartaal gaat dat proces van persoonlijke ontwikkeling verder. In deze module kijk je kritisch naar jezelf, hoe proactief ben je? Daarnaast vul je in waar je over drie jaar wilt zijn in je loopbaan en je onderzoekt de mogelijkheden. Je analyseert je eigen manier van leren om je studievaardigheden verder te optimaliseren. Elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neem je alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Bedrijfsopdracht 2

Voor het bedrijfskundige facet in de competenties die logistici nodig hebben, staan drie managersrollen centraal: leidinggevende, adviseur en veranderaar. Daarvoor is kennis en vaardigheid vereist.

In deze tweede module rond je de analyse van je eigen organisatie af. Gebruikmakend van organisatiekundige theorieën, vul je de basis voor je bedrijfskundige competentie verder in. Daarvoor werk je weer met een integraal model. Bij het analyseren ga je methodisch te werk: je verzamelt informatie uit je eigen bedrijf, analyseert die aan de hand van ‘criteria’ en komt tot conclusies. Zo bouw je aan de onderzoeksvaardigheden en –methode die je zowel in de opleiding als professioneel blijft gebruiken.

Managementgame

Logistieke processen beheersen is complex: er zijn goederen/dienstenstromen, geldstromen en informatiestromen en vooral veel spelers: Sales, Supply chain, Purchasing en Operations.

Om een onderbouwd advies te geven voor verbeteringen die de toekomst veiligstellen moet je een goede interne en externe analyse maken, stromen in kaart brengen, diverse mogelijkheden inzichtelijk maken inclusief de kosten, in goed overleg met alle spelers. In dit project, een realistische computergame, leer je operationele, tactische en strategische beslissingen te nemen. Je gebruikt een methodische aanpak om met je projectteam tot een advies te komen waarmee het management van Fresh Connection verder kan.

Logistiek 2

Logistici houden zich bezig met het gecoördineerde management van goederen/dienstenstromen, geldstromen en informatiestromen.

In deze module bouw je de theoretische basis voor je vakkennis over Logistiek, de “body of knowledge”, verder uit. Nu krijgen voorraadbeheer, productielogistiek en reverse logistics aandacht en komen er verbetermodellen voor logistieke processen aan de orde. Deze theorie en modellen heb je nodig om logisticus op hbo-niveau te worden, dus ook in het vervolg van je studie.

Studieloopbaan 3 Functioneren

In deze module ga je verder met het ontwikkelen van de persoonlijke kanten van het managen en om de vaardigheden die daarbij horen.

Je maakt van jezelf een functioneringsprofiel op basis van ervaring in werk, je privé en op school. Dat doe je door jezelf te testen en ook door anderen te vragen om een oordeel. Dat profiel gebruik je bij de derde bedrijfsopdracht over managementvaardigheden. Je analyseert wat je wat je belangrijk vindt, waar je plezier aan beleeft, waar je goed in bent, maar ook wat je nog moet/wilt leren om een goede hbo’er te worden. Zoals elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neemt alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Bedrijfsopdracht 3

Logistici hebben managementvaardigheden nodig om succesvol te zijn in elk van de drie vakgerichte competenties: beleid bepalen, leiding geven en (laten) uitvoeren en om professioneel te communiceren.

Wat in de ene situatie effectief is, is dat niet in de andere. Of, wat nu effectief is, is dat morgen niet meer. Je moet dus goed kunnen switchen. Quinn heeft een helder model ontwikkeld voor de keuzemogelijkheden om te handelen. Daarmee kunnen managers hun denken verbreden en hun effectiviteit vergroten. In deze module leg je je eigen managementvaardigheden langs de meetlat van Quinn en verzamelt informatie uit verschillende bronnen (collega’s, leidinggevende). Dan bepaal je in overleg met je manager welke vaardigheid jij zou moeten ontwikkelen en maakt daarvoor een plan van aanpak.

Logistieke planning

Logistici werken in distributie- en/of productie. Bij distributie zijn er stromen eindproducten, vooral buiten het bedrijf, bij productie zijn er stromen grondstoffen en halffabricaten, binnen het bedrijf.

De informatie over al die stromen moet duidelijk en op maat zijn. Het gebruik van stroomdiagrammen is hierbij noodzakelijk. In dit project verwerf je de kennis en vaardigheid die nodig is om, met je projectteam, een logistiek concept voor een productiebedrijf te ontwerpen, met opties voor een aantal inrichtingen en planningen.

Bedrijfseconomie 1

Als logistiek manager op hbo-niveau moet je een jaarrekening kunnen lezen, een oordeel kunnen vormen over de winstgevendheid en de financiële continuïteit op de korte en lange termijn.

In deze module leg je de basis voor de vakkennis over die daarvoor nodig is, nu en later in je werk, maar ook in het vervolg van je studie. Het gaat om Financial Accounting: de verslaggeving over de bedrijfsresultaten voor stakeholders als aandeelhouders, kredietverschaffers en overheidsinstanties.

Studieloopbaan 4 Profileren

In deze module gebruik je je zelfkennis en het functioneringsprofiel om je eigen loopbaan onder de loep te nemen en je te profileren binnen en buiten je eigen organisatie.

Je houdt je je loopbaan tegen het licht. Waar liggen mogelijkheden en kansen? Hoe zien anderen jou? Hoe wil je dat ze je zien? Welke manieren zijn er om dat beeld, digitaal en op andere manieren, goed over het voetlicht te krijgen? Zoals elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neemt alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Bedrijfsopdracht 4

Logistici hebben managementvaardigheden nodig om succesvol te zijn in elk van de drie vakgerichte competenties: beleid bepalen, leiding geven en (laten) uitvoeren en om professioneel te communiceren.

In deze module voer je het plan uit dat je in de vorige module hebt gemaakt: in de context van je bedrijf, ontwikkel je de managementvaardigheid waarin je je wilt/moet verbeteren. Je gebruikt theorie om die vaardigheid concreet te maken en te onderbouwen. Die aanpak maakt het ook mogelijk te evalueren of je bereikt hebt wat je wilde bereiken. Op die manier leer je zowel op je werk als op school: het handelen/ functioneren doe je op je werk, de verdieping en reflectie hierop in de lessen en thuis. Je houdt een logboek bij van de ervaringen, zowel succeservaringen als probleemsituaties.

Klantgerichte logistiek

Een logistiek manager op hbo-niveau moet kunnen meedenken en-praten over het commerciële beleid van een organisatie om bijbehorende doelen te stellen en ook verkoopdoelen te formuleren.

In dit project verwerf je de kennis en vaardigheid die nodig is om, met je projectteam, een commercieel beleid op te stellen volgens een stappenplan. De verkoopstrategie en verkooptactiek ga je ook operationaliseren en financieel onderbouwen.

Bedrijfsopdracht 5

In het werk van logistiek managers staan drie rollen centraal: leidinggevende, adviseur en veranderaar. In de laatste twee geldt dat een goed advies altijd begint met een grondig, deskundig onderzoek.

De adviseur brengt op gestructureerde wijze de gehele logistiek methodisch in kaart, stelt vast wat daarin kan worden verbeterd, adviseert daarover en doet een implementatievoorstel. Dat ga je leren door het te doen. In het eerste kwartaal van deze bedrijfsopdracht zet je op verantwoorde wijze een onderzoek op om de logistiek van je eigen organisatie methodisch in kaart te brengen en spoor je verbeterpunten op. In het tweede kwartaal ontwerp je de verbeterde situatie en formuleert adviezen, inclusief onderbouwde implementatieplannen.

Fysieke distributie

Wat geproduceerd is, moet zijn weg vinden naar de klanten. Dat deel van de logistiek is de fysieke distributie of distributielogistiek. Kennis op dit terrein hoort bij de bagage van de logistiek manager.

Deze module richt zich op de inrichting van fysieke distributie en twee van de drie deelgebieden: de warehousing en transportmanagement. De belangrijkste theorieën en technieken van en rondom deze gebieden komen erin aan de orde.

Logistiek en Excel

Logistiek is de besturing van goederenstromen gebruikmakend van informatie over die stromen. Die informatie wordt beheerst met behulp van steeds geavanceerdere automatiseringssystemen.

Voor elke logisticus zijn kennis, inzicht en vaardigheden rond de informatieverzorging dan ook onontbeerlijk. In deze module staan vooral de vaardigheden centraal waarmee je informatie en gegevens kan verzamelen, bewerken en analyseren binnen Excel.

Studieloopbaan 5 Netwerken

In deze module ga je je verder profileren naar binnen en naar buiten. Dat doe je door een pitch-presentatie en door een aantal netwerkgesprekken plannen met bekenden en onbekenden.

Netwerken dient vele doelen. Je hebt een netwerk nodig als je werk zoekt, maar ook als je beter wilt functioneren in je huidige baan of je zichtbaarheid wilt vergroten binnen de organisatie, je beter wilt profileren naar buiten, je relaties goed wilt onderhouden of makkelijker nieuwe klanten zou willen werven. In deze module leer je een nuttig netwerk opbouwen en onderhouden.

Bedrijfsopdracht 5

In het werk van Logistiek managers staan drie rollen centraal: leidinggevende, adviseur en veranderaar. In de laatste twee geldt dat een goed advies altijd begint met een grondig, deskundig onderzoek.

De adviseur brengt op gestructureerde wijze de gehele logistiek methodisch in kaart, stelt vast wat daarin kan worden verbeterd, adviseert daarover en doet een implementatievoorstel. Dat ga je leren door het te doen. In het eerste kwartaal van deze bedrijfsopdracht zet je op verantwoorde wijze een onderzoek op om de logistiek van je eigen organisatie methodisch in kaart te brengen en spoor je verbeterpunten op. In het tweede kwartaal ontwerp je de verbeterde situatie en formuleert adviezen, inclusief onderbouwde implementatieplannen.

Verbeteren logistieke processen

Logistiek managers op hbo-niveau moeten de samenhang van strategische en organisatorische beslissingen herkennen en vanuit daar de juiste keuzes maken voor de logistieke inrichting en aansturing.

In dit project verwerf je de kennis en vaardigheid die nodig is om, met je projectteam, het Integraal Logistiek Concept te gebruiken voor een meting van logistieke prestaties die de koppeling naar het al dan niet bereiken van de strategische doelstellingen mogelijk maakt. De opdracht komt van een groeiend bedrijf met een verouderd informatiesysteem waar uitbreiding van het distributiecentrum nodig is. De opdrachtgever verwacht aanbevelingen waarmee processen en productiviteit kan worden verhoogd.

Bedrijfseconomie 2

Als logistiek manager op hbo-niveau moet je mee kunnen denken, praten en plannen als het gaat om kostenbeheersing en kostenreductie en om het financiële ondernemingsbeleid.

In deze module bouw je verder aan de vakkennis over die daarvoor nodig is, nu en later in je werk, maar ook in het vervolg van je studie. Het gaat om nu Management Accounting: met begrippen als kostprijs, kostensoorten, kostenverbijzondering. Daarbij is ook aandacht voor duurzaamheid.

Studieloopbaan 6 RET

In deze module ga je de belemmerende irrationele gedachten onderzoeken die onnodig voor stress zorgen en zo je prestaties beïnvloeden.

Om dat te bereiken ga je de irrationele gedachten aanpakken met de Rationele Effectiviteits Training (RET), een veelgebruikte methode om beter om te gaan met allerlei situaties die aanleiding kunnen zijn voor stress. Dat verreist eerste analyse en daarna oefening om te zorgen dat de nieuwe aanpak beklijft. Zoals elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neemt alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Inkoop en Sourcing

Logistiek managers op hbo-niveau moeten gefundeerde beslissingen kunnen nemen over leasen of kopen en over zelf doen of uitbesteden. De eisen aan de professionaliteit op dat vlak zijn toegenomen.

In dit project verwerf je de kennis en vaardigheid die nodig is om, met je projectteam, een visie te ontwikkelen op wat inkopen kan betekenen voor een organisatie en duidelijk te maken hoe die visie leidt tot beleid inclusief doelstellingen en toepassingen die in de praktijk bruikbaar en haalbaar zijn. De opdracht komt van een grote zorginstelling, resultaat van een fusie. De opdrachtgever verwacht een inkoopstrategie, een inkoopbeleid en de uitwerking van dat beleid in concrete plannen om de inkoopfunctie een professionele plek in de organisatie.

Productielogistiek

Het terrein van de productielogistiek omvat de interne logistiek van een organisatie. De term ‘productie’ betreft zowel fabricage als assemblage in de maakindustrie.

In deze cursus leer je de belangrijkste begrippen uit de maakindustrie. Aan de hand van voorbeelden leer je de begrippen gebruiken en zien wat er speelt in maakomgevingen zoals fabrieken en assemblageafdelingen. Kwesties als Procesbeheersing, Kwaliteitsmanagement, Lean production, Theory of Constraints komen daarbij aan de orde. Die kennis en vaardigheid gebruik je ook om vergelijkbare en overeenkomstige situaties te herkennen; bijvoorbeeld in en naar je eigen organisatie.

Bedrijfsopdracht 6

Veranderen is lastiger dan het lijkt. Met John Kotters achtfasenproces voor veranderingen leg je de basis voor dit stuk van je logistieke competentie.

In het eerste kwartaal van deze bedrijfsopdracht analyseer je een lopend of afgerond veranderingstraject aan de hand van de fasen van Kotter en je verwerft een project (relevant en haalbaar) waarin je zelf een kleine verandering aanstuurt. Daarvoor schrijf je een plan van aanpak (volgens de fasen van Kotter). In het tweede kwartaal voer je het plan uit, documenteert het verloop en analyseert het proces en het effect/succes. Echt iets implementeren vergt kennis van en inzicht in de organisatie waar de verandering afspeelt, kennis van veranderingsprocessen en zelfinzicht bij de veranderaar.

Studieloopbaan 7 Ik en de ander

In deze module ga je aan de slag met de communicatieve aspecten van persoonlijke verandering en ontwikkeling.

Daarbij komen thema’s aan de orde als: selectief waarnemen en interpreteren, empathische en effectieve communicatie zijn basisvaardigheden die nog eens extra aandacht verdienen, omdat ze enorm belangrijk zijn voor je functioneren op je werk en ook privé. Zoals elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neemt alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Inventory Control (Voorraad beheer)

Holding inventories, though expensive, is unavoidable to offer a high level of customer service. Thus a logistics manager needs sufficient theoretical knowledge and practical skills.

The objective of this course is to teach you several inventory control methods that can be used to adequately deal with inventory problems in industry. Apart from learning the theory behind these models, you will also apply the models in an Excel spreadsheet containing sales data.

Ontwikkelen Logistiek Serviceconcept

Logistiek managers op hbo-niveau moeten logistieke concepten kunnen bedenken en implementeren. Dit project gaat vooral over het bedenken en uitwerken van een Logistiek (Distibutie)Concept.

In dit project verwerf je de kennis en vaardigheid die nodig is om, met je projectteam, een zo gunstig mogelijke offerte voor een toetjesproducent te ontwikkelen, in de zeer concurrerende markt van logistiek dienstverleners. De opdrachtgever, de financieel directeur van DairyDistri, verwacht uiteindelijk een heldere onderbouwing van de uit te geven offerte, een voorbeeld van hoe de interne en externe processen gepland worden en een concept voor het Service Level Agreement.

Transportrecht

Bij schade aan de goederen tijdens transport rijst de vraag wie ervoor opdraait. Logistiek managers zijn geen juristen, maar ze moeten wel op de juiste manier met dit soort problemen kunnen dealen.

In deze module bouw je de theoretische basis voor die juridische vakkennis: de beginselen van het transport- en vervoersrecht, relevante wetsartikelen op het gebied van overeenkomstenrecht en de beginselen van het privaat- en handelsrecht komen aan de orde. Deze kennis heb je nodig om logisticus op hbo-niveau te worden en ook in het vervolg van je studie.

Bedrijfsopdracht 6

Veranderen is lastiger dan het lijkt. Met John Kotters achtfasenproces voor veranderingen leg je de basis voor dit stuk van je logistieke competentie.

In het eerste kwartaal van deze bedrijfsopdracht analyseer je een lopend of afgerond veranderingstraject aan de hand van de fasen van Kotter en je verwerft een project (relevant en haalbaar) waarin je zelf een kleine verandering aanstuurt. Daarvoor schrijf je een plan van aanpak (volgens de fasen van Kotter). In het tweede kwartaal voer je het plan uit, documenteert het verloop en analyseert het proces en het effect/succes. Echt iets implementeren vergt kennis van en inzicht in de organisatie waar de verandering afspeelt, kennis van veranderingsprocessen en zelfinzicht bij de veranderaar.

Studieloopbaan 7 Ik en de ander

In deze module ga je aan de slag met de communicatieve aspecten van persoonlijke verandering en ontwikkeling.

Daarbij komen thema’s aan de orde als: selectief waarnemen en interpreteren, empathische en effectieve communicatie zijn basisvaardigheden die nog eens extra aandacht verdienen, omdat ze enorm belangrijk zijn voor je functioneren op je werk en ook privé. Zoals elk kwartaal stel je doelen voor het volgende en neemt alle relevante documenten op in je Professioneel Ontwikkelingsdossier (POD).

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  15,31,0,4

 • Jaar 2

  14,36,0,6

 • Jaar 3

  12,36,8,4

 • Jaar 4

  0,40,20,0

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 1dag
  School per week
 • 17 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Business Administration (BBA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Pieter Duijndam is een oud-student Logistiek en Economie. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan bij het grootste distributiecentrum van Heineken. Hij vertelt in onderstaand filmpje over zijn werkzaamheden en wat er nodig is om een goed logistiek manager te kunnen zijn.

Tijdens de opleiding groeien studenten toe naar functies als teamleider of manager planning, logistiek manager, supply chain manager of inkoopmanager. 

Distributieanalist

Je bent analist met als aandachtsgebied magazijnoperaties. Je kunt in deze rol jouw projectvaardigheden versterken en actuele kennis opbouwen over magazijn hard- en software. In het vele contact met interne en externe collega's, leveranciers, IT-dienstverleners en management kun je je vaardigheden en talent demonstreren.

Hoofd Productieplanning

Het hoofd is de leidinggevende van de afdeling productieplanning. Je ontwikkelt jezelf in deze rol als manager en werkt aan je coachingvaardigheden om van de medewerkers een gemotiveerd team te maken. Je overziet alle onderdelen op het gebied van uitvoering en voert daarin verbeteringen door. Daarnaast heb je veelvuldig contact met andere afdelingen om planningen op elkaar af te stemmen en rapporteert aan de productiemanager.

Hoofd Warehouse Operations

Is de leidinggevende over de afdelingen ontvangst- en expeditie, opslag en orderpicking. Je ontwikkelt je coaching- en managementvaardigheden. Krijgt inzicht in het personeelsbeleid van het management, zoals loopbaanontwikkeling van medewerkers en ARBO-beleid. Daarnaast draag je de budgetverantwoordelijkheid voor de eigen afdeling en neem je deel aan het managementoverleg.

Inkoopmanager

Als inkoopmanager geef je leiding aan inkoopmedewerkers op de afdeling Inkoop. Je rapporteert meestal aan de financieel directeur. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van internationale contracten en alle inkopen.

Logistiek Engineer

Als Logistiek Engineer ben je bezig om de hele keten binnen het bedrijf optimaal te laten functioneren. Je analyseert situaties, doet ideeën op, komt met een verbeterplan gebaseerd op jouw bevindingen en zorgt ervoor dat jouw ideeën op papier ook echt werkelijkheid worden. De onderwerpen variëren van voorraad(beheer) tot de inrichting van nieuwe processen. Het werkterrein varieert van productiebedrijven tot distributiebedrijven, maar ook non-profit is een mogelijkheid. Je hebt zowel contact met afdelingen binnen het bedrijf als met externe partijen.

Productiemanager

Is eindverantwoordelijk voor de productieafdeling. De productiemanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de afgesproken productiedoelstellingen in termen van planning, resultaat, kwaliteit en kosten. Bovendien draag je als productiemanager zorg voor een effectieve samenwerking tussen de productie, de technische dienst, de kwaliteitsdienst, de technologische dienst en de afdeling planning. Je hebt veelvuldig contact met inkoop, research & development, logistiek, customer service en financiën en onderhoudt contacten met strategische partners. Een goede productiemanager weet verschillende partijen te overtuigen om vernieuwingen door te voeren ten bate van de productie.

Productieplanner

De productieplanner gebruikt zijn/haar kennis om tot een perfecte productieplanning te komen. Als planner draag je zorg voor de beschikbaarheid van eindproducten en houdt rekening met de kosten. In de (inter)nationale contacten met inkoop, leveranciers, engineering, fabrieken en klanten kun jij je communicatieve vaardigheden, onderhandelingscapaciteiten en veelzijdigheid demonstreren.

Supply Chain Coördinator

De Supply Chain Manager is verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van productassortimenten van het bedrijf. De coördinator overlegt met Marketing, Sales, Productie en Distributie over de voorraadplanning, verkooptargets, productie en transportplannen. Je maakt ook deel uit van projectteams die verbeteringen moeten opleveren van de systemen voor logistiek en verkoop. Je bent een goede onderhandelaar en maakt duidelijke afspraken met business partners om de transportketen goed te laten verlopen. Een overstap naar de leveranciers-, klantzijde van de logistieke keten komt regelmatig voor in deze sector. Dit is niet zo gek, je hebt namelijk intensief contact met jouw klanten én hebt kennis van hun producten in de bekende keten. Ze kunnen jouw expertise dus goed gebruiken om zo efficiënt mogelijk haar producten te distribueren. Een dergelijke overstap gebeurt meestal na een aantal jaar werkervaring op te hebben opgedaan.

Supply Chain Planner

Heeft vooral een uitvoerende taak en rapporteert aan de Supply Chain Coördinator. De planner is verantwoordelijk voor het plannen en afgeven van inkoopopdrachten aan de verschillende fabrieken en leveranciers. Je houdt de orders nauwlettend in de gaten voor de klant tot en met aflevering en ontvangst. Een goede planner heeft een sterk coördinatievermogen, moet prioriteiten stellen en moet duidelijk kunnen instrueren en communiceren met collega's en leveranciers, soms ook in het Engels of Duits. Daarnaast wordt van je verwacht dat je initiatieven toont en uitwerkt om tot verbetering van de operaties te komen. Deze functie is een startfunctie. De opzet is dat je jouw talenten en ambities toont om binnen een paar jaar door te groeien naar de functie van supply chain coördinator.

Warehouse Manager

Als warehouse manager ben je verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering van alle fysieke operaties op de werkvloer, binnen het budget en opgestelde overeenkomsten. Samen met een team dat vaak bestaat uit supervisors, assistant supervisors en magazijnmedewerkers, draag je zorg voor de dagproductie en alle activiteiten in het magazijn. Je streeft naar optimale afstemming tussen de vragen van de klanten en het aanbod in het magazijn. Kwaliteit is daarbij de sleutel tot succes.

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Academieplein

G.J. de Jonghweg 4 - 6
3015 GG Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Logistiek en Economie

  31
  okt

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding. Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten Logistiek en Economie. Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

Studievraag?

Stel je vraag via het contactformulier.

Tijdens kantoortijden kun je ook bellen of chatten met een studievoorlichter.