Autonome Beeldende Kunst

Vierjarige bachelor in het Nederlands

In het kortOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

Aan de Willem de Kooning Academie ontwikkel je jouw talent door artistiek onderzoek, conceptontwikkeling, technische vaardigheden, communicatie en presentatie én ondernemerschap.

Daarbij word je ook op theoretisch gebied geschoold. Onderzoeksvaardigheden stellen je in staat je te verdiepen in de rijkdom van de kunstgeschiedenis en de relatie te leggen met het actuele discours in de kunsten.

Middels kwartaalprojecten, waarin alle facetten van het beroep aan bod komen, leer je ook samenwerken en jouw activiteiten organiseren en documenteren. Je werkt toe naar een persoonlijk artistiek plan dat je inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelt met je docenten. Je richt je op de internationale kant van het beroep of op de actuele praktijk.

Je verdiept je ook op het werken in de openbare ruimte en op de vele nieuwe mogelijkheden van het digitale domein.

Je kiest voor een profiel en spitst je tijdens je studie toe op een mogelijke praktijk: autonoom, sociaal of commercieel georiënteerd. Jouw werk vereist veel inzet en behalve talent en grote affiniteit met beeldende uitdrukkingsvormen, zowel gevoel voor traditie, als lef om te experimenteren.

Internationale werkervaring en scholing kun je opdoen door uitwisselingen met bijvoorbeeld Berlijn, Marseille of Vancouver.

Let op!

Opleiding met selectie

 

Studie in Cijfers

Meer informatie: www.studiekeuze123.nl

student- tevredenheid

3.6 

4 

student- tevredenheid

Deze opleiding3.6 

Landelijk gemiddeld4 

uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5

aantal eerstejaars

Deze opleiding42

Landelijk gemiddelde van deze opleiding39

aantal eerstejaars

Deze opleiding42

Landelijk gemiddelde van deze opleiding39

ervaren contacttijd eerstejaars

18-24

18-24

ervaren contacttijd eerstejaars

18-24

18-24

aantal klokuren per week volgens de grootste groep studenten

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding77%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding66%

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding77%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding66%

van deze opleiding

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding73%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding60%

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding73%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding60%

binnen het hoger onderwijs

doorstuderen

Deze opleiding9%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding11%

doorstuderen

Deze opleiding9%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding11%

studenten die aansluitend aan deze opleiding een nieuwe opleiding starten

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding30%

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding30%

werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen. Alleen landelijk cijfer beschikbaar.

publicatiedatum
21-05-2015

Opbouw van je opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De opleiding Autonome beeldende kunst wordt gegeven aan de Willem de Kooning Academie, één van de instituten van Hogeschool Rotterdam, en werkt met drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

De kennisgestuurde leerlijn (of vakstudie; meer info hieronder) domineert de eerste anderhalf jaar van je studieprogramma. Na een competentie-assessment in het zesde kwartaal, neemt het aandeel praktijkgestuurde leerlijn (of practices; meer info hieronder) vervolgens sterk toe. Na een tweede competentieassesment kun je beginnen aan je minor en afstudeerprofiel.

Vakstudie-practices

Naast een vakstudie (Autonome beeldende kunst of Fotografie), bestaat een deel van je studie straks uit vrije keuzeruimte. Hierin kun je zelf een keuze maken uit een groot aantal actuele onderwerpen en vraagstukken. Je maakt op die manier ook kennis met de drie afstudeerprofielen of practices Autonomous, Social en Commercial. Deze keuzeruimte is in het eerste jaar nog klein, maar zal gaandeweg je studie een steeds groter aandeel vormen.

Je volgt onderwijs bij zowel je eigen vakstudie als binnen de practices, je werkt aan echte praktijkopdrachten en doet ervaring op tijdens een stage en uitwisseling. Zo stel je een uitgebreid pakket samen van kennis, vaardigheden en specialisaties. Daarmee heb je, op het moment dat je afstudeert, een unieke beroepspraktijk opgebouwd waarmee je je op de arbeidsmarkt, in de creatieve sector, of in de kunstwereld duidelijk kunt onderscheiden.

Practices

De practices zijn samengesteld uit een verzameling belangrijke thema's en vraagstukken uit de beroepspraktijk van zowel kunstenaars, ontwerpers als docenten.

Autonomous Practices

Je werkt in grote mate van zelfstandigheid en op een onderzoekende, experimenterende manier aan zelfgeformuleerde concepten, kunstwerken, theorievorming, ontwerpen, producten of diensten. Een externe partner biedt een platform voor presentatie of publicatie of treedt op als sparringpartner.

Social Practices

In de Social Practices vormen transities in de samenleving de aanleiding voor projecten. Verbeeldingskracht wordt ingezet om vanuit een persoonlijke blik, sociaal engagement én embedded research projecten of processen vorm te geven die relaties veranderen, zodanig dat publiek een nieuwe kijk op de wereld krijgt. Social practitioners kunnen zich op eigenzinnige wijze positioneren als gamechanger.

Commercial Practices

Marketing en commerciële principes gaan gepaard met conceptontwikkeling en beeldend vermogen. Je werkt samen met partners om marktgericht producten en/ of diensten te realiseren. Een externe partner opereert in grote mate als commerciële opdrachtgever. Publieksgerichtheid en toepasbaarheid zijn hierbij bepalend.

Vakstudies

Kies welke kant je op wilt

De Willem de Kooning Academie biedt binnen de opleiding Autonome Beeldende Kunst onderstaande vakstudies aan. Je kiest direct in het eerste studiejaar voor één van deze richtingen.

 

Het eerste jaar

Starten met je opleiding

Je begint direct met je major. Het onderwijs van de majors vindt plaats in de eerste drie jaar. Steeds houd je de actuele beroepspraktijk in het achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo inzichten in de verschillende disciplines binnen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving.

Alle onderwijsprogramma's worden opgebouwd uit kwartaalprojecten, aangevuld met algemene theorie, keuzevakken en studieloopbaancoaching (SLC). Ieder kwartaal bestaat uit  tien lesweken, waarvan de laatste twee kunnen worden ingezet voor beoordelingen. Daarnaast is de opleiding ingedeeld in drie fasen die elk worden afgesloten met een assessment dat toegang geeft tot de volgende studiefase.

In de eerste fase staan Beroep en Concept centraal. Deze fase duurt van kwartaal een tot en met zes.

Na het eerste jaar

De hoofdfase van je opleiding

Het programma is zo ingericht dat je de specifieke kennis en vaardigheden voor het door jou gekozen vakgebied kunt verwerven. Daarnaast omvat het programma de voortzetting van enkele 'algemene vakken' (te denken valt aan algemene theorie, praktijkresearch en CrossLab), plus keuzevakken.

De hoofdfase is al in semester 2 begonnen. Dus daarmee ben je al min of meer vertrouwd. Ben je tweedejaarsstudent dan is op dit moment van je studie de verdeling tussen kennis-, praktijk- en studentgestuurd onderwijs heel evenwichtig. Het tweede jaar, de semesters 3 en 4, staat in het teken van het leggen van een verdiepend fundament voor het beroep, dat je hebt gekozen.

Ben je derdejaarsstudent, dan specialiseer je je vanaf nu verder. Je gaat dit jaar op stage of eventueel op uitwisseling. Je kiest je stage en uitwisseling vanuit een focus op de major en onderzoekt de mogelijkheden voor een minor, die in het vierde jaar zorgt voor een verbreding of verdieping ten opzichte van de major. De nadruk ligt in het 5e semester op de praktijkgestuurde leerlijn. Dit geldt uiteraard ook voor het 6e semester, waarin je op stage gaat en wordt ondergedompeld in de beroepspraktijk.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

Tijdens je studie stellen wij je in staat jouw persoonlijke ontwikkeling en interesses zo goed mogelijk te ontplooien. Binnen jouw lesprogramma, kun je keuzes maken in werkvorm, soort opdracht die past bij jouw leerstijlen en eigen talentontwikkeling. Het proces kan dus voor iedereen anders zijn, maar de eindkwalificaties zijn steeds gelijk.

Je volgt theorielessen met een naar niveau gedifferentieerd aanbod en neemt deel aan keuzeonderwijs. Belangrijk is dat je niet alleen een opleiding (bijv. Autonome beeldende kunst) en major (bijv. Fotografie) kiest, maar ook een beroepsrol en -context met een daarbij passende stage en minor.

Daarnaast kun je deelnemen aan een honoursprogramma en je eigen profiel verder invullen door te kiezen voor een uitwisseling met een buitenlandse academie of universiteit. Zo heb je de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan jouw eigen voorkeuren en talentontwikkeling.

Aan de academie word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach houdt jouw studievoortgang in de gaten en begeleidt je bij het maken van individuele studiekeuzes; hij/zij helpt je zo voorbereiden op een leven als professional. Samen maken jullie duidelijke afspraken over jouw keuzes en te volgen studieroute.

Stage of groepsatelier

Kennismaken met de beroepspraktijk

In semester 6 loop je stage of werk je zelfstandig in een (groeps)atelier.

Tijdens je (internationale) stage of deelname aan een groepsatelier leer je om zelfstandig en in teamverband te werken, kijk je over de grenzen van je discipline en heb je contact met mensen uit de beroepspraktijk. Zo leer je wat je later moet kunnen: conceptueel denken, ideeën praktisch uitvoeren en denkbeelden overdragen.

 

Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors. Let op! Bij duale en deeltijdopleidingen kun je niet altijd gebruik maken van het gehele aanbod en is je keuze beperkter. 

Branding

De media en methodieken waarmee individuen en organisaties hun identiteit communiceren veranderen. Nieuwe strategieën ten aanzien van marketing, communicatie en design voor bijvoorbeeld branding, citymarketing of profilering zijn noodzakelijk. Binnen Branding staan onderzoek, vormgeving en strategieontwikkeling centraal.

Service Design

Door de dialoog tussen gebruikers en ontwerpers over gedrag, verlangen en motivatie te versterken, verhoog je binnen Service Design de kwaliteit van interactie, product of service. Deze methodieken worden gebruikt om een beleving voor de gebruikers te creëren.

Public/Private

De vervaging van de grenzen tussen o.a. het virtuele en het fysieke, het publieke en het private, en nog veel meer spanningsvelden, genereren nieuwe perspectieven op eigenaarschap en uitwisseling. Dat vraagt om nieuwe zienswijzen over hoe je intervenieert in, en vormgeeft aan de publieke en private ruimte (Public & Private).

Open Design

Open Design werkt met een participatieve ontwerpmethode waarin de gebruiker wordt uitgenodigd om het ontwerp te modificeren; hierdoor wordt design een dynamisch proces. Designers kunnen hun ontwerp op een 'open source' manier met iedereen delen.

New Frontiers

New Frontiers exploreert onontgonnen afzetgebieden. Het gaat om 'tegenwoordigheid van geest': de alerte student onderkent een potentieel dat zijn bedrijvigheid internationale schwung verleent.

Hacking

Bij Hacking creëer je een verandering in het bewustzijn. Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van een systeem zo bedoeld zijn. Complexiteit speelt hierbij geen rol; integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur.

Gamification

Binnen het vraagstuk Gamification houden we ons bezig met het toepassen van spel-ontwerpprincipes in niet-spelgerelateerde situaties. Het doel daarbij is om de activiteit, motivatie en betrokkenheid van de doelgroep te verhogen.

Digital Craft

Digital Craft gaat over het maken en het heruitvinden van de werktuigen van het maken. Het gaat over het combineren van analoge en digitale technologie, en de relatie tussen deze twee.

Cultural Diversity

Cultural Diversity richt zich op de gewaarwordingen en gedragingen van (groepen van) mensen die zich in hun grootstedelijke context in uiteenlopende registers (leefpatroon, kunst, religie) als 'plaatselijke wereldburgers' manifesteren.

Data Design

Data Design richt zich op het zoeken van betekenis in grote hoeveelheden gegevens, en het vertalen van deze betekenis naar een goed communicerend verhaal voor een doelgroep.

Critical Studies

Critical Studies beweegt zich nadrukkelijk op meta-niveau. Hier staat de legitimiteit van fundamentele zaken ter discussie, zowel in theoretisch (begripsmatig) als in praktisch (operationeel) opzicht.

Sustainability

Het toenemend tekort van natuurlijke grondstoffen, de veranderende economieën en groeiende wereldbevolking vragen om een reorganisatie van de wijze waarop we produceren, transporteren en consumeren. Binnen Sustainability onderzoek je de wijze waarop je dat proces kunt vormgeven en beïnvloeden.

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

De afronding van je opleiding

Binnen het gekozen profiel kies je voor een specifiek vraagstuk. Je studeert af binnen hetzelfde profiel en hetzelfde vraagstuk als de minor. Maar waar de minor in het teken staat van verdieping (het verwerven van nieuwe zienswijzen en het leren werken met nieuwe methoden) laat je bij het afstuderen zien in staat te zijn die zienswijzen en technieken zelfstandig toe te passen in een complex praktijkvraagstuk. Je werkt zelfstandig (en wordt individueel beoordeeld), maar wellicht werk je ook in teamverband.

Binnen de Willem de Kooning Academie werk je in je minor en afstuderen altijd gekoppeld aan vraagstukken uit de beroepspraktijk met een externe opdrachtgever. Binnen het afstudeerprofiel Autonomous Practices zijn de opdrachten vaak vanuit jezelf gegenereerd en wordt toegewerkt naar publicatie / presentatie voor een extern podium. Bij de Social en Commercial Practices wordt in de meeste gevallen vanuit een externe opdrachtsituatie gewerkt.

Vakken

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4

2

Semester 1
Vakken Semester 1
 • Theorie/kennisbasis
 • Theorie/praktijkresearch
 • Vorm/beeld/idee
 • Tekenen
 • Stadslab
 • Crosslab
 • Software
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzevak
Semester 2
Vakken Semester 2
 • Theorie/kennisbasis
 • Theorie/praktijkresearch
 • FA Project
 • Stadslab
 • Crosslab
 • Integrale beoordeling
 • Software
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzevak

3

Semester 1
Vakken Semester 1
 • Theorie/praktijk/idee
 • Theorie & research
 • FA Projecten
 • Beroepsthema's
 • Studieloopbaancoaching
Semester 2
Vakken Semester 2
 • Theorie/praktijk/idee
 • Theorie & research
 • FA Projecten
 • Beroepsthema's
 • Studieloopbaancoaching
 • Integrale beoordeling

4

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Studieloopbaancoaching
 • Minor
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Minor
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Studieloopbaancoaching
 • Afstuderen onderzoeksproject
 • Afstuderen eindproject
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaancoaching
 • Afstuderen onderzoeksproject
 • Afstuderen eindproject

1

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4

2

Semester 1
Vakken Semester 1
 • Algemene theorie
 • Praktijkresearch
 • Fotografie en compositie
 • Fotografie genres
 • Crosslab
 • Digitale beeldbewerking
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzevak
Semester 2
Vakken Semester 2
 • Algemene theorie
 • Praktijkresearch
 • Praktijkproject
 • Fotografie genres
 • Crosslab
 • Digitale beeldbewerking
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzevak
 • Integrale beoordeling

3

Semester 1
Vakken Semester 1
 • Studieloopbaancoaching
 • Algemene theorie
 • Praktijkresearch
 • Digitale fotografie
 • Fotografie, communicatie en identiteit
 • Genres
 • Digitale beeldbewerking
 • Studio praktijk
Semester 2
Vakken Semester 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
 • Stageverslag

4

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Studieloopbaancoaching
 • Minor
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Studieloopbaancoaching
 • Minor
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Studieloopbaancoaching
 • Afstuderen onderzoeksproject
 • Afstuderen eindproject
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Studieloopbaancoaching
 • Afstuderen onderzoeksproject
 • Afstuderen eindproject

Project Common Ground

Dit kwartaal staat in het teken het blikveld te verruimen. Centraal staat het verkennen van het vakgebied en het eigen maken van een onderzoekende en (zelf)kritische attitude.

Je gebruikt je directe omgeving als uitgangspunt en laat je inspireren door wat je op de route tegenkomt. Door observeren, interpreteren en ondervragen ervaar je je eigen positie ten opzichte van anderen en leer je mogelijkheden kennen die de academie biedt en er op in te zetten.

Project Navigation

Dit kwartaal staat in het teken van regie (de weg zoeken, vinden en wijzen). Je neemt het stuur en leidt de gebruiker naar een doel.

In het thema Navigation staat het beïnvloeden van gedrag centraal. Je maakt voor het eerst kennis met de drie verschillende domeinen: Autonomous Practices, Social Practices en Commercial Practices. Deze domeinen zijn kenmerkend voor het kunstonderwijs aan de Willem de Kooning Acadamie, omdat ze later in de studie als uitstroomprofiel gekozen kunnen worden.

Project Linking ABK

Je studeert een kwartaal bij een andere major van de Willem de Kooning Academie. Dit staat in het teken van contextualiseren.

Benadrukt wordt dat de eigen discipline niet los staat van de samenleving, de omgeving, de geschiedenis en de overige disciplines. In dit kwartaal staat het kennismaken van je eigen major vanuit een andere discipline centraal. Wekelijks worden er specialistische deelgebieden van jouw major behandeld. Denk bijvoorbeeld aan de major Advertising met deelgebieden zoals concepting, branding, merkactivatie en actiemarketing/guerrilla. Zo verkrijg je inzicht in de breedte van het vak en hoe advertising-toepassingen zich tot elkaar verhouden.

Project Focus

Dit kwartaal staat in het teken van verdieping en keuzes maken. In Focus staat verdiepend onderzoek naar stromingen in de vakdiscipline en conceptvorming daarover centraal.

Aan de hand van een oriënterend onderzoek, over de grenzen heen kijkend, naar het vak en vervolgens inhoudelijk en visueel verdiepend onderzoek naar verschillende werk en denkwijzen, verkrijg je inzicht in de geschiedenis van het vak.

Project Common Ground

Dit kwartaal staat in het teken het blikveld te verruimen. Centraal staat het verkennen van het vakgebied en het eigen maken van een onderzoekende en (zelf)kritische attitude.

Je gebruikt je directe omgeving als uitgangspunt en laat je inspireren door wat je op de route tegenkomt. Door observeren, interpreteren en ondervragen ervaar je je eigen positie ten opzichte van anderen en leer je mogelijkheden die de academie biedt, kennen en er op in te zetten.

Project Navigation

Dit kwartaal staat in het teken van regie (de weg zoeken, vinden en wijzen). Je neemt het stuur en leidt de gebruiker naar een doel.

In het thema Navigation staat het beïnvloeden van gedrag centraal. Je maakt voor het eerst kennis met de drie verschillende domeinen: Autonomous Practices, Social Practices en Commercial Practices. Deze domeinen zijn kenmerkend voor het kunstonderwijs aan de Willem de Kooning Acadamie, omdat ze later in de studie als uitstroomprofiel gekozen kunnen worden.

Project Linking Fotografie

Je studeert een kwartaal bij een andere major van de Willem de Kooning Academie. Dit staat in het teken van contextualiseren.

Benadrukt wordt dat de eigen discipline niet los staat van de samenleving, de omgeving, de geschiedenis en de overige disciplines. In dit kwartaal staat het kennismaken van je eigen major vanuit een andere discipline centraal. Wekelijks worden er specialistische deelgebieden van jouw major behandeld. Denk bijvoorbeeld aan de major Advertising met deelgebieden zoals concepting, branding, merkactivatie en actiemarketing/guerrilla. Zo verkrijg je inzicht in de breedte van het vak en hoe advertising-toepassingen zich tot elkaar verhouden.

Project Focus

Dit kwartaal staat in het teken van verdieping en keuzes maken. In Focus staat verdiepend onderzoek naar stromingen in de vakdiscipline en conceptvorming daarover centraal.

Aan de hand van een oriënterend onderzoek, over de grenzen heen kijkend, naar het vak en vervolgens inhoudelijk en visueel verdiepend onderzoek naar verschillende werk en denkwijzen, verkrijg je inzicht in de geschiedenis van het vak.

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  41,11,6,4

 • Jaar 2

  20,32,6,2

 • Jaar 3

  16,43,0,2

 • Jaar 4

  0,12,28,4

 • Jaar 1

  41,11,6,4

 • Jaar 2

  16,36,6,2

 • Jaar 3

  10,47,0,2

 • Jaar 4

  0,12,28,4

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 5dagen
  School per week
 • 20 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Fine Art (BFA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Beeldend kunstenaars betreden steeds nieuwe gebieden om werkzaam te zijn en hun werk te binden aan de samenleving. Zij definiëren hun eigen interessegebieden en geven zich voortdurend rekenschap van hun positie: midden in de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én midden in de dynamiek van de mondiale beeldcultuur.

Beeldend kunstenaar

Als cultuurdrager heeft de kunst betekenis door persoonlijke expresse en zingeving, maar ook maatschappelijke betekenis. De afgelopen decennia is de beeldende kunst radicaal veranderd in mediagebruik, methodes en materialen. Veel scheidslijnen zijn vervaagd: tussen 'high' en 'low' culture, en tussen autonoom en toegepast werken. De beeldend kunstenaar bekleedt bovendien de rol van veelzijdig cultureel ondernemer. Ook op het gebied van het tonen van werk zijn er veel veranderingen: naast de traditionele omgevingen zoals musea en galeries, zijn er talloze nieuwe platforms ontstaan: festivals, biënnales, kunstenaarsinitiatieven en digitale omgevingen.

Fotograaf

Iedereen met een mobiel kan een foto maken en op internet zetten. Het is voor de professionele fotograaf meer dan ooit de kunst om beelden te creëren die opvallen en getuigen van een eigen, oorspronkelijke en authentieke visie. Je bent een beeldenmaker en je kunt je kwaliteiten op een onderscheidende manier onder de aandacht brengen. Je werkt in een praktijk die autonoom, sociaal of commercieel georiënteerd kan zijn. Je neemt als ondernemer deel aan de 'creative economy' en kunt je eigen weg vinden in de wijdvertakte internationale beroepswereld.

Doorstuderen

Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de tweejarige, Engelstalige master Fine Art van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam).

Waar ga je studeren?

De locaties Blaak en Wijnhaven 61 zijn met elkaar verbonden door middel van een luchtbrug. Je volgt op beide locaties lessen.

Statisch beeld van de kaart

Blaak

Blaak 10
3011 TA Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

De locaties Blaak en Wijnhaven 61 zijn met elkaar verbonden door middel van een luchtbrug. Je volgt op beide locaties lessen.

Statisch beeld van de kaart

Wijnhaven 61

Wijnhaven 61
3011 WJ Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Autonome Beeldende Kunst

  31
  okt

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding. Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten Autonome Beeldende Kunst. Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

Chat met een medewerker van Studievoorlichting

Studievraag?

Stel hem via de chat. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier