Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Vierjarige bachelor in het Nederlands

In het kortOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

Toegepast biologisch en medisch laboratoriumonderzoek vind je overal terug. Je kunt er bacteriën mee opsporen. Je kunt er ziekten mee helpen genezen. Of een nieuw soort biobrandstof mee ontwikkelen.

De opleiding kent twee hoofdrichtingen: Research en Medische diagnostiek.

Kies je voor Research dan word je opgeleid voor het uitvoeren van medisch en/of biologisch wetenschappelijk of toegepast onderzoek. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Ze hebben vaak te maken met de gezondheid van de mens, maar kunnen bijvoorbeeld ook gericht zijn op de voedselkwaliteit of milieuproblematiek. Je leert behalve de technieken ook hoe je een onderzoek moet opzetten en hoe je de resultaten kunt interpreteren.

Als je richting Research gaat, kun je kiezen voor Biochemische Research of Life Science Research.

Kies je voor Medische diagnostiek, dan kies je voor een functie als analist in een ziekenhuislaboratorium. Je voert allerlei microbiologische of klinisch-chemische analyses uit, bijvoorbeeld op bloedmonsters, die bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose en aan het kiezen van de beste behandelingsmethode.

Vind jij het leuk om uit te zoeken welke processen in het menselijk lichaam plaatsvinden? Dan is BML een goede opleiding voor jou.

Let op!

Opleiding met decentrale selectie

Lees meer over deze opleiding
Biologie en Medisch Lab 2015.png

Brochure aanvragen

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

meer brochures toevoegen (max 5)

Brochure aanvragen
Vul alle velden correct in om het formulier te versturen.
Vraag de brochure aan
 
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Bacteria handschoen
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - dna
 • Malisa's afstudeerproject won een prijs

  Malisa van Nispen werd genomineerd voor de hogeschoolprijs.

  Tijdens haar afstudeeropdracht op de afdeling Neurochirurgie van het Erasmus Medisch Centrum deed Malisa onderzoek naar exosomen (kleine blaasjes van ongeveer 100 nanometer) die worden uitgescheiden door hersentumorcellen. Ook heeft Malisa een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van een methode voor kwantificatie van exosomen in kleine hoeveelheden biologische vloeistoffen. 

  Lees verder over de afstudeeropdracht van Malisa

 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - nerves
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - pand Academieplein
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Lachend meisje
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - bacteria
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - studenten laboratoriumjassen
 • Sadia: grond onderzoeken

  Aan alle aankomende eerstejaars werd gevraagd een bodemmonster van hun vakantie mee te nemen. De monsters worden door henzelf geanalyseerd in het lab.

  Sadia vindt het project 'leven onder de grond' erg leerzaam: "Je leert nu al aan zelfstandig onderzoek en practicum te werken. Ik zie goed het verband met andere vakken zoals biologie, chemisch rekenen, chemie en practica. En, misschien zit er in mijn bodemmonster wel een antibioticum producerende bacterie!"

 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - monster afnemen van aarde
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Erasmusbrug
 • Marry Heemskerk is Kerndocent

  Breed, praktijk- en toekomstgericht. Dat zijn basiskenmerken van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML).

  Het zijn de kernwoorden volgens Marry Heemskerk, Kerndocent én Studieloopbaancoach (SLC) bij de opleiding BML. "Een uitdagende opleiding, die goed gewaardeerd wordt door het beroepenveld. Gericht op de toekomst en praktijk", aldus Marry. In haar rol als SLC'er begeleidt zij studenten tijdens hun studie. Door bijvoorbeeld tips te geven hoe je leert studeren en hoe je een goede planning maakt, zodat je niet vastloopt.

 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - bacteria groen
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - jongen op trap
 • Youri en Astrid als peercoach

  Youri en Astrid studeren allebei Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) en zijn ook peercoach.

  Your is tweedejaarsstudent BML. Hij heeft zijn propedeuse in één keer gehaald met gemiddeld een 7 of hoger. Nu is hij aan de slag als peercoach. Hij begeleidt eerstejaarsstudenten met wis- en scheikunde vraagstukken.

  Lees verder over Youri en Astrid als peercoach

Studie in Cijfers

Meer informatie: www.studiekeuze123.nl

student- tevredenheid

4.1 

4 

student- tevredenheid

Deze opleiding4.1 

Landelijk gemiddeld4 

uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5

aantal eerstejaars

Deze opleiding242

Landelijk gemiddelde van deze opleiding174

aantal eerstejaars

Deze opleiding242

Landelijk gemiddelde van deze opleiding174

ervaren contacttijd eerstejaars

18-24

18-24

ervaren contacttijd eerstejaars

18-24

18-24

aantal klokuren per week volgens de grootste groep studenten

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding52%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding59%

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding52%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding59%

van deze opleiding

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding46%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding58%

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding46%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding58%

binnen het hoger onderwijs

doorstuderen

Deze opleiding15%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding24%

doorstuderen

Deze opleiding15%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding24%

studenten die aansluitend aan deze opleiding een nieuwe opleiding starten

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding50%

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding50%

werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen. Alleen landelijk cijfer beschikbaar.

publicatiedatum
21-05-2015

Toelichting vanuit de opleiding:

Studenten ervaren de opleiding over het algemeen als iets moeilijker dan landelijk gemiddeld. Daar staat tegenover dat werkgevers de opleiding zeer positief waarderen ten aanzien van de aansluiting op de beroepspraktijk.

Opbouw van je opleiding

Drie leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het eerste en tweede jaar, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

 

 

Het eerste jaar

Starten met je opleiding

In het propedeusejaar staan vier projecten centraal die je een goede indruk geven van de beroepsmogelijkheden. Aan deze projecten werk je als lid van een kleine projectgroep. Daarnaast volg je theorieonderwijs en practica, die allebei in het teken staan van het project waar je op dat moment aan werkt. Bij elkaar gaat het om zo'n 20 lesuren per week. Verder zijn er studiebegeleidingsuren ingeroosterd. En natuurlijk moet je tijd reserveren voor het uitwerken van je individuele en groepsopdrachten.

Na het eerste jaar

De hoofdfase van je opleiding

Gedurende het tweede jaar verbreed je je basiskennis en vaardigheden. In het derde jaar van je studie loop je eerst een half jaar stage bij een bedrijf of instelling. In de tweede helft van het derde jaar bereid je je voor op je minor (specialisatie), die de eerste helft van het vierde jaar in beslag neemt. Tenslotte voer je in de tweede helft van het vierde jaar een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf of instelling.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

In het eerste en tweede jaar kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in het vierde jaar kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Stage lopen

Bij een bedrijf aan de slag

In het derde jaar van je opleiding loop je een verplichte stage bij een laboratorium voor biologisch of medisch onderzoek.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Tamana Mehraban haar derdejaars stage bij Erasmus MC ervaart.


Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors. Let op! Bij duale en deeltijdopleidingen kun je niet altijd gebruik maken van het gehele aanbod en is je keuze beperkter. 

Medisch Microbiologische Diagnostiek

Binnen de afstudeerrichting Medische Diagnostiek kun je kiezen voor deze minor. Bij medische microbiologie richt je je op infectieziekten, veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, schimmels en andere parasieten. Je wordt deskundige in het vaststellen of en zo ja welk micro-organisme is betrokken bij de ziekte van een patiënt. Dit door te proberen de microorganismen op te kweken en vervolgens te identificeren en uit te testen met welk antibioticum je ze het beste zou kunnen proberen te bestrijden.

Klinische Chemische Diagnostiek

Binnen de afstudeerrichting Medische Diagnostiek kun je kiezen voor deze minor. Bij klinische chemie/hematologie ligt het accent op chemische bepalingen en bloedonderzoek. Onder andere met geavanceerde analytische en microscopische technieken. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn hier een zeer hoog goed.

Minor Life Science Research

De andere mogelijkheid binnen de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is dat je kiest voor research binnen het brede terrein dat door de Engelse term 'Life Science' het best wordt weergegeven. Dit type onderzoek heeft vrijwel altijd een sterk internationaal karakter; op vele plaatsen op de wereld werken mensen aan het oplossen van dezelfde wetenschappelijke vragen.

Minor Biochemische Research

Binnen de afstudeerrichting Research kun je kiezen voor deze minor. In deze minor worden alle chemische processen in levende organismen behandeld, zoals aminozuren en eiwit synthese, enzymkinetiek, DNA structuur en replicatie, RNA synthese, recombinant DNA technologie.

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

De afronding van je opleiding

In het laatste half jaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of instelling, dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer en verdedig je voor een examencommissie.

Kim Ardts richtte haar afstudeeronderzoek op het testen van nieuwe immuuntherapie en ontving hiervoor een nominatie hogeschool innovatieprijs 2012. Lees meer over Kims afstudeerproject.

Internationale mogelijkheden

Explore your horizon

Om je voor te bereiden op Engelstalige vakliteratuur en communicatie met onderzoekers uit het buitenland zijn meerdere studieboeken in het Engels, oefen je met presentaties geven in het Engels en is er de mogelijkheid om je afstudeeropdracht uit te voeren in het buitenland.

 • Regulier
 • Vwo-route

  Vwo-route

  Vwo'ers met het N&G- of N&T-profiel kunnen een versnelde route van drie jaar volgen.

   

Vakken

Volg een verzwaard programma voor echte doorzetters. Honoursprogramma

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1

Onderwijsperiode 1
'Leven onder de grond'

Zoektocht naar antibiotica producerende bacteriën in je eigen bodemmonster.

Vakken Onderwijsperiode 1
Onderwijsperiode 2
Algemene chemie

Chemie is een belangrijk onderdeel van biologie.

Vakken Onderwijsperiode 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Algemene chemie
 • Biologie
 • Kwantitatieve informatie verwerking
 • Biologie en laboratoriumvaardigheden
 • Project "Van plaaggeest tot (wetenschappelijk) model"
Onderwijsperiode 3
Biologie

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Biochemie
 • Biologie
 • Kwantitatieve informatie verwerking
 • Biologie en laboratoriumvaardigheden
 • Project "DNA, opsporing verzocht"
Onderwijsperiode 4
Studiebegeleiding

Reken- en wiskundeopdrachten oefenen onder begeleiding.

Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Biochemie
 • Biologie
 • Biologie en laboratoriumvaardigheden
 • Project "Moleculen van het leven"

2

Onderwijsperiode 1
Praktijk microbiologie

Welke soort bacterie zit er in het product 'Stal Fris'?

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
 • Informatica
 • Wiskunde
 • Microbiologie
 • Moleculaire Biologie
 • Moleculaire Biologie
Onderwijsperiode 2
Weefselkweek fysiologiepraktijk

Werken met levend biologisch materiaal op het lab.

Vakken Onderwijsperiode 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
 • Bioinformatica
 • Wegwijs in literatuur
 • Natuurkunde
 • Engelstalige presentatie
 • Moleculaire Biologie
Onderwijsperiode 3
Immunologie praktijk

Leer hoe het menselijk afweersysteem werkt.

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
 • Biochemische werkwijzen
 • Biochemie
 • Instrumentele analyse
 • Anatomie / Fysiologie
 • Biochemie
Onderwijsperiode 4
Hematologie

Leer alles over bloed en bloedonderzoek.

Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
 • Ethiek
 • Statistiek
 • Hematologie
 • Klinische chemie / hematologie
 • Weefselkweek fysiologie

3

Onderwijsperiode 1
Stage

Doe praktijkervaring op in een lab met een echte opdracht.

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
Onderwijsperiode 2
Studieloopbaancoaching

Vakken Onderwijsperiode 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
Onderwijsperiode 3
Moleculaire biologie

Leer belangrijke DNA-vraagstukken oplossen.

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Immunologie
 • Wiskunde
 • Studieloopbaancoaching
 • Moleculaire Biologie
 • Molecuulspectrometrie
 • Project
 • Immunologie
Onderwijsperiode 4
Tumor biologie

Is het een tumor of een gezwel? Doe onderzoek!

Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaancoaching
 • Celbiologie
 • Wiskunde
 • Ontwikkelingsbiologie
 • Klinische Genetica
 • Tumorbiologie
 • Biochemie van eiwitten
 • Fysische chemie
 • Project

4

Onderwijsperiode 1
Proefdierkunde

Verdiepend vak uit de minor Life Science Research.

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor theorie
 • Minor praktijk
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 2
Project praktijk biochemisch research

Verdiep je verder in de minor Biochemische Research.

Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor theorie
 • Minor praktijk
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 3
Farmacologie en regulatie

Hoe werken medicijnen in ons lichaam?

Vakken Onderwijsperiode 3
Onderwijsperiode 4
Afstuderen

Laat met je afstudeeropdracht zien dat je je Ingenieursdiploma waard bent!

Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Afstuderen

1

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Biologie
 • Biologie en laboratoriumvaardigheden
 • Project "Leven onder de grond"
 • Anatomie / Fysiologie
 • Microbiologie
 • Informatica
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Algemene chemie
 • Microbiologie
 • Kwantitatieve informatieverwerking
 • Biologie en laboratoriumvaardigheden
 • Weefselkweek Fysiologie
 • Wegwijs in wetenschappelijke literatuur
 • Engelstalige presentatie
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Biochemie
 • Moleculaire biologie
 • Instrumentele analyse
 • Biologie en laboratoriumvaardigheden
 • Biochemische werkwijzen
 • Moleculaire Biologie
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs/ bijspijkeronderwijs
 • Biochemie
 • Hematologie
 • Klinische chemie / hematologie
 • Biochemie
 • Ethiek
 • Statistiek

2

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Keuzeonderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Keuzeonderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Immunologie
 • Wiskunde
 • Keuzeonderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Moleculaire Biologie
 • Molecuulspectrometrie
 • Project
 • Immunologie
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Keuzeonderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Celbiologie
 • Wiskunde
 • Ontwikkelingsbiologie
 • Klinische Genetica
 • Tumorbiologie
 • Biochemie van eiwitten
 • Fysische chemie
 • Project
 • Natuurkunde
 • Bioinformatica

3

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor theorie
 • Minor praktijk
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor theorie
 • Minor praktijk
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Afstuderen
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Afstuderen

Honoursprogramma

Zoek jij een extra uitdaging? Dan meld je je aan voor het Honoursprogramma.

Het programma bestaat uit speciale keuzevakken en projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Je werkt hierbij ook samen met studenten van andere richtingen of opleidingen en neemt deel aan extra bijeenkomsten met gastsprekers.

Biologie en laboratoriumvaardigheden

In het eerste jaar krijg je praktijk projecten, waarbij je op het Lab veel met elkaar samenwerkt.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - studenten laboratoriumjassen

Afstuderen

Kim Ardts, studeerde in 2012 af bij de opleiding.

Met haar afstudeeronderzoek "Nieuwe huidtumor cellijnen voor een proefdiermodel" werkte ze mee aan onderzoek dat verschillende vakgebieden bij elkaar brengt: moleculaire biologie, immunologie, oncologie en proefdierkunde. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het maken en karakteriseren van nieuwe huidtumor cellijnen voor een proefdiermodel. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een bruikbare immuuntherapie tegen melanomen, een vorm van huidkanker bij de mens.

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  27,24,6,4

 • Jaar 2

  33,18,6,5

 • Jaar 3

  23,44,0,4

 • Jaar 4

  0,27,30,4

 • Jaar 1

  35,30,5,4

 • Jaar 2

  28,44,4,4

 • Jaar 3

  0,27,30,4

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 5dagen
  School per week
 • 18 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Applied Science (B AS) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Van onderzoek naar een eiwit in het allerkleinste virus tot onderzoek naar de werking van het brein van de mens. Tijdens en na de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kun je je daar mee bezig gaan houden. Het werkterrein omvat veel meer gebieden: van de gezondheid van de mens tot onderzoek aan planten, dieren en micro-organismen.

Bij onderzoek in verband met ziekte en gezondheid van de mens kun je in de diagnostiek gaan werken; je probeert dan aan de hand van materiaal afkomstig van patiënten te achterhalen wat er precies aan de hand is. Met welk virus zijn ze besmet, zijn er in het bloed aanwijzingen te vinden dat er sprake is van een beginnende tumor, is er misschien sprake van suikerziekte? Deze en nog veel meer vragen help je te beantwoorden als je je specialiseert in diagnostisch onderzoek.

Maar niet alleen de mens is interessant, denk ook aan plantenveredeling om het wereldvoedselprobleem beheersbaar te houden. Je kunt micro-organismen inzetten om milieuvervuiling op te lossen of ze zo modificeren dat ze op grote schaal nu bijna onbetaalbare medicijnen gaan produceren.

Naast het eigenlijke laboratoriumwerk met zijn specifieke instrumenten wordt er in toenemende mate van computers gebruik gemaakt. De basis van het leven is informatie in de vorm van DNA . Heel veel en heel complexe informatie. Die informatie ligt van nature opgeslagen in genen, maar er is een begin gemaakt om het ook in computers op te slaan. Het menselijk genoom is inmiddels in kaart gebracht, evenals dat van een aantal voor ons belangrijke dieren en planten. Dit gaat nog steeds door en iedere onderzoeker moet met die informatie om kunnen gaan. Je kunt er zelfs je specialisatie van maken: bio-informatica.

Door de enorme ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in het biologisch en medisch laboratoriumonderzoek, zijn de werkgelegenheidsperspectieven gunstig. Omdat je een brede opleiding krijgt én in de hoofdfase een minor kiest, zijn je mogelijkheden op de arbeidsmarkt groot. Ziekenhuislaboratoria voor uitvoering en verdere ontwikkeling van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, laboratoria van bedrijven voor het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe producten; dat zijn de plaatsen waar je ingenieurs/ bachelors van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kunt aantreffen.

Biochemisch Analist

Je werkt als biochemisch analist in onder andere de geneesmiddelenindustrie, cosmetische industrie, bij een levensmiddelenproducent of een onderzoeksinstituut. Je houdt je dagelijks bezig met onderzoek naar samenstelling, eigenschappen en veranderingen van dierlijke en plantaardige stoffen en producten. Hierbij wordt de moleculaire aanpak van de chemie en biologie (denk aan enzymkinetiek en eiwitsynthese) gecombineerd.

Klinisch-Chemisch Analist

Als klinisch-chemisch analist onderzoek je de samenstelling van menselijk materiaal zoals bloed, plasma, urine en andere lichaamsvloeistoffen. De resultaten van jouw onderzoek zijn nodig bij het vaststellen van de diagnose door de arts en het bepalen van de behandeling en therapie van patiënten. Je gaat werken in artsenlaboratoria, ziekenhuislaboratoria, researchinstituten, bloedbank (hematologie) DNA/forensisch onderzoek of de geneesmiddelenindustrie.

Medisch Microbiologische Analist

Bij medische microbiologie richt je je op infectieziekten, veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, schimmels en andere parasieten. Je wordt deskundig in het vaststellen of en zo ja welk micro-organisme is betrokken bij de ziekte van een patiënt. Hierna wordt in samenspraak met de arts bekeken welk antibioticum voorgeschreven wordt. Je gaat werken in artsenlaboratoria, ziekenhuislaboratoria, researchinstituten, DNA/forensisch onderzoek of in de geneesmiddelenindustrie.

Moleculair Biologisch Analist

Als moleculair biologisch analist houd je je bezig met DNA-onderzoek en eiwitten om vraagstukken in de medische wetenschap, levensmiddelenindustrie en landbouwwetenschap te beantwoorden. Je werkt in een lab.

Research Analist

Als research analist werk je bij een medische faculteit van een universiteit of in de farmaceutische industrie. Je houdt je bezig met wetenschappelijke biologisch of medische vraagstukken. Je werk voer je vooral uit in een laboratorium en je werkt altijd in een team. Je kunt meewerken aan DNA-onderzoek, forensisch onderzoek, agro-industrie en milieu-onderzoek.

Doorstuderen

Na je het behalen van je bachelordiploma kun je verder studeren aan de universiteit. Veel afgestudeerden kiezen voor een universitaire opleiding Biologie of Biomedische wetenschappen.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: HBO-Monitor 2013

2034548732588823902222.811112034548732588823902222.82034548732588823902222.8112034548732588823902222.82034548732588823902222.8112034548732588823902222.82034548732588823902222.82034548732588823902222.82034548732588823902222.82034548732588823902222.82034548732588823902222.82034548732588823902222.82034548732588823902222.8

Startloon indicatie

€2034

Kans op een vaste baan

23%

Kans op een voltijd baan

90%

Spreekt van
"goede aansluiting arbeidsmarkt"

58%

Is tevreden over studiekeuze

88%

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Academieplein

G.J. de Jonghweg 4 - 6
3015 GG Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

  31
  okt

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding. Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten BML. Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

 • Proefstuderen

  Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

  19
  nov

  Wil je kijken of BML iets voor jou is? Kom dan proefstuderen. Je krijgt dan een voorproefje van de opleiding door een dagdeel lessen te volgen en opdrachten te maken zoals dit tijdens het eerste studiejaar ook gebeurt.

  Meer informatie

Chat met een medewerker van Studievoorlichting

Studievraag?

Stel hem via de chat. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier